Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uczestnictwo w systemie kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-050 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Uczestnictwo w systemie kultury
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-ZD-6 (zarządzanie informacją - 1 st.)
Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. letni, OR)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paloma Korycińska
Prowadzący grup: Paloma Korycińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student wyjaśnia miejsce i rolę działalności wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej w kulturze i komunikacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni nowych mediów oraz kategorii open access, Creative Commons oraz piractwa,

• ma wiedzę na temat wybranych aspektów i obszarów funkcjonowania kultury i mediów istotnych z punktu widzenia partycypacji w obiegach kultury.


Umiejętności

• student samodzielnie zdobywa nową wiedzę i rozwija umiejętności w zakresie uczestniczenia w kulturze,

• przygotowuje i wygłasza prezentacje zdające relacją z podejmowanych przez niego/nią aktywności,


Kompetencje społeczne

• uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się zjawiska w obszarze kultury i nauki.

• student uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych realizowanych w różnych formach i za pośrednictwem różnych mediów, związanych przede wszystkim z szeroko rozumianą sferą kultury piśmiennicze.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę, którego podstawą jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz realizacja i prezentacja wyników grupowego projektu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie prezentacji założeń, realizacji i wyników grupowego projektu. W grupach 3-4 osobowych studenci przygotowują projekt społecznej bądź kulturowej aktywizacji lub u ułatwienia uczestnictwa w systemie kultury z wykorzystaniem narzędzi zdobytych i omówionych w czasie zajęć.Metody dydaktyczne:

• Metody eksponujące

o film

• Metody podające

o anegdota

o prelekcja

o prezentacja multimedialna

o objaśnienie lub wyjaśnienie

• Metody praktyczne

o metoda przewodniego tekstu

o ćwiczenia przedmiotowe

• Metody problemowe i aktywizujące

o dyskusja dydaktyczna

o metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w konwersatoriach: 15 godzin

Przygotowanie do konwersatoriów: 15 godzin

Przygotowanie grupowych projektów na zaliczenie: 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta to 60 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


Pełny opis:

1. Od czytelnika/widza/słuchacza do użytkownika

2. Zbiorowa inteligencja – od Encyclopedia Britannica do Wikipedii

4. Kultura uczestnictwa - od archiwum i telewizji do You Tube

5. Konwergencja kultury – od konsumpcji po kreację

8. Media alternatywne i alternatywne obiegi kultury

10. Networking i nieoficjalne obiegi kultury

11. Cyfrowe wykluczenie

Literatura:

Literatura:

1. Bailey O.G., Cammearts B., Carpentier N., Media alternatywne, Kraków 2012.

2. Burgess J., Green J., YouTube. Wideo online i kultura uczestnictwa, Warszawa 2011.

3. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2006.

4. Mossberger K., Tolbert C.J., Stansbury M., Virtual Inequality. Beyonf the Digital Divide, Washington, 2003.

5. Miasto w sztuce - sztuka miasta, red. E. Rewers, Warszawa 2011.

6. Raport Obserwatorium Kultury „Obiegi Kultury” (http://obiegikultury.centrumcyfrowe.pl/)

7. Rewers E., PostPolis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Warszawa 2010.

8. Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.