Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interfejs graficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-IGRAF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interfejs graficzny
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-123-0-ZD-6
stacjonarne I stopnia, rok 3, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Godny
Prowadzący grup: Maciej Godny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna zasady programowania w obiektowym języku programowania (Ruby) (K_W04++)

– zna podstawowe zasady modelowania obiektowego (K_W04+)

– zna podstawowe wzorce projektowe (np. MVC) (K_W04+)

– zna zasady tworzenia użytecznych interfejsów graficznych (K_W15++)


Umiejętności:

– student posiada praktyczną umiejętność zastosowania podstawowych wzorców projektowych (np. MVC) (K_U03+)

– potrafi projektować i tworzyć serwisy internetowe z wykorzystaniem systemów komponentowych (K_U07+, K_U09+)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów:

Wprowadzenie do programowania – znajomość podstawowych zasad projektowania algorytmów

Dokument hipertekstowy – znajomość języków HTML, CSS oraz JavaScript

System interakcyjny – zagadnienie separacji kodu wykonywalnego od widoku, umiejętność powiązania serwisu internetowego z bazą danych


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przyswojenie podstaw programowania w języku Ruby oraz zapoznanie się z platformą Ruby on Rails.

Znajomość języka weryfikowana jest za pomocą 10 zadań (60 punktów), z których należy uzyskać co najmniej 30 punktów. Drugim kryterium jest zaliczenie kolokwium (20 punktów).

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– weryfikacja zadań realizowanych w trakcie ćwiczeń

– kolokwium zaliczeniowe

Kryteria oceny i warunki zaliczenia przedmiotu podawane na początku zajęć.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Zapoznanie z literaturą przedmiotu: 30 godz.

Przygotowanie do kolokwium podsumowującego: 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

elektroniczne przetwarzanie informacji

Pełny opis:

1. Zasady projektowania internetowych interfejsów graficznych

2. Podstawy programowania w języku Ruby – typy danych, struktury kontrolne (instrukcja warunkowa i instrukcja selekcji, pętle i iteratory), funkcje, bloki i wyjątki

3. Obiektowe własności języka Ruby – klasy, atrybuty (instancyjne i klasowe), metody (instancyjne i klasowe; prywatne, chronione i publiczne), dziedziczenie i enkapsulacja, konstruktory

4. Tworzenie aplikacji internetowych w oparciu o framework Ruby on Rails, w szczególności:

1) architektura Model-View-Controller

2) moduł Active Record: asocjacje, walidacje, migracje schematu bazy danych

3) moduł Action View: szablony ERb oraz Haml

4) moduł Action Controller: akcje, obsługa stanu i sesji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html

• Wykłady dostępne pod adresem: http://apohllo.pl/dydaktyka/interfejsy-graficzne/rails

Literatura uzupełniająca:

• Thomas D., Chad Fowler, Andy Hunt (2006). Programowanie w języku Ruby, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

• Thomas D., David Heinemeier Hansson, et al. (2008). Agile. Programowanie w Raili, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

• http://apohllo.pl/dydaktyka/ruby/intro/

• http://apohllo.pl/guides/index.html

• http://ruby.railstutorial.org/

• Fowler Chad (2007). Rails. Przepisy, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Godny
Prowadzący grup: Maciej Godny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna zasady programowania w obiektowym języku programowania (Ruby) (K_W04++)

– zna podstawowe zasady modelowania obiektowego (K_W04+)

– zna podstawowe wzorce projektowe (np. MVC) (K_W04+)

– zna zasady tworzenia użytecznych interfejsów graficznych (K_W15++)


Umiejętności:

– student posiada praktyczną umiejętność zastosowania podstawowych wzorców projektowych (np. MVC) (K_U03+)

– potrafi projektować i tworzyć serwisy internetowe z wykorzystaniem systemów komponentowych (K_U07+, K_U09+)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów:

Wprowadzenie do programowania – znajomość podstawowych zasad projektowania algorytmów

Dokument hipertekstowy – znajomość języków HTML, CSS oraz JavaScript

System interakcyjny – zagadnienie separacji kodu wykonywalnego od widoku, umiejętność powiązania serwisu internetowego z bazą danych


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przyswojenie podstaw programowania w języku Ruby oraz zapoznanie się z platformą Ruby on Rails.

Znajomość języka weryfikowana jest za pomocą 10 zadań (60 punktów), z których należy uzyskać co najmniej 30 punktów. Drugim kryterium jest zaliczenie kolokwium (20 punktów).

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– weryfikacja zadań realizowanych w trakcie ćwiczeń

– kolokwium zaliczeniowe

Kryteria oceny i warunki zaliczenia przedmiotu podawane na początku zajęć.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Zapoznanie z literaturą przedmiotu: 30 godz.

Przygotowanie do kolokwium podsumowującego: 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

elektroniczne przetwarzanie informacji

Pełny opis:

1. Zasady projektowania internetowych interfejsów graficznych

2. Podstawy programowania w języku Ruby – typy danych, struktury kontrolne (instrukcja warunkowa i instrukcja selekcji, pętle i iteratory), funkcje, bloki i wyjątki

3. Obiektowe własności języka Ruby – klasy, atrybuty (instancyjne i klasowe), metody (instancyjne i klasowe; prywatne, chronione i publiczne), dziedziczenie i enkapsulacja, konstruktory

4. Tworzenie aplikacji internetowych w oparciu o framework Ruby on Rails, w szczególności:

1) architektura Model-View-Controller

2) moduł Active Record: asocjacje, walidacje, migracje schematu bazy danych

3) moduł Action View: szablony ERb oraz Haml

4) moduł Action Controller: akcje, obsługa stanu i sesji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html

• Wykłady dostępne pod adresem: http://apohllo.pl/dydaktyka/interfejsy-graficzne/rails

Literatura uzupełniająca:

• Thomas D., Chad Fowler, Andy Hunt (2006). Programowanie w języku Ruby, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

• Thomas D., David Heinemeier Hansson, et al. (2008). Agile. Programowanie w Raili, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

• http://apohllo.pl/dydaktyka/ruby/intro/

• http://apohllo.pl/guides/index.html

• http://ruby.railstutorial.org/

• Fowler Chad (2007). Rails. Przepisy, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.