Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interfejs graficzny - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-IGRAFp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interfejs graficzny - projekt
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-123-0-ZD-6
stacjonarne I stopnia, rok 3, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Godny
Prowadzący grup: Maciej Godny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Umiejętności:

– student umie projektować graficzny interfejs użytkownika (K_U10+++)

– potrafi sporządzić dokumentację serwisu internetowego (K_U15++)

– potrafi zaprojektować schemat bazy danych dla serwisu internetowego (K_U15+)

– posiada umiejętność programowania w obiektowym języku programowania (Ruby) (K_U03++)

– potrafi wykorzystać gotowe rozwiązania (framework Ruby on Rails) do stworzenia serwisu internetowego (K_U07+, K_U09++)

– umie wykorzystać narzędzia pracy grupowej (K_U16++)
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów:

Wprowadzenie do programowania – znajomość podstawowych zasad projektowania algorytmów

Dokument hipertekstowy – znajomość języków HTML, CSS oraz JavaScript

System interakcyjny – zagadnienie separacji kodu wykonywalnego od widoku, umiejętność powiązania serwisu internetowego z bazą danych


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest sporządzenie dokumentacji projektu (wizja projektu, model konceptualny bazy danych, makieta interfejsu użytkownika), przedstawienie i prze-dyskutowanie prototypu systemu oraz poddanie projektu ocenie końcowej. Na podstawie dokumentacji wybieranych jest 9 funkcjonalności, które mają zostać zaimplementowane. Warunkiem zaliczenia jest zaimplementowanie 3 spośród nich. Ilość zaimplementowanych funkcjonalności stanowi bazę dla oceny końcowej, ale ta zależy również od poprawności działania systemu, poprawności graficznego interfejsu użytkownika oraz jego użyteczności. Oceny przyznawane są indywidualnie na podstawie wkładu członków zespołu ocenianego poprzez analizę historii zmian dokonywanych w kodzie aplikacji oraz zadeklarowanych kompetencji członków.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– weryfikacja poprawności sporządzonej dokumentacji

– konieczność zaprezentowania działającego prototypu projektu w trakcie trwania semestru

– ocena końcowego projektu na podstawie funkcjonalności określonych w dokumentacji

Kryteria oceny podawane studentom przed przystąpieniem do realizacji projektu.


Metody dydaktyczne:

Konsultacje – 2 godz. tygodniowo, 8 tygodni

Bilans punktów ECTS:

Udział w konsultacjach: 15 godz.

Zapoznanie z literaturą przedmiotu: 20 godz.

Sporządzenie dokumentacji projektu: 30 godz.

Implementacja projektu: 60 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia
Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia

Pełny opis:

1. Zasady projektowania internetowych interfejsów graficznych

2. Zasady sporządzania dokumentacji projektowej

3. Zasady sporządzania makiety interfejsu graficznego

4. Zasady projektowania schematu bazy danych

5. Tworzenie aplikacji internetowych w oparciu o framework Ruby on Rails, w szczególności:

1) architektura Model-View-Controller

2) moduł Active Record: asocjacje, walidacje, migracje schematu bazy danych

3) moduł Action View: szablony ERb oraz Haml

4) moduł Action Controller: akcje, obsługa stanu i sesji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html

• Wykłady dostępne pod adresem: http://apohllo.pl/dydaktyka/interfejsy-graficzne/rails

Literatura uzupełniająca:

• Thomas D., Chad Fowler, Andy Hunt (2006). Programowanie w języku Ruby, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

• Thomas D., David Heinemeier Hansson, et al. (2008). Agile. Programowanie w Raili, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

• http://apohllo.pl/dydaktyka/ruby/intro/

• http://apohllo.pl/guides/index.html

• http://ruby.railstutorial.org/

• Fowler Chad (2007). Rails. Przepisy, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Godny
Prowadzący grup: Maciej Godny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Umiejętności:

– student umie projektować graficzny interfejs użytkownika (K_U10+++)

– potrafi sporządzić dokumentację serwisu internetowego (K_U15++)

– potrafi zaprojektować schemat bazy danych dla serwisu internetowego (K_U15+)

– posiada umiejętność programowania w obiektowym języku programowania (Ruby) (K_U03++)

– potrafi wykorzystać gotowe rozwiązania (framework Ruby on Rails) do stworzenia serwisu internetowego (K_U07+, K_U09++)

– umie wykorzystać narzędzia pracy grupowej (K_U16++)
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów:

Wprowadzenie do programowania – znajomość podstawowych zasad projektowania algorytmów

Dokument hipertekstowy – znajomość języków HTML, CSS oraz JavaScript

System interakcyjny – zagadnienie separacji kodu wykonywalnego od widoku, umiejętność powiązania serwisu internetowego z bazą danych


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest sporządzenie dokumentacji projektu (wizja projektu, model konceptualny bazy danych, makieta interfejsu użytkownika), przedstawienie i prze-dyskutowanie prototypu systemu oraz poddanie projektu ocenie końcowej. Na podstawie dokumentacji wybieranych jest 9 funkcjonalności, które mają zostać zaimplementowane. Warunkiem zaliczenia jest zaimplementowanie 3 spośród nich. Ilość zaimplementowanych funkcjonalności stanowi bazę dla oceny końcowej, ale ta zależy również od poprawności działania systemu, poprawności graficznego interfejsu użytkownika oraz jego użyteczności. Oceny przyznawane są indywidualnie na podstawie wkładu członków zespołu ocenianego poprzez analizę historii zmian dokonywanych w kodzie aplikacji oraz zadeklarowanych kompetencji członków.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– weryfikacja poprawności sporządzonej dokumentacji

– konieczność zaprezentowania działającego prototypu projektu w trakcie trwania semestru

– ocena końcowego projektu na podstawie funkcjonalności określonych w dokumentacji

Kryteria oceny podawane studentom przed przystąpieniem do realizacji projektu.


Metody dydaktyczne:

Konsultacje – 2 godz. tygodniowo, 8 tygodni

Bilans punktów ECTS:

Udział w konsultacjach: 15 godz.

Zapoznanie z literaturą przedmiotu: 20 godz.

Sporządzenie dokumentacji projektu: 30 godz.

Implementacja projektu: 60 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia
Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia

Pełny opis:

1. Zasady projektowania internetowych interfejsów graficznych

2. Zasady sporządzania dokumentacji projektowej

3. Zasady sporządzania makiety interfejsu graficznego

4. Zasady projektowania schematu bazy danych

5. Tworzenie aplikacji internetowych w oparciu o framework Ruby on Rails, w szczególności:

1) architektura Model-View-Controller

2) moduł Active Record: asocjacje, walidacje, migracje schematu bazy danych

3) moduł Action View: szablony ERb oraz Haml

4) moduł Action Controller: akcje, obsługa stanu i sesji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html

• Wykłady dostępne pod adresem: http://apohllo.pl/dydaktyka/interfejsy-graficzne/rails

Literatura uzupełniająca:

• Thomas D., Chad Fowler, Andy Hunt (2006). Programowanie w języku Ruby, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

• Thomas D., David Heinemeier Hansson, et al. (2008). Agile. Programowanie w Raili, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

• http://apohllo.pl/dydaktyka/ruby/intro/

• http://apohllo.pl/guides/index.html

• http://ruby.railstutorial.org/

• Fowler Chad (2007). Rails. Przepisy, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.