Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-001 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, I rok, (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Maciąg
Prowadzący grup: Rafał Maciąg, Michał Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest wprowadzenie do podstawowych zagadnień zarządzania, jego głównych problemów, pojęć, teorii i badaczy.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu, student powinien:

- znać metodologię badań dotyczących zarządzania

- zna historię rozwoju nauk o zarządzaniu na poziomie podstawowym

- potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania (planowaniem, organizowaniem, motywowanie i przewodzeniem oraz kontrolą

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- rozumie zasady współpracy w grupie

- potrafi prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych, służących realizacji określonego zadania

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł elektronicznychForma i warunki zaliczenia:

Pisemny egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Skrócony opis:

Wykład przedstawia i objaśnia podstawowe zagadnienia zarządzania

Pełny opis:

Wykład przedstawia i objaśnia podstawowe zagadnienia zarządzania w perspektywie teorii naukowych, co wymaga zrozumienia i zaakceptowania odpowiednich pojęć i poglądów. Obejmują one przede wszystkim takie problemy jak powstawanie organizacji oraz metody i sposoby zarządzania nimi. W ramach wykładu zostaną przedstawione podstawowe kierunki i szkoły w obrębie nauki o zarządzaniu, style i metody zarządzania, zgodnie z podstawowymi typami podejść analitycznych.

Literatura:

Ricky Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.

Dariusz Jemielniak, Dominika Latusek, Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2005

Peter Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.

Gareth Morgan, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2013

Andrzej K. Koźmiński, Dariusz Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1998

Beata Glinka, Monika Kostera, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Oficyna, Warszawa, 2012

Andrzej Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski (red), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Maciąg
Prowadzący grup: Michał Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest wprowadzenie do podstawowych zagadnień zarządzania, jego głównych problemów, pojęć, teorii i badaczy.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu, student powinien:

- znać metodologię badań dotyczących zarządzania

- zna historię rozwoju nauk o zarządzaniu na poziomie podstawowym

- potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania (planowaniem, organizowaniem, motywowanie i przewodzeniem oraz kontrolą

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- rozumie zasady współpracy w grupie

- potrafi prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych, służących realizacji określonego zadania

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł elektronicznychForma i warunki zaliczenia:

Pisemny egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Skrócony opis:

Wykład przedstawia i objaśnia podstawowe zagadnienia zarządzania

Pełny opis:

Wykład przedstawia i objaśnia podstawowe zagadnienia zarządzania w perspektywie teorii naukowych, co wymaga zrozumienia i zaakceptowania odpowiednich pojęć i poglądów. Obejmują one przede wszystkim takie problemy jak powstawanie organizacji oraz metody i sposoby zarządzania nimi. W ramach wykładu zostaną przedstawione podstawowe kierunki i szkoły w obrębie nauki o zarządzaniu, style i metody zarządzania, zgodnie z podstawowymi typami podejść analitycznych.

Literatura:

Ricky Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.

Dariusz Jemielniak, Dominika Latusek, Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2005

Peter Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.

Gareth Morgan, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2013

Andrzej K. Koźmiński, Dariusz Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1998

Beata Glinka, Monika Kostera, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Oficyna, Warszawa, 2012

Andrzej Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski (red), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.