Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w Internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-163 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w Internecie
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie informacją, II stopnia, stacjonarne, I rok,( sem. zimowy, FK)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Maciąg
Prowadzący grup: Rafał Maciąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Student ma osiągnąć poziom wiedzy na temat Internetu, pozwalający samodzielnie podejmować aktywność zarządczą i organizacyjną w jego środowisku

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student:

Zna i rozumie rolę Internetu w rekonstrukcji stosunków społecznych i ekonomicznych, zna najnowsze trendy zarządzania bazujące na doświadczeniach w obrębie nowych technologii, potrafi podać wyjaśnienie zjawiska Web 2.0 i opisać jego konsekwencje, zna podstawową terminologię związaną z tymi zjawiskami, zna podstawy technologii sieci i WWW, ma wiedzę pozwalającą wskazać najważniejsze bieżące skutki Internetu i jego form w zakresie społecznym, gospodarczym i kulturowym


Wyjaśnia skutki funkcjonowania poszczególnych form aktywności w Internecie, stosuje rozwiązania technologiczne aby uzyskać określone efekty za pomocą narzędzi internetowych, umie ocenić relewantność różnych form internetowego zarządzania treścią dla wybranych celów, umie zastosować różnorodne formy narzędzi internetowych w wymiarze globalnym


Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania, potrafi użyć nowych narzędzi zarządzania dla efektywnej organizacji, potrafi użyć nowych narzędzi zarządzania dla współdziałania wewnątrz grupy, potrafi użyć nowych narzędzi zarządzania dla współdziałania wewnątrz grupy na poziomie globalnym, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań zarządczych realizowanych poprzez aktywne uczestnictwo w Internecie


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza humanistycznaForma i warunki zaliczenia:

Obecność i kolokwium zaliczeniowe

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning

Metody dydaktyczne:

Wykład zdalny z elementami konwersatorium

Skrócony opis:

Internet pozostaje ciągle ogromnym środowiskiem dla wszelkiego typu organizacji i z tego powodu może być analizowany z perspektywy zarządzania,

Pełny opis:

Internet pozostaje ciągle ogromnym środowiskiem dla wszelkiego typu organizacji i z tego powodu może być analizowany z perspektywy zarządzania, także zarządzania humanistycznego, albowiem zmienne tego środowiska mają bardzo różnorodny charakter i obejmują obszary tzw. miękkie jak kwestie kulturowe, społeczne, polityczne, etyczne itp. Internet, patrząc z perspektywy operacyjnej, jest koniecznym aspektem działań organizacyjnych. Internet jest także ciągle, mimo swej dojrzałości historycznej, obszarem znanym tylko w wybiórczym i niepełnym stopniu. Mamy raczej do czynienia z pewną popularną i powszechną mitologią na jego temat, która bywa niezwykle zwodnicza dla aktywnych jego użytkowników. Jest rzeczą dowiedzioną, że cyfrowa transformacja gospodarki, której jedną z technologii jest Internet, jest zaskakująco słabo zaawansowana. Kształcenie z zakresu zarządzania musi zatem obejmować tę część organizacyjnej rzeczywistości na poziomie profesjonalnym.

Zajęcia mają charakter wykładu, który obejmuje następujące problemy: wprowadzenie do transformacji cyfrowej, Internet jako środowisko – rozwój idei, Internet jako globalne zjawisko ekonomiczne i jego historyczny rozwój, Internet jako twór społeczny, kulturowy i polityczny, eBiznes, modele biznesu internetowego, gospodarowanie zasobami ludzkimi w Internecie, produkcja partnerska, OSS jako źródło modeli biznesowych, biznes społecznościowy, sieci jako przedmiot biznesu, technologie biznesowe w Internecie.

Literatura:

Colin Combe: Introduction to E-business Management and Strategy, Elsevier 2006.

Włodzimierz Szpringer: Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, Difin, Warszawa 2012

Tymoteusz Doligalski: Modele biznesu w internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014.

Afuah A., Tucci Ch. L., Biznes internetowy. Strategie i modele, Kraków 2003

Baron D. P., Business and Its Environment, Pearson, Boston 2013

Shapiro C., Varian H. R., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Gliwice 2007

Shuen A., Web 2.0. Przewodnik po strategiach, Gliwice 2009

Stephanos Androutsellis-Theotokis, Diomidis Spinellis, Maria Kechagia, Georgios Gousios: Open Source Software: A Survey from 10,000 Feet, Foundations and Trends in Technology, Information and Operations Management, Vol. 4, Nos. 3–4 (2010), s. 187–347

Avinash Kaushik: Web Analytics 2.0. Świadome rozwijanie witryn internetowych, Gliwice 2010

Jeremy Rifkin: Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów, ekonomia współdzielenia, zmierzch kapitalizmu, przekład Anna Dorota Kamińska, Warszawa 2016

Tom Hayes: Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie, przekł. Anna Kwaśniewska, wziks

Mark Fidelman: Socialized! W jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową - biznes społecznościowy, Warszawa 2014

Hinchcliffe D., Kim P.: Social Business by Design: Transformative Media Strategies for the Connected Company, Jossey-Bass, A Willey Imprint, San Francisco 2012

Miotk A., Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Gliwice 2013

Tymoteusz Doligalski: Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.

Bailyn E., Przechytrzyć social media, Gliwice 2013

Blanchard O., Social Media ROI. Managing and Measuring Social Media Efforts in Your Organization, Pearson Education Inc., Boston 2011

Brabham D. C., Crowdsourcing, The MIT Press, Cambridge Massachussets 2013

Vossen G., Hagemann S., Serwis Web 2.0, Od pomysłu do realizacji, Gliwice 2010

Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Olszak C., Ziemba E. (red.), Warszawa 2007

Informatyka dla biznesu, red. nauk. Celina M. Olszak, Katowice 2014

Jennifer Golbeck: Analyzing the Social Web, Elsevier Inc. 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.