Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie socjologiczne dla zarządzania informacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-064 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie socjologiczne dla zarządzania informacją
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. zimowy, FK)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paloma Korycińska
Prowadzący grup: Paloma Korycińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student/studentka

Zna współczesne teorie socjologiczne mogące służyć do wyjaśnienia zachowań i praktyk informacyjnych oraz kultury informacyjnej charakterystycznych dla różnych środowisk i zbiorowości.

Zna metody badawcze o rodowodzie socjologicznym przyswojone przez informatologię lub możliwe do przeszczepienia na grunt tej dyscypliny.

Zna i poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z zakresu socjologii.

Zna źródła informacji naukowej, z których pozyskuje aktualne piśmiennictwo socjologiczne przydatne w badaniach z zakresu informatologii.


Umiejętności

Poprawnie stosuje podstawową terminologię z zakresu współczesnych teorii socjologicznych Potrafi wykorzystać współczesne teorie socjologiczne do analizy i interpretacji różnych kategorii zachowań i praktyk informacyjnych.

Potrafi zaprojektować procedurę badawczą dotyczącą wybranego aspektu zachowań i praktyk informacyjnych z wykorzystaniem metod i narzędzi badań socjologicznych.


Kompetencje społeczne

Potrafi krytycznie oceniać omawiane teorie socjologiczne

Ma świadomość przydatności teorii socjologicznych dla wyjaśniania współczesnych procesów społeczno-kulturowych, w szczególności dotyczących zachowań i praktyk informacyjnych cechujących różne zbiorowości i środowiska.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na wykładzie.

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy METOD KSZTAŁTUJĄCYCH:

⎯ bieżąca ocena udziału w dyskusjach dydaktycznych inicjowanych podczas wykładów

oraz METOD PODSUMOWUJĄCYCH:

⎯ liczby nieobecności (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione na 30 godzin wykładu)

Metody dydaktyczne:

metody podające:

o wykład informacyjny

o objaśnienie lub wyjaśnienie

o anegdota

• metody problemowe:

o wykład problemowy

o wykład konwersatoryjny

o metody aktywizujące:

• dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem)

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 30 godzin

Czytanie literatury dodatkowej i przygotowywanie się do dyskusji dydaktycznej podczas wykładu: 30 godzin

Przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.


Pełny opis:

Teorie, koncepcje, pojęcia i wymiary służące do wyjaśniania zachowań, praktyk i kultur informacyjnych w różnych środowiskach i zbiorowościach:

- władza i kontrola

- sprawstwo

- łańcuchy rytuałów interakcyjnych

- garamtyka konfliktów społecznych

Literatura:

Parsons Talcott (2009). System Społeczny, Kraków: Nomos.

Manterys Aleksander, Mucha Janusz red. (2010). Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, Kraków: Nomos.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paloma Korycińska
Prowadzący grup: Paloma Korycińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student/studentka

Zna współczesne teorie socjologiczne mogące służyć do wyjaśnienia zachowań i praktyk informacyjnych oraz kultury informacyjnej charakterystycznych dla różnych środowisk i zbiorowości.

Zna metody badawcze o rodowodzie socjologicznym przyswojone przez informatologię lub możliwe do przeszczepienia na grunt tej dyscypliny.

Zna i poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z zakresu socjologii.

Zna źródła informacji naukowej, z których pozyskuje aktualne piśmiennictwo socjologiczne przydatne w badaniach z zakresu informatologii.


Umiejętności

Poprawnie stosuje podstawową terminologię z zakresu współczesnych teorii socjologicznych Potrafi wykorzystać współczesne teorie socjologiczne do analizy i interpretacji różnych kategorii zachowań i praktyk informacyjnych.

Potrafi zaprojektować procedurę badawczą dotyczącą wybranego aspektu zachowań i praktyk informacyjnych z wykorzystaniem metod i narzędzi badań socjologicznych.


Kompetencje społeczne

Potrafi krytycznie oceniać omawiane teorie socjologiczne

Ma świadomość przydatności teorii socjologicznych dla wyjaśniania współczesnych procesów społeczno-kulturowych, w szczególności dotyczących zachowań i praktyk informacyjnych cechujących różne zbiorowości i środowiska.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na wykładzie.

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy METOD KSZTAŁTUJĄCYCH:

⎯ bieżąca ocena udziału w dyskusjach dydaktycznych inicjowanych podczas wykładów

oraz METOD PODSUMOWUJĄCYCH:

⎯ liczby nieobecności (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione na 30 godzin wykładu)

Metody dydaktyczne:

metody podające:

o wykład informacyjny

o objaśnienie lub wyjaśnienie

o anegdota

• metody problemowe:

o wykład problemowy

o wykład konwersatoryjny

o metody aktywizujące:

• dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem)

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 30 godzin

Czytanie literatury dodatkowej i przygotowywanie się do dyskusji dydaktycznej podczas wykładu: 30 godzin

Przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.


Pełny opis:

Teorie, koncepcje, pojęcia i wymiary służące do wyjaśniania zachowań, praktyk i kultur informacyjnych w różnych środowiskach i zbiorowościach:

- władza i kontrola

- sprawstwo

- łańcuchy rytuałów interakcyjnych

- garamtyka konfliktów społecznych

Literatura:

Parsons Talcott (2009). System Społeczny, Kraków: Nomos.

Manterys Aleksander, Mucha Janusz red. (2010). Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, Kraków: Nomos.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.