Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do semantyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-WDS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do semantyki
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stacjonarne I stopnia, rok 2, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Lubaszewski
Prowadzący grup: Izabela Gatkowska, Wiesław Lubaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna strukturę semantyczną języka naturalnego (K_W18+, K_W21+)

– zna i rozumie podstawowe zasady opisu znaczenia leksykalnego prowadzonego z różnych punktów widzenia (K_W18+, K_W21+)


Umiejętności:

– student potrafi dokonać analizy semantycznej jednostek leksykalnych i ich powiązań w tekście (K_U20++)

– potrafi zastosować w praktyce wiedzę o strukturze semantycznej języka naturalnego (K_U20++)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów:

Stylistyka – znajomość podstaw gramatyki języka naturalnego i analizy stylistycznej;

Poetyka – znajomość podstawowych mechanizmów tworzenia nowych znaczeń: metafora – metonimia


Forma i warunki zaliczenia:

Podstawa zaliczenia przedmiotu:

– zaliczenie kolokwium podsumowującego (ćwiczenia),

– zaliczenie samodzielnie wykonanej, za pomocą specjalistycznego systemu komputerowego, analizy znaczeń wybranego zbioru wyrazów,

– zaliczenie egzaminu ustnego, po zaliczeniu ćwiczeń i analizy znaczeń.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– kolokwia,

– samodzielnie przeprowadzona analiza znaczeń wybranego zbioru wyrazów, wykonana za pomocą specjalistycznego systemu komputerowego – system wykonano specjalnie dla potrzeb kursu,

– egzamin ustny.

Kryteria oceny i warunki zaliczenia przedmiotu podawane na początku zajęć.


Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany prezentacją komputerową – 2 godziny tygodniowo, 7 tygodni

Ćwiczenia – praca w laboratorium: rozwiązywanie zadań połączone z dyskusją – 2 godz. tygodniowo, 15 tygodni

Konsultacje – 2 godz. tygodniowo, 15 tygodniBilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 45 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

Przygotowanie do kolokwium podsumowującego: 5 godz.

Przeprowadzenie analizy znaczeń wybranego zestawu symboli języka naturalnego: 25 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 5 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz., co dopowiada 4 pkt. ECTS.


Pełny opis:

– Symboliczna natura języka naturalnego: trójkąt semiotyczny

– Semantyka składnikowa: cechy semantyczne, binarna

klasyfikacja cech, kategorie semantyczne

– Relacyjny opis znaczenia

– Pojęcie relacji w języku naturalnym: relacje paradygmatyczne

i relacje syntagmatyczne

– Paradygmatyczne relacje semantyczne: relacje podobieństwa

i przeciwstawienia, relacje część – całość, relacje typ – okaz

– Syntagmatyczne relacje semantyczne: relacje syntagmatyczne

rzeczownika, relacje syntagmatyczne czasownika

– Role semantyczne

– Semantyka proceduralna: stereotyp i rozumowanie

– Stereotypy: scenariusze, tematy, plany i cele.

Literatura:

Literatura pomocnicza:

J. Lyons, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1975.

J. Lyons, Semantyka, t. 1 i 2, Warszawa 1980.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.