Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-007 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, I rok, (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Stanula
Prowadzący grup: Małgorzata Stanula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do korzystania z platformy e-learningowej w toku studiów oraz w samokształceniu i przyszłej pracy zawodowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student poprawnie posługuje się poznaną terminologią związaną z nauczaniem na odległość


Umiejętności

• Student efektywnie posługuje się podstawowymi narzędziami komunikacji i nauki stosowanymi w e-learningu w procesie nauczania i uczenia się,

• samodzielnie pracuje z materiałami dydaktycznymi na platformie zdalnego nauczania oraz zarządza swoim profilem i indywidulanymi ustawieniami w e-kursie.


Kompetencje społeczne

• Student, pracując samodzielnie i w grupie przestrzega zasad pracy i netykiety obowiązujących na e-kursach, wykazuje się kulturą dyskusji pisemnej,

• wykazuje gotowość do korzystania z nowych form zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Podstawa zaliczenia: obecność, aktywność na forach dyskusyjnych, poprawne wykonanie wszystkich indywidualnych i grupowych zadań na platformie e-learningowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są na podstawie uczestnictwa w zajęciach, aktywności na forach dyskusyjnych, poprawnego wykonania zadań grupowych i indywidualnych.

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących:

- studenci, wykonując w grupie zadania przy zastosowaniu narzędzi platformy, mogą wzajemnie oceniać i korygować efekty swojej pracy,

- w razie problemów z obsługą platformy lub z wykonaniem zadań studenci mogą korzystać z konsultacji prowadzonych on-line poprzez platformę (fora konsultacyjne, komunikator wiadomości) oraz bezpośrednio w sposób tradycyjny,

- studenci ustawicznie zachęcani są do testowania w ‘bezpiecznych warunkach’ różnych narzędzi zdalnego nauczania, oswajają się z e-learningiem i pozbywają się lęku związanego z nową technologią edukacyjną.


oraz metod podsumowujących:

- ostateczna, końcowa ocena poprawności zadań indywidualnych i grupowych wykonanych na platformie (zadania weryfikują umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi komunikacji i nauki uczelnianej platformy e-nauczania).Metody dydaktyczne:

E-learning

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - pokaz

Metody programowane - z użyciem komputera


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 6 godzin

Zadania indywidualne i w grupie: 8 godzin

Samodzielne testowanie narzędzi platformy, udział na forach dyskusyjnych, przygotowanie do ćwiczeń, czytanie literatury przedmiotu: 10 godzin

Konsultacje dotyczące platformy e-nauczania oraz wykonywanych zadań - prowadzone przy pomocy narzędzi platformy oraz tradycyjnie: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 26 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

• Nauczanie na odległość – podstawowe pojęcia, platformy zdalnego nauczania, metodyka kształcenia on-line, możliwe zastosowania (edukacja na studiach, edukacja własna, profesjonalna działalność zawodowa)

• Platforma Moodle: struktura e-kursu, narzędzia komunikacji (komunikator, forum dyskusyjne, czat), narzędzia nauki (m.in. zasoby dydaktyczne, zadania, wiki, słownik, quizy), administrowanie prywatnymi ustawieniami

• Praktyczne korzystanie z narzędzi komunikacji, nauki i administrowania poprzez czynne uczestnictwo w e-kursie

• Zasady i netykieta pracy indywidualnej i grupowej na platformie e-learningowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brzózka P., Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową. Gliwice 2011 lub wyd. 2 rozszerz. 2016

2. Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Toruń 2002

3. Mokwa-Tarnowska I., E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim – zagadnienia metodyczne. Wydaw. Politechniki Gdańskiej 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Hyla M., Przewodnik po e-learningu. Kraków 2005 lub inne wyd.

2. Zieliński Z., E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną. Helion 2012.

3. Wybrane przez studenta publikacje o e-learningu publikowane w czasopiśmie „E-Mentor”. Dostęp: http://www.e-mentor.edu.pl/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.