Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przetwarzanie obrazu i dźwięku - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-PODZp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie obrazu i dźwięku - projekt
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
Przedmioty dla programu WZKS-123-0-ZD-6
stacjonarne I stopnia, rok 3, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dettloff
Prowadzący grup: Tomasz Dettloff
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do samodzielnej realizacji etiudy fabularnej lub dokumentalnej.

Praktyczne doskonalenie przez studentów umiejętności zdobytych na zajęciach z moduółów (przedmiotów): Obraz filmlowy i Przetwarzanie dźwięku, m.in. poprzez samodzielnie realizowane krótkie filmy (etiudy filmowej) na uzgodniony temat.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna podstawowe pojęcia związane z realizacją obrazu filmowego (K_W22, K_W23)

– zna podstawowe zasady montażu filmowego (K_K_W22, W23)

– student na podstawowe zasady scenopisarstwa (K_W22, K_W23)


Umiejętności:

– student potrafi zastosować w praktyce umiejętności zdobyte podczas zajęć z przedmiotów: Obraz filmowy i Przetwarzanie dźwięku, tj. posiada umiejętność realizacji krótkiego filmu (etiudy filmowej) (K_U22, K_U23, K_U24)

– student potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_U31)


Kompetencje społeczne:

– Dzięki nabytej wiedzy i praktyce, a także wykształconemu zmysłowi estetycznemu, student staje się świadomym odbiorcą przekazów audiowizualnych, potrafiąc dokonywać ich merytorycznej oceny pod względem warsztatowym i intelektualnym (K_K03)


Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotów: Obraz filmowy, Obraz filmowy - projekt i Przetwarzanie dźwięku

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Podstawą zaliczenia przedmiotu są przygotowywane przez studentów samodzielnie zrealizowane etiudy filmowe (fabularne lub dokumentalne); preferowana jest realizacja scenariusza przygotowanego przez studenta w trakcie poprzedniego etapu kształcenia.

Warunki zaliczenia i kryteria oceny podawane studentom przed przystąpieniem do realizacji projektu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Konsultacje i sprawdzanie postępów w przygotowywaniu projektu;

Analiza i ocena jakości projektu (etiudy filmowej).


Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza przypadków, konsultacje dot. techniki filmowania, montażu i ścieżki dźwiękowej

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 15 godz.

Przygotowanie dokumentacji: 30 godz.

Przygotowanie projektu (filmowanie, montaż, ilustracja dźwiękowa): 60 godz.

Poprawa projektu: 15 godz.

Konsultacje: 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 135 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.


Pełny opis:

– Wybrane zagadnienia związane z realizacją obrazu filmowego (światło, kompozycja kadru, praca kamery, inscenizacja).

– Wybrane zagadnienia dotyczące montażu filmowego.

– Wybrane zagadnienia warsztatu reżysera fab. i dok.

– Funkcja dźwięku w filmie.

Literatura:

Obowiązkowa:

– Joseph V., 5 tajników warsztatu filmowego, Warszawa 2010

– Duś Z., Podstawy montażu filmowego, Katowice 2002

– Lewandowski M., Światło i cień w filmie, Łódź 1995

– Karpiński J., Niedoskonałe odbicie. O sztuce scenariusza filmowego, Warszawa 1995

– Jenn P., Techniki scenariuszowe, Łódź 1994

– Amerykański warsztat scenarzysty (wybór z: Syd Field, Screenplay, New York 1979, The writer and the screen, New York 1974)

Dodatkowa:

– David Mamet, Reżyseria filmowa, Wyd. Filmowe 2014

– Sidney Lumet, Praca nad filmem, Wyd. Filmowe 2013

– Lew Hunter, Kurs pisania scenariuszy, Wyd. Filmowe 2013

– Linda Aronson, Scenariusz na miarę XXI wieku

– Russin R.V. i Downs W.M., Jak napisać scenariusz filmowy, Warszawa 2005

– Zonn L., Wokół montażu, Łodź 2001

– Karabasz K., Bez fikcji, Warszawa 1985

– Arijon D., Gramatyka języka filmowego, Warszawa 1985

– Konrad K., Światło w filmie, Warszawa 1983

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.