Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-GK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stacjonarne I stopnia, rok 2, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kawa
Prowadzący grup: Rafał Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna podstawy wiedzy związanej z grafiką komputerową w rozumieniu definicji, podstawowych podziałów i ogólnej historii rozwoju (K_W11+++)

– zna podstawowe kategorie oprogramowania graficznego, jego zastosowania, wady i zalety (K_W11+++)

– zna podstawy anatomii i fizjologii ludzkiego postrzegania (K_W11+++, K_W15++)

– zna podstawy teorii koloru oraz jego rozumienie w różnorodnych dziedzinach wiedzy (K_W11+++, K_W15++, K_W22++)

– zna podstawy teoretyczne i techniczne budowy sprzętu komputerowego – począwszy od systemów kolorymetrycznych, po elementarną wiedzę o budowie monitorów, skanerów, drukarek i innego sprzętu (K_W11+++)

– zna podstawowe komputerowe modele kolorów wraz z zakresem zastosowań, wadami i zaletami (K_W11++, K_W22++)

– ma podstawową wiedzę w dziedzinie estetyki tworzenia dzieła graficznego, ze szczególnym uwzględnieniem kolorów (K_W15++, K_W22++)

– ma szeroką wiedzę w zakresie powszechnie stosowanych formatów plików graficznych, ich specyfiki, zastosowania, wad i zalet (K_W11+++)

– ma podstawową wiedzę o typografii i liternictwie oraz zagadnieniach pisma w informatyce (K_W11+++, K_W20++)


Umiejętności:

– student swobodnie posługuje się aplikacjami wykorzystującymi grafikę wektorową (K_U12+++)

– potrafi tworzyć dowolnie złożone obrazy z użyciem grafiki wektorowej (K_U12+++, K_U25++)

– potrafi tworzyć dzieła graficzne poprawne estetycznie i typograficznie (K_U10+, K_U12+++)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin testowy.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń (laboratorium) jest uzyskanie zaliczenia z projektu.

Ocena z ćwiczeń stanowi 50% całości oceny z przedmiotu. Pozostałe 50% to ocena z końcowego egzaminu testowego.

Warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny podawane na początku zajęć.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Wszechstronna ocena projektów przez prowadzącego

• Egzamin testowy


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• Wykład wzbogacony kilkuset ilustracjami, kilkoma filmami oraz animacjami, kilkunastoma aplikacjami.

• Ćwiczenia w pracowni komputerowej polegające na do-głębnym kursie pakietu grafiki wektorowej (CorelDraw) i animacji rysunkowej (Adobe Flash).

• Konsultacje (1,5 godz. tygodniowo).


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 35 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 105 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.


Pełny opis:

• Historia grafiki komputerowej

• Percepcja

• Barwa

• Systemy kolorymetryczne

• Komputerowe modele barw

• Praktyka używania barw

• Podstawowe algorytmy graficzne

• Formaty plików graficznych

• Pismo a komputery

• Grafika wektorowa ze szczególnym i wiodącym znacze-niem jej realizacji poprzez pakiet CorelDraw

Literatura:

Elektroniczny skrypt autorstwa wykładowcy, dostępny w Internecie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.