Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika komputerowa - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-GKPRJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa - projekt
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stacjonarne I stopnia, rok 2, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kawa
Prowadzący grup: Rafał Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Umiejętności:

– student swobodnie posługuje się aplikacjami wykorzystującymi grafikę wektorową (K_U12+++)

– potrafi tworzyć dowolnie złożone obrazy z użyciem grafiki wektorowej (K_U12+++, K_U25++)

– potrafi tworzyć dzieła graficzne poprawne estetycznie i typograficznie (K_U10+, K_U12+++)
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Projekt jest zaliczony po uzyskaniu co najmniej połowy punktów przewidzianych dla projektu. Zasady punktacji są podawane na początku zajęć.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wszechstronna ocena projektów (trudność, pracochłonność, jakość, walor estetyczny, terminowość).

Metody dydaktyczne:

Laboratoryjny kurs programów niezbędnych do wykonania projektu.

Bilans punktów ECTS:

Wstępne prace na projektem: 5 godz.

Nauka obsługi programów: 10 godz.

Samodzielna praca nad projektem: 90 godz.

Konsultacje: 15 godz.

Poprawki wersji ostatecznej: 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 130 godz., co odpowiada 5 pkt. ECTS.


Pełny opis:

Instalacja pakietu CorelDraw, sposoby modelowania brzegów i wypełnień, efekty specjalne, zagadnienia kolorystyczne, tekst, zagadnienia drukowania, eksport i import.

Literatura:

Ogólnie dostępne elektroniczne podręczniki do nauki pakietu CorelDraw.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.