Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obraz filmowy - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-OFp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obraz filmowy - projekt
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stancjonarne I stopnia, rok 2, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dettloff
Prowadzący grup: Tomasz Dettloff
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna podstawowe pojęcia związane z realizacją obrazu filmowego (K_W23+)

– zna podstawowe zasady montażu filmowego (K_W23+)

– zna podstawowe zasady scenopisarstwa (K_W23+)


Umiejętności:

– student potrafi dokonać samodzielnej analizy warsztatowej filmu/sceny z rozróżnieniem na gatunki – fab./dok. (K_U23+)

– potrafi samodzielnie stworzyć scenariusz filmu fabularnego / dokumentalnego (K_U23+)

– jest przygotowany do samodzielnej realizacji etiudy fabularnej/dokumentalnej (K_U23+)


Kompetencje społeczne:

– student potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_K01+)

– dzięki nabytej wiedzy i praktyce, a także wykształconemu zmysłowi estetycznym, student staje się świadomym odbiorcą przekazów audiowizualnych, potrafiąc dokonywać ich merytorycznej oceny pod względem warsztatowym i intelektualnym (K_K04+)

Wymagania wstępne:

Wymagana wiedza (w stopniu przynajmniej podstawowym) z zakresu historii i estetyki filmu, literatury polskiej i powszechnej, historii sztuki i muzyki.

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia są przygotowywane przez studentów projekty filmów dokumentalnych, scenariusze etiud lub szkice filmów fabularnych.

Ocena pracy końcowej ma charakter etapowy – od przedstawienia zarysu/koncepcji przyszłego tekstu do przyjęcia przez prowadzącego efektu finalnego.

Warunki zaliczenia i kryteria oceny podawane studentom przed przystąpieniem do realizacji projektu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Analiza i ocena projektu filmu dokumentalnego, scenariusza etiud lub szkicu filmu fabularnego.

Metody dydaktyczne:

Konsultacje grupowe i indywidualne związane z kwestiami dotyczącymi przedmiotu projektu (scenariusz filmowy lub szkic filmu fabularnego), objaśnienia.

Bilans punktów ECTS:

Przygotowanie koncepcji projektu (scenariusz filmowy lub projekt filmu): 25 godz.

Wykonanie projektu: 40 godz.

Poprawianie projektu: 20 godz.

Udział w konsultacjach: 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.


Pełny opis:

– Podstawy scenopisarstwa (konstrukcja scenariusza filmu fabularnego, ekspozycja, punkty zwrotne, bohater filmowy, dialog, mikrofunkcjonowanie opowiadania scenariuszowego, podstawowe błędy, forma scenariusza filmowego).

– Warsztat dokumentalisty (dokumentacja, zdjęcia, montaż, forma).

– Podstawowe zagadnienia związane z realizacją obrazu filmowego (światło, kompozycja kadru, praca kamery, inscenizacja).

– Podstawowe zasady montażu filmowego.

– Ilustracja dźwiękowa w filmie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

– Lewandowski M., Światło i cień w filmie, Łódź 1995.

– Duś Z., Podstawy montażu filmowego, Katowice 2002.

– Amerykański warsztat scenarzysty (wybór z: Syd Field, Screenplay, New York 1979, The writer and the screen, New York 1974.

– Karpiński J., Niedoskonałe odbicie. O sztuce scenariusza filmowego, Warszawa 1995.

– Jenn P., Techniki scenariuszowe, Łódź 1994.

– Mascelli Joseph V. 5 Tajników Warsztatu Filmowego, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

– Konrad K., Światło w filmie, Warszawa 1983.

– Zonn L., Wokół montażu, Łódź 2001.

– Karabasz K., Cierpliwe oko, Warszawa 1979.

– Karabasz K., Bez fikcji, Warszawa 1985.

– Karabasz K., Odczytać czas, Łódź 1999.

– Goldman W., Przygody scenarzysty, Warszawa 1999.

– Russin R.V. i Downs W.M., Jak napisać scenariusz filmowy, Warszawa 2005.

– Arijon D., Gramatyka języka filmowego, Warszawa 1985.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.