Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System interakcyjny - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-SYSINTp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System interakcyjny - projekt
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stancjonarne I stopnia, rok 2, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Chojna
Prowadzący grup: Tomasz Chojna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna zaawansowane narzędzia i metody budowy statycznego i dynamicznego dokumentu hipertekstowego (K_W09+)

– zna budowę i funkcje baz danych, w tym: modelowanie danych, relacyjne bazy danych, języki zapytań do baz danych, systemy zarządzania bazami danych (K_W07+)


Umiejętności:

– student zaprojektować i wykonać interakcyjny system WWW, współpracujący z bazą danych (K_U09++)


Kompetencje społeczne:

– student potrafi określić priorytety służące realizacji samodzielnie wykonywanego projektu oraz wytyczyć kolejne etapy pracy (K_K03+)

Wymagania wstępne:

Zaliczenie modułów (przedmiotów):

– Wstęp do informatyki,

– Dokument hipertekstowy,

– Dokument hipertekstowy – projekt,

– Technologie internetowe – wprowadzenie,

– Bazy danych 1,

– Bazy danych 2,

– Wprowadzenie do programowania,

– Algorytmy i struktury danych,

– Systemy operacyjne i sieci,

– System interakcyjny.


Forma i warunki zaliczenia:

Projekt zaliczeniowy jest samodzielną pracą studenta i składa się z następujących etapów:

Wybór tematu projektu,

• Przygotowanie specyfikacji projektu,

• Przedstawienie gotowego projektu.

W wyznaczonym terminie student ma obowiązek przesłać prowadzącemu zajęcia w formie elektronicznej informację o wybranym temacie projektu, a następnie specyfikację.


Wymagania dotyczące projektu:

1. Aplikacja napisana w języku PHP i wykorzystująca JavaScript i bazę danych MySQL zbudowana w oparciu o framework Silex.

2. Aplikacja ma składać się z minimum dwóch modułów: ogólnodostępnego dla internautów i modułu administracyjnego.

3. Po zakończeniu pracy projekt ma zostać umieszczony na wyznaczonym serwerze i tam będzie sprawdzany i oceniany.

4. Kod HTML generowany przez aplikację ma być zgodny ze specyfikacją HTML5 i ma poprawnie przechodzić walidację na stronie validator.w3.org.

5. Kod CSS ma poprawnie przechodzić walidację na stronie jigsaw.w3.org/css-validator.

6. Aplikacja ma działać poprawnie w następujących przeglądarkach internetowych:

• MS Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej,

• Mozilla Firefox w wersji 9.00 lub wyższej,

• Opera w wersji 11.00 lub wyższej,

• Google Chrome w wersji 9.00 lub wyższej

7. Projekt ma spełniać zasady bezpieczeństwa pisania aplikacji Internetowych.

8. Kod aplikacji ma być zoptymalizowany.

9. Od strony kodu w aplikacji należy zadbać o poprawne oddzielenie warstwy logicznej aplikacji (i logiki biznesowej) od warstwy prezentacyjnej.

10. W kodzie aplikacji należy poprawnie stosować wcięcia, komentarze w formacie phpDocumentator oraz przejrzyste nazewnictwo zmiennych, właściwości, funkcji, metod, klas, etc.

11. Warstwa prezentacji ma zostać przygotowana przy użyciu omawianego na zajęciach systemu szablonów.

12. Oprócz samego projektu, podczas jego obrony należy przygotować archiwum zawierające projekt wraz ze strukturą bazy danych, instrukcję jego instalacji i dokumentację techniczną przygotowaną na podstawie kodu projektu zgodnie z formatem phpDocumentator.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prezentacja i obrona samodzielnie przygotowanego projektu.

Kryteria oceny podane studentom przed przystąpieniem do realizacji projektu.

Metody dydaktyczne:

– samodzielna praca studenta,

– konsultacje grupowe i indywidualne,

Studenci w ramach samodzielnej pracy, pod kierunkiem prowadzącego mają za zadanie przygotować działającą aplikację internetową napisaną w języku PHP i korzystającą z bazy danych MySQL.


Bilans punktów ECTS:

Udział w konsultacjach: 15 godz.

Samodzielne przygotowanie systemu interakcyjnego: 100 godz.

Praca nad zadaniami dodatkowymi i samodzielne poszerzanie wiedzy: 20 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 135 godz., co odpowiada 5 pkt. ECTS.


Pełny opis:

1. Opis języka PHP:

• Składnia języka,

• Tworzenie szablonów,

• Komentowanie kodu przy użyciu phpDocumentator,

• Wykorzystywanie funkcji i bibliotek,

• Interakcja z użytkownikiem,

• Filtrowanie danych,

• Obsługa błędów w aplikacjach internetowych,

• Komunikacja z bazą danych,

• Obsługa sesji i mechanizm autoryzacji użytkownika na stronie internetowej,

• Bezpieczeństwo aplikacji,

• Budowa aplikacji w modelu MVC przy użyciu Silex.

2. JavaScript:

• Manipulacja DOM przy użyciu jQuery,

• Wprowadzenie do technologii AJAX

Literatura:

1. Materiały obowiązkowe:

• Welling L., Thomson L., PHP i MySQL. Tworzenie stron i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie, Helion, 2005. ISBN: 83-7361-784-1

• Oficjalna dokumentacja języka PHP, http://www.php.net

• Oficjalna dokumentacja MySQL, http://www.mysql.com

• Oficjalna dokumentacja frameworka Silex: http://silex.sensiolabs.org/

• Powers S., Javascript. Wprowadzenie, Helion, 2007. ISBN: 978-83-246-0942-0

• Oficjalna dokumentacja biblioteki jQuery, http://www.jquery.com

• Oficjalna dokumentacja phpDocumentator, http://www.phpdoc.org/

2. Materiały uzupełniające:

• Shafik D., Ramsey B., php|architect’s Zend PHP 5 Certification Study Guide, Marco Tabini & Associates, Inc., Toronto 2006, ISBN: 0-9738621-4-9

• Sweat J. E., php|architect’s Guide to PHP Design Patterns, Marco Tabini & Associates, Inc., Toronto 2005, ISBN: 0- 9735898-2-5

• Alshanetsky I., php|architect’s Guide to PHP Security, Marco Tabini & Associates, Inc., Toronto 2005, ISBN: 0-9738621-0-6

• Evans C., php|architect's Guide to Programming with Zend Framework, Marco Tabini & Associates, Inc., Toronto 2008, ISBN: 978-0-9738621-5-7

• PHP Security Consortium, http://phpsec.org/

• Meyer E. A., CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW, Helion, ISBN: 83-7361-709-4

• Meyer E. A., CSS według Erica Meyera. Kolejna odsłona, Helion, ISBN: 83-7361-901-1

• Gross Ch., Ajax. Wzorce i najlepsze rozwiązania, Helion, ISBN: 978-83-246-0554-5

• McLaughlin B., Head Rush Ajax, Helion, ISBN: 978-83-246- 0556-8

• Freeman E., Freeman E., Head First HTML with CSS & XHTML. Edycja polska, Helion, ISBN: 978-83-246-0427-2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.