Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci komputerowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-SIEK2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe 2
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
Przedmioty dla programu WZKS-123-0-ZD-6
stacjonarne I stopnia, rok 3, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Godny
Prowadzący grup: Maciej Godny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z budową oraz działaniem sieci komputerowych.

Nabycie przez studentów umiejętności pozwalających na samodzielne zbudowanie przykładowej sieci komputerowej i przeprowadzenie analizy jej działania.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna funkcje sieciowe systemu operacyjnego Linux/Unix (K_W06+, K_W07+)


Umiejętności:

– student potrafi konfigurować przełączniki sieciowe i routery (K_U05++)

– umie konfigurować warstwę sieciową na komputerach z systemem Linux/Unix oraz Windows (K_U04+)

– potrafi analizować wpisy w tablicy DNS i w tablicy routingu (K_U05+++)

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów: systemy operacyjne i sieci, systemy operacyjne 2

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest praca na zajęciach typu warsztatowego, wykazanie się aktywnością i pomysłowością przy rozwiązywaniu problemów oraz pozytywny wynik z kolokwium zaliczeniowego i sprawdzianu praktycznego. Warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny podawane na początku zajęć. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Praca na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe, przygotowane tak, by sprawdzić przewidziane dla przedmiotu efekty kształcenia.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, dyskusja,

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 20 godz.

Rozwiązywanie zadań - 20 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego - 15 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Testowanie - 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS


Pełny opis:

Poznanie budowy i działania sieci komputerowych LAN i WAN, elementy sprzętowe (kable, światłowody, gniazda, standardy zarabiania wtyczek RJ45, karty sieciowe, konwertery, moduły, switche, routery).

Zapoznanie się z komunikacją sieciową i protokołami TCP, UDP i ICMP.

Różnice między modelami teoretycznym OSI a TCP sieci.

Konfiguracja stosu TCP w systemie Linux/Unix i Windows.

Konfiguracja przełączników i routerów firmy Cisco:

• VLAN-y

• NAT

• DHCP

• Routing statyczny

• Routing dynamiczny

• ACL

• Diagnostyka błędów.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy do budowy przykładowej sieci komputerowej i analiza jej działania.

Literatura:

Obowiązkowa

Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon „Tony” W. Rufi, Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 1, ISBN: 978-83-01- 15603-9.

Rick Graziani, Allan Johnson, Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2, ISBN: 978-83-01-15606-0.

Andrew S. Tanenbaum, Sieci komputerowe, ISBN: 83-7361-557-1.

Dodatkowa

Strony producentów sprzętu i oprogramowania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.