Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt dyplomowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-PDLL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt dyplomowy
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-123-0-ZD-6
stacjonarne I stopnia, rok 3, do wyboru projekt dyplomowy
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Lubaszewski
Prowadzący grup: Wiesław Lubaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest integracja wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trzech lat studiów I st.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna i rozumie zasady projektowania i wykonania interakcyjnego serwisu WWW z zastosowaniem HTML, arkuszy stylów CSS, formularzy i skryptów JavaScript oraz systemu bazodanowego a także potrafi dokonać walidacji wykonanego serwisu (K_W04+, K_W05+, K_W06+, K_W07+, K_W08+, K_W09+, K_W15+)


Umiejętności:

– student potrafi zaprojektować i wykonać serwis WWW, stosując: HTML, style CSS, formularze, skrypty JavaScript, oraz potrafi dokonać walidacji wykonanego serwisu (K_U06+, K_U07+, K_U08+, K_U09+, K_U10+)

– potrafi zaprojektować i wykonać interakcyjny system WWW, współpracujący z bazą danych (K_U06+, K_U07+, K_U08+, K_U09+, K_U10+)

– potrafi przeprowadzić audyt serwisu WWW (K_U11+)

– potrafi korzystać z wiedzy na temat zasad prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa Internetu i prawa patentowego w praktyce zawodowej, mając świadomość konieczności zasięgania porad specjalisty w sytuacjach szczegółowych (K_U17+)

– potrafi wykonać dokumentację techniczną oprogramowania (K_U15+, K_U19+)


Kompetencje społeczne:

– student jest gotów do myślenia w sposób przesiębiorczy: ustala cele, planuje, określa priorytety i wytycza kolejne etapy pracy przy realizacji projektu (K_K02+)

– jest gotów do ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności (K_K03+)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Warunkami zaliczenia przedmiotu są:

1. Przygotowanie poprawnie działającego serwisu internetowego zgodnie z opracowaną wcześniej i zatwierdzoną specyfikacją.

2. Opracowanie dokumentacji serwisu według podanych zasad.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Oceniany jest dobór źródeł informacji.

2. Oceniana jest jakość przygotowanej specyfikacji, jakość przygotowanego projektu i jakość przygotowanej dokumentacji.

Kryteria oceny podawane studentom przed przystąpieniem do realizacji projektu

Metody dydaktyczne:

metoda projektów, konsultacje i sprawdzanie postępów w przygotowywaniu projektu


Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Analiza wymagań: 45 godz.

Analiza i przygotowanie danych: 60 godz.

Projektowanie: 90 godz.

Programowanie: 110 godz.

Testowanie: 30 godz.

Poprawa projektu: 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 380 godz., co odpowiada 15 pkt ECTS.

Pełny opis:

1. Wybór tematu mieszczącego się w obrębie: szeroko pojętych problemów kultury i sztuki, zaawansowanych narzędzi, służących do tworzenia serwisów internetowych, komunikacji wizualnej przy tworzeniu stron internetowych, szeroko rozumianych usług świadczonych za pomocą aplikacji internetowych. Temat proponuje student, ale zatwierdza promotor. Jeśli student nie jest w stanie zaproponować tematu, wówczas wybiera jeden z tematów zaproponowanych przez promotora.

2. Przygotowanie specyfikacji serwisu dyplomowego. Specyfikacja podlega zatwierdzeniu przez prowadzącego zajęcia.

3. Przygotowanie interakcyjnego serwisu internetowego współpracującego z bazą danych.

4. Przygotowanie dokumentacji serwisu.

5. Konsultacje.

Literatura:

Literatura jest dobierana indywidualnie przez studenta, przy konsultacji z opiekunem, pod kątem tworzonego projektu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.