Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia terenowe 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-051 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Zajęcia terenowe 3
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-ZD-6 (zarządzanie informacją - 1 st.)
Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. letni, OR)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Stanula
Prowadzący grup: Małgorzata Stanula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów ze specyfiką i uwarunkowaniami pracy w obszarze zarządzania informacją w firmie i instytucji publicznej.

Efekty kształcenia:

Wiedza


Student:

• zna wybrane zasady, procedury i narzędzia stosowane w praktyce zarządzania informacją w firmie i instytucji publicznej

• identyfikuje wybrane dobre praktyki stosowane w zakresie zarządzania informacją w firmie i instytucji publicznej


Umiejętności


Student:

• efektywnie porozumiewa się ze specjalistami realizującymi zadania z zakresu zarządzania informacją w firmie i instytucji publicznej

• analizuje i ocenia dostrzeżone rozwiązania

• przygotowuje zwięzłe sprawozdanie z ćwiczeń terenowych


Kompetencje społeczne


Student:

• uświadamia sobie znaczenie zarządzania informacją dla skuteczności działań podejmowanych przez firmy i instytucje publiczne


Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach terenowych oraz wykonanie i zaliczenie pracy pisemnej (zwięzłe sprawozdanie z wizyt, zawierające informacje o najważniejszych uwarunkowaniach zarządzania informacją w odwiedzonych jednostkach, charakterystykę zaobserwowanych wybranych praktyk, procedur i narzędzi).Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących, takich jak:

- bieżąca ocena wiedzy, umiejętności i zaangażowania studenta podczas zajęć terenowych i w czasie konsultacji

- dyskusja oceniająca po wykonaniu pracy zaliczeniowej


oraz metody podsumowującej:

- ostateczna, końcowa ocena pracy zaliczeniowej oraz sposobu jej realizacji, w tym rzetelności i terminowości wykonania.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych: 10 godzin

Zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu i przygotowanie do zajęć: 5 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej: 10 godzin

Konsultacje: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 27 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


Pełny opis:

1. Zorganizowana wizyta w firmie

2. Zorganizowana wizyta w instytucji publicznej

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

• Podstawy zarządzania informacją. Red. Janusz Czekaj, Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

• Izabela Kowalik, Sylwia Sobolewska, Podstawy informacyjne marketingu, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2017

• Krystyna W. Roman, Podstawy zarządzania informacją, Toruń: Wydaw. Nauk. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Stanula
Prowadzący grup: Małgorzata Stanula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów ze specyfiką i uwarunkowaniami pracy w obszarze zarządzania informacją w firmie i instytucji publicznej.

Efekty kształcenia:

Wiedza


Student:

• zna wybrane zasady, procedury i narzędzia stosowane w praktyce zarządzania informacją w firmie i instytucji publicznej

• identyfikuje wybrane dobre praktyki stosowane w zakresie zarządzania informacją w firmie i instytucji publicznej


Umiejętności


Student:

• efektywnie porozumiewa się ze specjalistami realizującymi zadania z zakresu zarządzania informacją w firmie i instytucji publicznej

• analizuje i ocenia dostrzeżone rozwiązania

• przygotowuje zwięzłe sprawozdanie z ćwiczeń terenowych


Kompetencje społeczne


Student:

• uświadamia sobie znaczenie zarządzania informacją dla skuteczności działań podejmowanych przez firmy i instytucje publiczne


Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach terenowych oraz wykonanie i zaliczenie pracy pisemnej (zwięzłe sprawozdanie z wizyt, zawierające informacje o najważniejszych uwarunkowaniach zarządzania informacją w odwiedzonych jednostkach, charakterystykę zaobserwowanych wybranych praktyk, procedur i narzędzi).Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących, takich jak:

- bieżąca ocena wiedzy, umiejętności i zaangażowania studenta podczas zajęć terenowych i w czasie konsultacji

- dyskusja oceniająca po wykonaniu pracy zaliczeniowej


oraz metody podsumowującej:

- ostateczna, końcowa ocena pracy zaliczeniowej oraz sposobu jej realizacji, w tym rzetelności i terminowości wykonania.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych: 10 godzin

Zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu i przygotowanie do zajęć: 5 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej: 10 godzin

Konsultacje: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 27 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


Pełny opis:

1. Zorganizowana wizyta w firmie

2. Zorganizowana wizyta w instytucji publicznej

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

• Podstawy zarządzania informacją. Red. Janusz Czekaj, Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

• Izabela Kowalik, Sylwia Sobolewska, Podstawy informacyjne marketingu, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2017

• Krystyna W. Roman, Podstawy zarządzania informacją, Toruń: Wydaw. Nauk. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.