Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transformacja cyfrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-092 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transformacja cyfrowa
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. letni, OR)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Maciąg
Prowadzący grup: Rafał Maciąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest wprowadzenie studenta w problematykę tzw. transformacji cyfrowej tak, aby był on w stanie zdiagnozować jej zaawansowanie, obszar zastosowania i podstawy historyczne

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student:

Zna i rozumie rolę transformacji cyfrowej w rekonstrukcji stosunków społecznych i ekonomicznych, zna najnowsze trendy rozwoju bazujące na doświadczeniach w obrębie nowych technologii, potrafi podać wyjaśnienie procesów rozwoju technologii cyfrowych i opisać jego konsekwencje, zna podstawową terminologię związaną z tymi trendami rozwoju, rozumie konsekwencje społeczne i ekonomiczne transformacji cyfrowej


Wyjaśnia skutki funkcjonowania poszczególnych form transformacji cyfrowej, stosuje rozwiązania technologiczne aby uzyskać określone efekty organizacyjne za pomocą narzędzi transformacji cyfrowej, umie zastosować różnorodne formy narzędzi internetowych w wymiarze globalnym


Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania, potrafi użyć nowych narzędzi technologicznych dla efektywnej organizacji, potrafi użyć nowych narzędzi technologicznych dla współdziałania wewnątrz grupy, potrafi użyć nowych narzędzi technologicznych dla współdziałania wewnątrz grupy na poziomie globalnym, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań zarządczych realizowanych poprzez aktywne uczestnictwo w Internecie


Forma i warunki zaliczenia:

Obecność i kolokwium zaliczeniowe

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone wiązce najważniejszych współczesnych procesów społecznych spowodowanych rozwojem szeroko rozumianych technologii cyfrowych (ICT).

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone wiązce najważniejszych współczesnych procesów społecznych spowodowanych rozwojem szeroko rozumianych technologii cyfrowych (ICT). Transformacja cyfrowa ma pierwszorzędne znacznie z punktu widzenia współczesnej cywilizacji, ponieważ dotyczy każdego obszaru zdeterminowanego technologią cyfrową oraz – z drugiej strony – buduje środowisko dla każdego typu aktywności. Taka sytuacja wymaga zaawansowanego rozumienia transformacji cyfrowej jako złożonego stanu rzeczywistości. Zazwyczaj jest ona opisana teoretycznie jako przejście do etapu produkcji wzmacnianej cyfrowo, która wyznacza nowe strategie biznesowe. Jednak cyfryzacja ma także wpływ na konteksty społeczne, cywilizacyjne itp. a przede wszystkim staje się podstawą rozwoju nowych, globalnych modeli opisowych.

Osadzenie transformacji cyfrowej w technologii wymaga także znajomości dynamiki i konkretnych rozwiązań technicznych, które są referowane na wykładzie w oparciu o bieżący, najnowszy stan badań i rozwoju. Wśród nich na plan pierwszy wysuwa się tzw. sztuczna inteligencja, która jest głównym obszarem opisu tej problematyki.

Literatura:

Erik Brynjolfsson, Andrew McAffe: Wyścig maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy? Przełożył Maksymilian Sielicki, Warszawa 2015

Floridi, L. (2014). The fourth revolution how the infosphere is reshaping human reality. Oxford: Oxford University Press.

Vogelsang, M., (2010). Digitalization in Open Economies: Theory and Policy Implications (Contributions to Economics), Physica-Verlag HD, Heidelberg

Ahmed Bounfour: Digital Futures, Digital Transformation: From Lean Production to Acceluction (Progress in IS) 1st ed. 2016 Edition, Springer

Rogers, David L., (2016), The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age. Columbia University Press

Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2017). Achieving Digital Maturity. MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press.

Russell, S. J., & Norving, P. (2010). Artificial intelligence: a modern approach. New Jersey: Pearson.

Flasiński, M. (2016). Introduction to artificial intelligence. Cham, Switzerland: Springer.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.