Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy analityki i monitorowania Internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-089 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy analityki i monitorowania Internetu
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-ZD-6 (zarządzanie informacją - 1 st.)
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. letni, OR)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wójcik
Prowadzący grup: Magdalena Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Dostarczenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych w zakresie analityki sieciowej.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student/ka:

─ zna wybrane, aktualnie stosowane strategie i narzędzia analityki sieciowej,

─ omawia metodykę projektowania badań analitycznych środowiska sieciowego,

─ poprawnie posługuje się terminologią profesjonalną z zakresu analizy informacji


UMIEJĘTNOŚCI

Student/ka:

─ dokonuje analiz dostępnych w sieci produktów i usług informacyjnych,

─ obsługuje wybrane narzędzia analizy popularności stron internetowych i słów kluczowych oraz narzędzia analizy obecności marki w mediach społecznościowych

─ sprawnie wykorzystuje współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne do wykonywania zadań profesjonalnych i realizacji własnych projektów związanych z analizą informacji


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student/ka

─ akceptuje konieczność stałego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce i w środowisku informacyjnym,

─ docenia wartość rzetelnego i odpowiedzialnego planowania i wykonywania zadań w ramach realizacji projektu


Forma i warunki zaliczenia:

Opracowanie w grupach projektu optymalizacji działań wybranej instytucji w oparciu o analizę wybranych parametrów jej obecności w sieci.


Obowiązuje następująca SKALA OCEN (1-100 pkt.):

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność), realizacji zadań indywidualnych oraz projektów zespołowych. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość i rzetelność wykonania zadań.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy METOD KSZTAŁTUJĄCYCH:

¬- analiza, ocena i ewentualna korekta sposobu podziału pracy w ramach zespołów na etapie planowania projektów realizowanych w ramach zajęć,

- bieżąca kontrola zrozumienia omawianego materiału w trakcie dyskusji dydaktycznych,

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji poszczególnych etapów projektów i zadań podczas zajęć oraz konsultacji poza zajęciami,

- dyskusja oceniająca po wykonaniu projektów i poszczególnych zadań w ramach ćwiczeń.


oraz METOD PODSUMOWUJĄCYCH:

- ostateczna, końcowa ocena projektów zespołowych oraz zadań realizowanych w ramach ćwiczeń, sposobu ich wykonania, w tym – zgodności z zaleceniami, terminowości.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

─ Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin

─ Indywidualne konsultacje dotyczące wykonania projektów: 2 godziny

─ Samodzielne zapoznanie się z piśmiennictwem fachowym i naukowym: 3 godziny

─ Opracowanie projektu grupowego: 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 30 godzin, co odpowiada punktom 1 ECTS.


Pełny opis:

1. Analiza skuteczności działań prowadzonych przez firmy w Internecie – główne parametry oceny efektywności działań, w tym analiza elementów wpływających na współczynnik konwersji

2. Analiza poprawności konstrukcji strony www przy użyciu wybranych narzędzi

3. Analiza informacji na podstawie wybranych danych gromadzonych w Google Analytics, w tym analiza popularności strony www, liczby i rodzaju interakcji na stronie oraz struktury demograficznej użytkowników

4. Analiza popularności słów kluczowych i tagów za pomocą wybranych narzędzi (np. Keyhole, Social mention)

5. Analiza obecności marki w mediach społecznościowych przy użyciu wybranych narzędzi (np. Brand24 i innych)

6. Monitoring i analiza mediów społecznościowych jako część strategii działania instytucji i narzędzie optymalizacji działań

Literatura:

Obowiązkowa:

1. John Lovett, “Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych”, Helion 2013 (fragmenty)

Uzupełniająca:

1. M. Lewandowski, "Pomiar mediów społecznościowych jako element zarządzania wiedzą i informacją w przedsiębiorstwach." Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 45.4 (2018): 115-122.

2. K. D. Paine, „Measure what matters”, John Wiley & Sons, 2010

3. T. Segadan, „Nowe usługi 2.0. : przewodnik po analizie zbiorów danych”, Helion, 2014.

Dodatkowa, aktualna literatura uzupełniająca będzie podana przez prowadzących na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.