Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interfejs użytkownika - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-INTUp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interfejs użytkownika - projekt
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-2SO
stacjonarne II stopnia, rok 2, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wójtowicz
Prowadzący grup: Wojciech Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student rozumie pojęcie interfejsu hybrydowego (K_W06+)


Umiejętności:

– student potrafi zaprojektować i wykonać interfejs w języku naturalnym (K_U05++)

– umie zaprojektować interfejs hybrydowy (K_U05++)
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów: Zaawansowane techniki programowania 1, Analiza semantyczna

Forma i warunki zaliczenia:

Poprawne programistycznie i zgodne ze specyfikacją wykonanie projektu.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Informacja o sposobie oceny podawana przy rozpoczęciu zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Analiza poprawności algorytmu, tj. analiza rozumienia wypowiedzi użytkownika, oraz analiza reakcji na wypowiedź użytkownika.

Pytania pomocnicze.


Metody dydaktyczne:

Samodzielna praca studenta

Konsultacje grupowe i indywidualne


Bilans punktów ECTS:

Projektowanie interfejsu: 10 godz.

Projektowanie systemu, z którym współpracuje interfejs: 15 godz.

Przygotowanie reprezentacji wiedzy: 40 godz.

Programowanie: 30 godz.

Testowanie interfejsu: 10 godz.

Konsultacje: 1 godz.

Poprawa projektu: 20 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 126 godz., co odpowiada 5 pkt. ECTS.

Pełny opis:

Wybór tematyki i stopnia trudności projektu

Student wykonuje samodzielnie interfejs w języku naturalnym zgodnie z założeniami:

– Interfejs jest przeznaczony do komunikacji człowiek – komputer z systemem doradczym lub bazą danych.

– Interfejs interpretuje tekstową postać wypowiedzi użytkownika.

– Interfejs rozpoznaje formy fleksyjne wyrazów języka polskiego.

– Interfejs powinien być:

a) elastyczny – kontekstowo uwarunkowane słowniki wyrażeń równoznacznych,

b) uprofilowany (system oriented) – tj. dokonuje translacji wypowiedzi na wyrażenie SQL lub na tekstową postać reguł systemu doradczego,

– Interfejs współpracuje z systemem komputerowym wykonanym samodzielnie przez studenta, np. baza danych, system doradczy itp.

– Interfejs w języku naturalnym jest wbudowany w interfejs WWW.

Literatura:

B. Long, Natural Language as an Interface Style, http://www.dgp.toronto.edu/people/byron/papers/nli.html

T. Dunin-Wąsowicz, Interfejs w języku naturalnym do systemu doradczego, [w:] A. Grzech (red.), Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, t. 2, Wrocław 2006, s. 15-23.

D. Yurafsky, J. Martin, Speech and Language Processsing, 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.