Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-POET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stacjonarne I stopnia, rok 1, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Korwin-Piotrowska
Prowadzący grup: Anna Folta-Rusin, Dorota Korwin-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

elektroniczne przetwarzanie informacji, rok 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Korwin-Piotrowska
Prowadzący grup: Anna Folta-Rusin, Dorota Korwin-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

elektroniczne przetwarzanie informacji, rok 1

Pełny opis:

W trakcie wykładów i ćwiczeń omawiane są następujące zagadnienia:

• podstawowe informacje dotyczące zakresu poetyki i jej miejsca w obrębie nauk humanistycznych,

• kwestia fikcji i wyznaczników literackości oraz związków między literaturą a resztą piśmiennictwa,

• językoznawcze i literaturoznawcze rozumienie tekstu,

• współczesna i historyczna genologia, podstawowe gatunki literackie i dziennikarskie,

• typy narracji i form podawczych, kompozycja,

• przestrzeń graficzna tekstu,

• dramat jako tekst i forma teatralna,

• różnica między dramatem a scenariuszem,

• podstawy polskiej prozodii,

• wiersz jako rodzaj tekstu,

• środki stylistyczne i ich zastosowanie,

• odmiany stylizacji oraz intertekstualność.

Literatura:

Wybrane źródła (nieobowiązkowe)

I. Słowniki:

Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów literackich, Warszawa 1997.

Jaworski S., Podręczny słownik terminów literackich, Kraków 2001.

Potrykus-Woźniak P., Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich, Warszawa 2010.

II. Podręczniki i opracowania:

Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000.

Culler J., Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998

Darasz W. J., Mały przewodnik po wierszu polskim, Kraków 2003.

Handke R., Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa 2008.

Korwin-Piotrowska D., Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

Fajfer F, Liberatura, czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, red. K. Bazarnik, Kraków 2010.

Tekst (w) sieci. T. 1. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Tekst (w) sieci. T. 2. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.