Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie informacją w sektorze nauki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-123 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją w sektorze nauki
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie Informacją, II stopnia, II rok (sem. zimowy)
Zarządzanie Informacją, II stopnia, stacjonarne, I rok (sem. letni)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Pietruch-Reizes
Prowadzący grup: Diana Pietruch-Reizes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie (zal) na podstawie obecności i wykonania zadania indywidualnego. Dopuszczalne 2 nieobecności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie przygotowania zadania indywidualnego.

Zadanie indywidualne:

Każdy student przygotowuje omówienie pisemne (4-5 stron) wybranych 2 tekstów naukowych (artykułów naukowych) związanych z problematyką modułu kształcenia, wybranych z czasopism z zakresu informatologii (nauki o informacji; Library and Information Science) wydawanych w języku angielskim.


Terminy wykonania zadania indywidualnego są ustalane ze studentami na pierwszym wykładzie.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godzin

Czytanie literatury i przyswojenie nowej wiedzy: 15 godzin

Przygotowanie zadania indywidualnego: 15 godzin"Łączny nakład pracy studenta wynosi 60 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS"


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

• Funkcjonowanie informacji w nauce w kontekście budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

• Procesy informacyjne zachodzące w systemie nauki.

• Działalność badawcza i prace rozwojowe (B+R). Pokrewne rodzaje działalności ściśle powiązane z B+R ze względu na przepływ informacji. Usługi informacyjne w dziedzinie nauki i techniki.

• Zadania i funkcje instytucji realizujących badania naukowe i prace rozwojowe (B+R) w Polsce: 1) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2) Narodowe Centrum Nauki, 3) Instytuty badawcze, 4) Instytuty naukowe PAN, 5) Podstawowe jednostki organizacji uczelni. Zarządzanie informacją w kontekście prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. Bariery informacyjne w nauce.

• Użytkownicy informacji naukowej i ich potrzeby.

• Zarządzanie informacją w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

• Zarządzanie własnością intelektualną i transfer wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami.

• Infrastruktury informatyczne, informacyjne i telekomunikacyjne dla nauki.

• Biblioteki cyfrowe, repozytoria wiedzy naukowej, bazy publikacji, system publikowania informacji naukowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pietruch-Reizes D. (2016). Zarządzanie informacją w obszarze nauki w Polsce : uwarunkowania prawne. W: Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 147-156.

2. Pietruch-Reizes, D. (2014). Otwarta nauka w świetle dokumentów Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. W: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Pod red. A. Korycińskiej-Huras i M. Janiak. Warszawa: SBP, s. 53-66.

3. Zarządzanie informacją w nauce (2008). Pod red. D.Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ

4. Zarządzanie informacją w nauce (2010). Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika przy współpr. R. Frączek. Katowice: PTIN

Literatura uzupełniająca:

1. Infobazy 2011 - Nauka, Projekty Europejskie, Społeczeństwo Informacyjne. Materiały VI krajowej konferencji naukowej, Gdańsk - Sopot, 5-7 września 2011 r. (2011). [red. Antoni Nowakowski]. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK

2. Infobazy 2008 - Systemy, Aplikacje, Usługi : materiały konferencji, Sopot, 15-17 października 2008 (2008). [red. Antoni Nowakowski ; org.:] Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK

3. Infobazy'2005 - bazy danych dla nauki : materiały konferencji, Gdańsk, 25-27 września 2005 (2005). [red. Antoni Nowakowski]. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK

4. Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego (2005). Pod red. B.Sosińskiej-Kalaty i M. Przastek-Samokowej ; przy współpr. A.Skrzypczaka. Warszawa: Wydaw. SBP

5. Organizowanie środowiska informacji i wiedzy (2008). Pod. red. K.Materskiej, E. Chuchro, B. Sosińskiej-Kalaty. Warszawa: Wydaw. SBP.

6. Profesjonalna informacja w Internecie (2005). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

7. Szpringer, W. (2011). Koncepcja open access w świetle ekonomicznej analizy praw własności intelektualnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Pietruch-Reizes
Prowadzący grup: Diana Pietruch-Reizes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie (zal) na podstawie obecności i wykonania zadania indywidualnego. Dopuszczalne 2 nieobecności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie przygotowania zadania indywidualnego.

Zadanie indywidualne:

Każdy student przygotowuje omówienie pisemne (4-5 stron) wybranych 2 tekstów naukowych (artykułów naukowych) związanych z problematyką modułu kształcenia, wybranych z czasopism z zakresu informatologii (nauki o informacji; Library and Information Science) wydawanych w języku angielskim.


Terminy wykonania zadania indywidualnego są ustalane ze studentami na pierwszym wykładzie.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godzin

Czytanie literatury i przyswojenie nowej wiedzy: 15 godzin

Przygotowanie zadania indywidualnego: 15 godzin"Łączny nakład pracy studenta wynosi 60 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS"


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

• Funkcjonowanie informacji w nauce w kontekście budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

• Procesy informacyjne zachodzące w systemie nauki.

• Działalność badawcza i prace rozwojowe (B+R). Pokrewne rodzaje działalności ściśle powiązane z B+R ze względu na przepływ informacji. Usługi informacyjne w dziedzinie nauki i techniki.

• Zadania i funkcje instytucji realizujących badania naukowe i prace rozwojowe (B+R) w Polsce: 1) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2) Narodowe Centrum Nauki, 3) Instytuty badawcze, 4) Instytuty naukowe PAN, 5) Podstawowe jednostki organizacji uczelni. Zarządzanie informacją w kontekście prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. Bariery informacyjne w nauce.

• Użytkownicy informacji naukowej i ich potrzeby.

• Zarządzanie informacją w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

• Zarządzanie własnością intelektualną i transfer wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami.

• Infrastruktury informatyczne, informacyjne i telekomunikacyjne dla nauki.

• Biblioteki cyfrowe, repozytoria wiedzy naukowej, bazy publikacji, system publikowania informacji naukowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pietruch-Reizes D. (2016). Zarządzanie informacją w obszarze nauki w Polsce : uwarunkowania prawne. W: Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 147-156.

2. Pietruch-Reizes, D. (2014). Otwarta nauka w świetle dokumentów Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. W: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Pod red. A. Korycińskiej-Huras i M. Janiak. Warszawa: SBP, s. 53-66.

3. Zarządzanie informacją w nauce (2008). Pod red. D.Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ

4. Zarządzanie informacją w nauce (2010). Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika przy współpr. R. Frączek. Katowice: PTIN

Literatura uzupełniająca:

1. Infobazy 2011 - Nauka, Projekty Europejskie, Społeczeństwo Informacyjne. Materiały VI krajowej konferencji naukowej, Gdańsk - Sopot, 5-7 września 2011 r. (2011). [red. Antoni Nowakowski]. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK

2. Infobazy 2008 - Systemy, Aplikacje, Usługi : materiały konferencji, Sopot, 15-17 października 2008 (2008). [red. Antoni Nowakowski ; org.:] Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK

3. Infobazy'2005 - bazy danych dla nauki : materiały konferencji, Gdańsk, 25-27 września 2005 (2005). [red. Antoni Nowakowski]. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK

4. Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego (2005). Pod red. B.Sosińskiej-Kalaty i M. Przastek-Samokowej ; przy współpr. A.Skrzypczaka. Warszawa: Wydaw. SBP

5. Organizowanie środowiska informacji i wiedzy (2008). Pod. red. K.Materskiej, E. Chuchro, B. Sosińskiej-Kalaty. Warszawa: Wydaw. SBP.

6. Profesjonalna informacja w Internecie (2005). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

7. Szpringer, W. (2011). Koncepcja open access w świetle ekonomicznej analizy praw własności intelektualnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.