Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/06-6/WZ.IEZ-ZIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania międzynarodowego I stopnia stacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kutera
Prowadzący grup: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Natalia Dudzińska-Korczak, Anna Dyląg, Karolina Mania, Aleksander Marcinkowski, Czesław Noworol, Magdalena Stuss, Maciej Teczke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Zarządzanie – studia I stopnia

• Potrafi wskazać teoretyczne podstawy własnych badań [K_W01]

• Umie sformułować problem badawczy (w odniesieniu do nauk o zarządzaniu), zaprojektować narzędzie badawcze, wybrać właściwe metody badawcze i analityczne [K_U05]

• Umie wykorzystać dorobek teoretyczny i empiryczny nauk o zarządzaniu w pracy licencjackiej [K_U04]

• Umie przygotowywać typowe prace pisemne z zakresu nauk o zarządzaniu [K_U21]

• Jest świadom znaczenia etyki w pracy naukowo badawczej (K_K10)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium

Forma i warunki zaliczenia:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

• pisemne opracowanie raportu z przeprowadzonych badań własnych

• prezentacja najważniejszych wyników

• zaakceptowanie przez promotora pracy pod względem formalnym i merytorycznym

• udział w dyskusji


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

• ocenę wiedzy i umiejętności konceptualizowania i operacjonalizacji problemu badawczego oraz kompetencji komunikacyjnych w toku dyskusji grupowej [K_W01, K_U04]

• ocenę i korektę przedstawionych narzędzi badawczych [K_U05 ]

• ocenę przedstawionej pracy [K_U21]

• ocenę umiejętności sporządzenia pisemnego raportu z badań i edycji pracy magisterskiej [K_K10]


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny, dyskusja grupowa.

Prezentacje multimedialnePełny opis:

• Sformułowanie problemu (tematu) pracy

• Dobór literatury

• Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu

• Przygotowanie konspektu pracy

• Analiza literatury przedmiotu (problemu), gromadzenie danych empirycznych

• Opracowanie własnych danych empirycznych i/lub opracowanie źródeł zastanych

• Przygotowanie i prezentacja kolejnych rozdziałów pracy

• Korekta językowa i merytoryczna pracy

• Przyjęcie pracy przez promotora

Literatura:

Literatura zgromadzona przez uczestników seminarium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kutera
Prowadzący grup: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Natalia Dudzińska-Korczak, Anna Dyląg, Karolina Mania, Aleksander Marcinkowski, Czesław Noworol, Magdalena Stuss, Maciej Teczke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Zarządzanie – studia I stopnia

• Potrafi wskazać teoretyczne podstawy własnych badań [K_W01]

• Umie sformułować problem badawczy (w odniesieniu do nauk o zarządzaniu), zaprojektować narzędzie badawcze, wybrać właściwe metody badawcze i analityczne [K_U05]

• Umie wykorzystać dorobek teoretyczny i empiryczny nauk o zarządzaniu w pracy licencjackiej [K_U04]

• Umie przygotowywać typowe prace pisemne z zakresu nauk o zarządzaniu [K_U21]

• Jest świadom znaczenia etyki w pracy naukowo badawczej (K_K10)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium

Forma i warunki zaliczenia:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

• pisemne opracowanie raportu z przeprowadzonych badań własnych

• prezentacja najważniejszych wyników

• zaakceptowanie przez promotora pracy pod względem formalnym i merytorycznym

• udział w dyskusji


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

• ocenę wiedzy i umiejętności konceptualizowania i operacjonalizacji problemu badawczego oraz kompetencji komunikacyjnych w toku dyskusji grupowej [K_W01, K_U04]

• ocenę i korektę przedstawionych narzędzi badawczych [K_U05 ]

• ocenę przedstawionej pracy [K_U21]

• ocenę umiejętności sporządzenia pisemnego raportu z badań i edycji pracy magisterskiej [K_K10]


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny, dyskusja grupowa.

Prezentacje multimedialnePełny opis:

• Sformułowanie problemu (tematu) pracy

• Dobór literatury

• Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu

• Przygotowanie konspektu pracy

• Analiza literatury przedmiotu (problemu), gromadzenie danych empirycznych

• Opracowanie własnych danych empirycznych i/lub opracowanie źródeł zastanych

• Przygotowanie i prezentacja kolejnych rozdziałów pracy

• Korekta językowa i merytoryczna pracy

• Przyjęcie pracy przez promotora

Literatura:

Literatura zgromadzona przez uczestników seminarium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.