Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interfejs użytkownika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-INTU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interfejs użytkownika
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: stacjonarne II stopnia, rok 2, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Lubaszewski
Prowadzący grup: Wiesław Lubaszewski, Wojciech Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student rozumie złożoność problematyki interfejsu użytkownika (K_W06+)

– zna zasady ergonomii i ich zastosowanie w projektowaniu interfejsu użytkownika (K_W06+)

– rozumie pojęcie interfejsu hybrydowego (K_W06++)


Umiejętności:

– student umie stosować zasady ergonomii w projektowaniu interfejsu graficznego (K_U05+)

– umie zaprojektować interfejs hybrydowy (K_U05++)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i zaliczenie projektu.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny powiązany z analizą projektu.

Analiza i ocena ćwiczeń wykonanych w laboratorium.


Metody dydaktyczne:

Wykład z użyciem multimediów.

Laboratorium – budowa interfejsu graficznego (GUI) zgodnie z regułami ergonomii.

Konsultacje.


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godz.

Analiza treści wykładu: 15 godz.

Analiza problemów zlecanych na wykładzie: 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

Konsultacje: 2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 102 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

elektroniczne przetwarzanie informacji

Pełny opis:

– Pojęcie interfejsu; Interfejsy „standardowe”: wiersz poleceń (command line), interfejs graficzny GUI (graphic user interface);

– Interfejs graficzny (GUI): heurystyki Nielsena, ergonomia interfejsu (user oriented design), struktura interfejsu, elementy graficzne;

– Komunikacja człowiek – maszyna (human – computer nteraction); Dialog: pojęcie dialogu, systemy dialogowe;

– Interfejs w języku naturalnym: rozpoznawanie mowy, rozumienie ludzkiej wypowiedzi – słowniki i schematy semantyczne wypowiedzi;

– Translacja efektu rozumienia na język system komputerowego: rozkaz w wierszu poleceń, kwerenda systemu bazodanowego, wyrażenie wejściowe systemu doradczego;

– Schematy dialogu i generowanie odpowiedzi przez system;

– Interfejs hybrydowy (multimodal interface);

– Interfejs dla osób z upośledzeniem wzroku

Literatura:

B. Long, Natural Language as an Interface Style, http://www.dgp.toronto.edu/people/byron/papers/nli.html

T. Dunin-Wąsowicz, Interfejs w języku naturalnym do systemu doradczego, [w:] A. Grzech (red.), Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, t. 2, Wrocław 2006, s. 15-23.

D. Yurafsky, J. Martin, Speech and Language Processsing, 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Lubaszewski
Prowadzący grup: Wiesław Lubaszewski, Wojciech Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student rozumie złożoność problematyki interfejsu użytkownika (K_W06+)

– zna zasady ergonomii i ich zastosowanie w projektowaniu interfejsu użytkownika (K_W06+)

– rozumie pojęcie interfejsu hybrydowego (K_W06++)


Umiejętności:

– student umie stosować zasady ergonomii w projektowaniu interfejsu graficznego (K_U05+)

– umie zaprojektować interfejs hybrydowy (K_U05++)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i zaliczenie projektu.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny powiązany z analizą projektu.

Analiza i ocena ćwiczeń wykonanych w laboratorium.


Metody dydaktyczne:

Wykład z użyciem multimediów.

Laboratorium – budowa interfejsu graficznego (GUI) zgodnie z regułami ergonomii.

Konsultacje.


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godz.

Analiza treści wykładu: 15 godz.

Analiza problemów zlecanych na wykładzie: 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

Konsultacje: 2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 102 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

elektroniczne przetwarzanie informacji

Pełny opis:

– Pojęcie interfejsu; Interfejsy „standardowe”: wiersz poleceń (command line), interfejs graficzny GUI (graphic user interface);

– Interfejs graficzny (GUI): heurystyki Nielsena, ergonomia interfejsu (user oriented design), struktura interfejsu, elementy graficzne;

– Komunikacja człowiek – maszyna (human – computer nteraction); Dialog: pojęcie dialogu, systemy dialogowe;

– Interfejs w języku naturalnym: rozpoznawanie mowy, rozumienie ludzkiej wypowiedzi – słowniki i schematy semantyczne wypowiedzi;

– Translacja efektu rozumienia na język system komputerowego: rozkaz w wierszu poleceń, kwerenda systemu bazodanowego, wyrażenie wejściowe systemu doradczego;

– Schematy dialogu i generowanie odpowiedzi przez system;

– Interfejs hybrydowy (multimodal interface);

– Interfejs dla osób z upośledzeniem wzroku

Literatura:

B. Long, Natural Language as an Interface Style, http://www.dgp.toronto.edu/people/byron/papers/nli.html

T. Dunin-Wąsowicz, Interfejs w języku naturalnym do systemu doradczego, [w:] A. Grzech (red.), Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, t. 2, Wrocław 2006, s. 15-23.

D. Yurafsky, J. Martin, Speech and Language Processsing, 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.