Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System interakcyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-SYSINT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System interakcyjny
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stancjonarne I stopnia, rok 2, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Chojna
Prowadzący grup: Tomasz Chojna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna zaawansowane narzędzia i metody budowy statycznego i dynamicznego dokumentu hipertekstowego (K_W09+)

– zna budowę i funkcje baz danych, w tym: modelowanie danych, relacyjne bazy danych, języki zapytań do baz danych, systemy zarządzania bazami danych (K_W07+)


Umiejętności:

– student potrafi zaprojektować i wykonać interakcyjny system WWW, współpracujący z bazą danych (K_U09++)

Wymagania wstępne:

Zaliczenie modułów (przedmiotów):

– Wstęp do informatyki,

– Dokument hipertekstowy,

– Dokument hipertekstowy – projekt,

– Technologie internetowe – wprowadzenie,

– Bazy danych 1,

– Bazy danych 2,

– Wprowadzenie do programowania,

– Algorytmy i struktury danych,

– Systemy operacyjne i sieci.


Forma i warunki zaliczenia:

Pozytywna ocena z przeprowadzonych sprawdzianów – kryteria oceny oraz warunki zaliczenia przedmiotu podane przy rozpoczęciu zajęć. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prace pisemne oraz sprawdziany praktyczne mające na celu bieżącą weryfikację poznanych zagadnień.

Metody dydaktyczne:

Kurs składa się z 15 dwugodzinnych spotkań w laboratorium komputerowym, podczas których omawiane są kolejne zagadnienia.

Studenci w ramach samodzielnej pracy mają za zadanie zapoznać się ze wskazanymi przez prowadzącego materiałami. Część materiałów udostępniona zostanie w Internecie w postaci notatek do zajęć lub odnośników do innych witryn internetowych. Zdobyta wiedza utrwalana jest poprzez samodzielne wykonywanie zadań praktycznych i rozwiązywanie postawionych podczas zajęć problemów. Dodatkowo przewiduje się raz w tygodniu dwugodzinne konsultacje. W razie konieczności, planowane są też dodatkowe, indywidualne konsultacje mające na celu uzupełnienie bądź uporządkowanie omawianych tematów. Przewiduje się również stałe konsultacje prowadzone drogą elektroniczną.


Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 30 godz.

Samodzielne rozwiązywanie zadań domowych – 20 godz.

Przygotowanie do sprawdzianów pisemnych – 30 godz.

Udział w konsultacjach – 2 godz.

Praca nad zadaniami dodatkowymi i samodzielne poszerzanie wiedzy – 20 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 102 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.


Pełny opis:

1. Opis języka PHP:

• Składnia języka,

• Tworzenie szablonów,

• Komentowanie kodu przy użyciu phpDocumentator,

• Wykorzystywanie funkcji i bibliotek,

• Interakcja z użytkownikiem,

• Filtrowanie danych,

• Obsługa błędów w aplikacjach internetowych,

• Komunikacja z bazą danych,

• Obsługa sesji i mechanizm autoryzacji użytkownika na stronie internetowej,

• Bezpieczeństwo aplikacji,

• Budowa aplikacji w modelu MVC przy użyciu Silex.

2. JavaScript:

• Manipulacja DOM przy użyciu jQuery,

• Wprowadzenie do technologii AJAX

Literatura:

1. Materiały obowiązkowe:

• Welling L., Thomson L., PHP i MySQL. Tworzenie stron i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie, Helion, 2005. ISBN: 83-7361-784-1

• Oficjalna dokumentacja języka PHP, http://www.php.net

• Oficjalna dokumentacja MySQL, http://www.mysql.com

• Oficjalna dokumentacja frameworka Silex: http://silex.sensiolabs.org/

• Powers S., Javascript. Wprowadzenie, Helion, 2007. ISBN: 978-83-246-0942-0

• Oficjalna dokumentacja biblioteki jQuery, http://www.jquery.com

• Oficjalna dokumentacja phpDocumentator, http://www.phpdoc.org/

2. Materiały uzupełniające:

• Shafik D., Ramsey B., php|architect’s Zend PHP 5 Certification Study Guide, Marco Tabini & Associates, Inc., Toronto 2006, ISBN: 0-9738621-4-9

• Sweat J. E., php|architect’s Guide to PHP Design Patterns, Marco Tabini & Associates, Inc., Toronto 2005, ISBN: 0- 9735898-2-5

• Alshanetsky I., php|architect’s Guide to PHP Security, Marco Tabini & Associates, Inc., Toronto 2005, ISBN: 0-9738621-0-6

• Evans C., php|architect's Guide to Programming with Zend Framework, Marco Tabini & Associates, Inc., Toronto 2008, ISBN: 978-0-9738621-5-7

• PHP Security Consortium, http://phpsec.org/

• Meyer E. A., CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW, Helion, ISBN: 83-7361-709-4

• Meyer E. A., CSS według Erica Meyera. Kolejna odsłona, Helion, ISBN: 83-7361-901-1

• Gross Ch., Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania, Helion, ISBN: 978-83-246-0554-5

• McLaughlin B., Head Rush Ajax, Helion, ISBN: 978-83-246- 0556-8

• Freeman E., Freeman E., Head First HTML with CSS & XHTML. Edycja polska, Helion, ISBN: 978-83-246-0427-2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.