Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie graficzne - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-PGRAp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie graficzne - projekt
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: stacjonarne I stopnia, rok 1, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białasik
Prowadzący grup: Piotr Białasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna w stopniu podstawowym założenia języka perceptualnego (W21+, K_W22++)


Umiejętności:

– student potrafi wykorzystać znajomość podstawowych założeń języka perceptualnego w samodzielnej realizacji zadania projektowego (K_U22+)

– potrafi (również) wykorzystać znajomość teorii estetycznej w pracy nad obrazem (K_U22+)

– potrafi profesjonalnie werbalizować sądy o własnych ćwiczeniach i pracy innych projektantów (K_U22+, K_U21+)


Wymagania wstępne:

– Otwartość na język wizualny;

– Elementarny smak estetyczny;

– Wola poszukiwawcza (samokształcenie);


Forma i warunki zaliczenia:

– W ciągu semestru student powinien zrealizować ok. 6-7

ćwiczeń projektowych na zadany temat. W trakcie korekt

winien wykazać się zdobytą wiedzą teoretyczną

i umiejętnością profesjonalnej werbalizacji.

– Pod koniec semestru: korekty całego dorobku

semestralnego

Ocena końcowa z przedmiotu: na podstawie realizacji

projektów na zadany temat.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– Realizacja projektów

– Kryteria oceny są związane z jakością estetyczną prac (punktowana jest umiejętność widzenia abstrakcyjnego) i stopniem ich komunikatywności

(Kryteria oceny podawane na początku zajęć)


Metody dydaktyczne:

– Samodzielna praca studenta

– Konsultacje


Bilans punktów ECTS:

Udział w konsultacjach – 10 godz.

Budowa koncepcji projektu – 60 godz.

Wykonanie projektu – 65 godz.

Poprawianie projektu – 20 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 155 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS


Pełny opis:

Student musi wykonać samodzielnie następujące projekty

graficzne:

I semestr

– Budowanie prostego znaku (symbolu) z zastosowaniem form geometrycznych (koło, trójkąt, prostokąt itp). Temat np. „Ryba-ptak" lub „zawód".

– Budowa kompozycji równoważnej w oparciu o zasadnicze podziały w płaszczyźnie (ćwiczenie abstrakcyjne)

– Zasada gamy kolorystycznej (na przykładzie projektu na papier pakowy)

– Projekt kartki świątecznej z uwzględnieniem liternictwa

– Wizytówka własna z uwzględnieniem idei plastycznej autoprezentacji

– Zagadnienie logotypu (formy-znaku z uwzględnieniem złożonej treści)

II semestr

– Przysłowie – jego ekwiwalent plastyczny w skrótowej formie + liternictwo (propedeutyka plakatu)

– Plakat społeczny lub plakat dla uhonorowania dni świątecznych, np. Dnia Kobiet, Ojca, Książki, Informatyka, Języka Ojczystego, Kota itp.

– Ekwiwalent plastyczny pojęcia (np. samotność, agresja, radość) przy użyciu formy abstrakcyjnej.

– Projekt na płytę muzyczną CD dla muzyki klasycznej i muzyki rozrywkowej (2 projekty)

– Przedmiot – reinterpretacja (ćwiczenie z wyobraźni)

– Transformacja portretu np. idola

Na każde ćwiczenie przeznaczamy ok. 2 tygodnie.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

W. Tatarkiewicz, Droga przez estetykę;

A. Osęka, Spojrzenie na sztukę;

W. Kandinsky, Punkt, linia, płaszczyzna;

R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa;

M. Porębski, Kubizm;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białasik
Prowadzący grup: Piotr Białasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białasik
Prowadzący grup: Piotr Białasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Student musi wykonać samodzielnie następujące projekty

graficzne:

I semestr

– Budowanie prostego znaku (symbolu) z zastosowaniem form geometrycznych (koło, trójkąt, prostokąt itp). Temat np. „Ryba-ptak" lub „zawód".

– Budowa kompozycji równoważnej w oparciu o zasadnicze podziały w płaszczyźnie (ćwiczenie abstrakcyjne)

– Zasada gamy kolorystycznej (na przykładzie projektu na papier pakowy)

– Projekt kartki świątecznej z uwzględnieniem liternictwa

– Wizytówka własna z uwzględnieniem idei plastycznej autoprezentacji

– Zagadnienie logotypu (formy-znaku z uwzględnieniem złożonej treści)

II semestr

– Przysłowie – jego ekwiwalent plastyczny w skrótowej formie + liternictwo (propedeutyka plakatu)

– Plakat społeczny lub plakat dla uhonorowania dni świątecznych, np. Dnia Kobiet, Ojca, Książki, Informatyka, Języka Ojczystego, Kota itp.

– Ekwiwalent plastyczny pojęcia (np. samotność, agresja, radość) przy użyciu formy abstrakcyjnej.

– Projekt na płytę muzyczną CD dla muzyki klasycznej i muzyki rozrywkowej (2 projekty)

– Przedmiot – reinterpretacja (ćwiczenie z wyobraźni)

– Transformacja portretu np. idola

Na każde ćwiczenie przeznaczamy ok. 2 tygodnie.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

W. Tatarkiewicz, Droga przez estetykę;

A. Osęka, Spojrzenie na sztukę;

W. Kandinsky, Punkt, linia, płaszczyzna;

R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa;

M. Porębski, Kubizm;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.