Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-001 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, I rok, (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Maciąg, Michał Wójciak
Prowadzący grup: Michał Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu nauk o zarządzaniu oraz teorii organizacji.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu oraz teorii organizacji.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie w formie egzaminu pisemnego obejmującego zagadnienia omówione w trakcie wykładów.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Zarządzanie informacją, rok 1

Skrócony opis:

Wykład przedstawia i objaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu i teorii organizacji.

Pełny opis:

Lista zagadnień:

1. Zarządzanie i organizacja - zarys definicyjny

2. Menadżer - typy, role, umiejętności

3. Funkcje zarządzania

4. Naukowe zarządzanie

5. Kierunek administracyjny

6. Kierunek behawiorystyczny

7. Podejście systemowe

8. Motywacja i motywowanie

9. Przywództwo

10. Zarządzanie strategiczne

11. Struktury organizacyjne

12. Kultura organizacyjna

13. Zarządzanie zmianą

14. Perspektywa humanistyczna w zarządzaniu

15. Metafory w zarządzaniu

16. Współczesne zarządzanie (metafory, trendy, nurty, wyzwania)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gogłoza W., Księski K., "Historia myśli organizatorskiej", Difin, Warszawa 2013.

Griffin R. W., "Podstawy zarządzania organizacjami", PWN, Warszawa 2021.

Koźmiński A. K. (red.), Piotrowski W. (red.), "Zarządzanie: teoria i praktyka", PWN, Warszawa 2013.

Latusek-Jurczak D. (red.), Olejniczak T. (red.), Piotrowski W. (red.), "Teoria organizacji. Nauka dla praktyki", Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

Morgan G., "Obrazy organizacji", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Oleksyn T., "Zarządzanie. Wybrane kwestie", Difin, Warszawa 2020.

Sokołowska S., "Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne", Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.

Literatura dodatkowa:

Avery G. C., "Przywództwo w organizacji", Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.

Bauman Z., Bauman I., Kostera M., Kociatkiewicz J., "Zarządzanie w płynnej nowoczesności", Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2017.

Bielski M., "Organizacje. Istota, struktury, procesy", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.

Gospodarek T., "Biała księga zarządzania", Difin, Warszawa 2018.

Kostera M. (red.), "Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym", Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2015.

Kostera M. (red.), "Nowe kierunki w zarządzaniu", Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Laloux F., "Pracować inaczej", Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2015, 2016.

Nierenberg B., "Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Pink D. H., "Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację", Studio EMKA, Warszawa 2018.

Pink D. H., "Kiedy. Naukowe tajniki doskonałego wyczucia czasu", Studio EMKA, Warszawa 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.