Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reprezentacja obiektu materialnego - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-ROMp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reprezentacja obiektu materialnego - projekt
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-2SO
stacjonarne II stopnia, rok 2, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Folta-Rusin
Prowadzący grup: Anna Folta-Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

skrzynka z tekstami źródłowymi i informacjami:

reprezentacjeobiektu@gmail.com

hasło: reprezentacje5

Cele kształcenia:

- zna podstawowe zasady budowy przedstawienia malarskiego (kompozycja, kolor, faktura, medium)

- potrafi dokonać analizy i opisu reprezentacji obiektu materialnego

- potrafi w formie strony internetowej przedstawić opis struktury obiektu materialnego

- potrafi określić znaczenie, dokonać interpretacji reprezentacji

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- zna zasady opisu i dokumentowania obiektu fizycznego należącego do dziedzictwa cywilizacyjnego (K_W12_H; P7S_WG_H3)


Umiejętności:

- potrafi opisać, udokumentować, i przedstawić

w Internecie wybrany obiekt dziedzictwa kulturowego (K_U13_H; P7S_UW_H2)

- potrafi dokonać analizy semantycznej dowolnego obiektu symbolicznego i zapisać wynik analizy w formie reprezentacji wiedzy (K_U03_H; P7S_UW_H2)

- potrafi pracować samodzielnie lub w zespole (K_U22_ŚH; P7S_UO_III)

Wymagania wstępne:

Orientacja w obrębie kultury zachodniej i stworzonych w jej ramach artefaktów. Znajomość podstawowych pojęć z dziedzin humanistycznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, wiedza o kulturze).


Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny za samodzielnie wykonany opis wybranego obiektu materialnego o złożonej strukturze przedstawiony w formie strony internetowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena za samodzielnie wykonany projekt, tzn. opis i przeprowadzoną analizę wybranego obiektu materialnego o złożonej strukturze, których wynik zostanie przedstawiony w formie strony internetowej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające: opis, objaśnianie, analiza.

Metody aktywizujące: seminaria, dyskusje, konsultacje.

Łącznie: 15 godzin.
Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

- udział w seminariach, dyskusjach, konsultacjach


Przygotowanie do zajęć: 130 godzin

- praca indywidualna nad przygotowaniem strony internetowej: 60 godzin

- lektura opracowań dotyczących literatury przedmiotu: 35 godzin

- Badania terenowe: 35 godzin


Sumaryczna liczba punktów ECTS: 145 godzin pracy studenta, co odpowiada

5 pkt ECTS

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną przekazane zasady analizy dzieła sztuki i podstawowe pojęcia niezbędne do wykonania opisu wybranej formy reprezentacji. Prezentacje wyników badań terenowych i postępów w realizacji projektu, którym towarzyszy dyskusja, mają na celu poprawne opracowanie wybranego obiektu. Indywidualne konsultacje mają na celu weryfikację przyjętych metod i zasad opisu wybranego obiektu.

Literatura:

Literatura właściwa dla każdego projektu – opracowania monograficzne danego obiektu, dokumentacja konserwatorska itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.