Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie graficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-PGRA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie graficzne
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: stacjonarne I stopnia, rok 1, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białasik
Prowadzący grup: Piotr Białasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna w stopniu podstawowym założenia języka perceptualnego (K_W21+, K_W22++)


Umiejętności:

– student potrafi wykorzystać znajomość podstawowych założeń języka perceptualnego w samodzielnej realizacji zadania projektowego (K_U22+++)

– potrafi (również) wykorzystać znajomość teorii estetycznej w pracy nad obrazem (K_U22+)


Wymagania wstępne:

– Otwartość na język wizualny;

– Elementarny smak estetyczny;

– Wola poszukiwawcza (samokształcenie);


Forma i warunki zaliczenia:

Podstawa zaliczenia przedmiotu:

– W ciągu semestru student powinien zrealizować ok. 6-7 ćwiczeń na zadany temat. W trakcie korekt winien wykazać się zdobytą wiedzą teoretyczną i umiejętnością profesjonalnej werbalizacji.

– Ćwiczenia, które mają określony czas realizacji, ok. 2 tygodni – są podstawą do zaliczenia semestru.

– Pod koniec semestru: korekty całego dorobku semestralnego

Ocena końcowa z przedmiotu: na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach i realizacji ćwiczeń na zadany temat.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– Realizacja ćwiczeń

– Kryteria oceny związane z jakością estetyczną prac (punktowana jest umiejętność widzenia abstrakcyjnego)

i stopniem ich komunikatywności

(Kryteria oceny i warunki zaliczenia przedmiotu podawane na początku zajęć)


Metody dydaktyczne:

– Wykład + pokazy multimedialne /2 godziny tygodniowo

– Przygotowanie do ćwiczeń projektowych

– Korekty indywidualne tych ćwiczeń projektowych

– Korekty zbiorowe

– Dyskusja


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 60 godz.

Pokazy i projekcje filmowe – 15 godz.

Udział w konsultacjach /poprawianie zadań/ – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń wykonywanych w domu – 60 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS


Pełny opis:

• Problem budowy obrazu – jego poszczególnych wartości wizualnych: struktura płaszczyzny obrazu, zagadnienia koloru, plastyki obrazu, ukształtowania przestrzennego

• Wartości struktury w procesie przekazywania treści

• Wprowadzenie w wybrane zagadnienia teoretyczne i historii sztuki (zwłaszcza modernistycznej)

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

W. Tatarkiewicz, Droga przez estetykę;

A. Osęka, Spojrzenie na sztukę;

W. Kandinsky, Punkt, linia, płaszczyzna;

R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa;

M. Porębski, Kubizm;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białasik
Prowadzący grup: Piotr Białasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białasik
Prowadzący grup: Piotr Białasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

• Problem budowy obrazu – jego poszczególnych wartości wizualnych: struktura płaszczyzny obrazu, zagadnienia koloru, plastyki obrazu, ukształtowania przestrzennego

• Wartości struktury w procesie przekazywania treści

• Wprowadzenie w wybrane zagadnienia teoretyczne i historii sztuki (zwłaszcza modernistycznej)

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

W. Tatarkiewicz, Droga przez estetykę;

A. Osęka, Spojrzenie na sztukę;

W. Kandinsky, Punkt, linia, płaszczyzna;

R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa;

M. Porębski, Kubizm;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.