Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznes plan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/bizp/WZ.IEZ-ZIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznes plan
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania międzynarodowego I stopnia stacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Lipińska
Prowadzący grup: Aneta Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Zapoznanie studentów z praktycznym aspektem projektowania działalności i tworzenia biznesplanów.


Wiedza, jaką student powinien zdobyć

1. Istota biznesplanów.

2. Metodyka przygotowywania biznesplanu.

(K_W07)(2),(K_W06)(2),(K_W14)(3),

Umiejętności, jakie student powinien posiąść

1. Budowanie koncepcji biznesplanu.

(K_U01)(2),(K_U02)(2),(K_K11)(3),

2. Przygotowanie biznesplanu.

(K_U03)(3),(K_U04)(2),(K_U06)(3),(K_K06)(2),

3. Ocena podstawowych wskaźników ekonomiczo – finansowych badających efektywność przedsięwzięć.

(K_U06)(3)

Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania, rachunkowości, finansów, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi

Forma i warunki zaliczenia:

Na ocenę końcową składają się punkty uzyskane za:

1. Aktywność na ćwiczeniach (suma obecności plus aktywny udział w zajęciach – analizach studiów przypadków, dyskusjach, projektach grupowych)

2. Indywidualną pracę zaliczeniową.


Zaliczenie uzyskuje się na podstawie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie oceny prac grupowych, studiów przypadków, projektów indywidualnych.

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie, prezentacja multimedialna;

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów;

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków.

Bilans punktów ECTS:

2 pkt ECTS x 25 godzin = 50 godzin, w tym:

30 godzin kontaktowych

20 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Praktyczne aspekty projektowania działalności gospodarczej - tworzenie biznesplanów.

Pełny opis:

1.Biznes plan- wyjaśnienie pojęcia.

2.Układ biznes planu – podstawowe elementy dokumentu.

3. Szczegółowe Wymagania adresatów Biznes Planu.

4. Budowanie koncepcji biznes planu na przykładzie praktycznym.

-Analiza rynku. Budowanie strategii marketingowej.

Budowanie koncepcji biznes planu na przykładzie praktycznym.

-Określenie zapotrzebowania na materiały. Wybór technologii. Określenie nakładów.

-Określenie zapotrzebowania na zasoby ludzkie.

-Projektowanie struktury organizacyjnej.

Ocena efektywności ekonomiczno- finansowej biznes planu. Ocena wykonalności.

Analiza wrażliwości i ocena ryzyka.

Literatura:

1. Gassmann O., Frankenberger K., Csik M., Nawigator modelu biznesowego, Helion, Gliwice 2017.

2. Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice 2012.

3. Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzanie biznesplanu, Difin, Warszawa 2014.

4. Skrzypek J.T., Biznesplan Model najlepszych praktyk. Nowe wydanie zaktualizowane i rozszerzone, Poltekst, Warszawa 2012.

5. Szukalski S. M., Procedury budowy planów biznesowych i ocena wiarygodności planów, Difin, Warszawa 2016.

6. Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Biznesplan w praktyce, CeDeWu, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Lipińska
Prowadzący grup: Aneta Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Zapoznanie studentów z praktycznym aspektem projektowania działalności i tworzenia biznesplanów.


Wiedza, jaką student powinien zdobyć

1. Istota biznesplanów.

2. Metodyka przygotowywania biznesplanu.

(K_W07)(2),(K_W06)(2),(K_W14)(3),

Umiejętności, jakie student powinien posiąść

1. Budowanie koncepcji biznesplanu.

(K_U01)(2),(K_U02)(2),(K_K11)(3),

2. Przygotowanie biznesplanu.

(K_U03)(3),(K_U04)(2),(K_U06)(3),(K_K06)(2),

3. Ocena podstawowych wskaźników ekonomiczo – finansowych badających efektywność przedsięwzięć.

(K_U06)(3)

Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania, rachunkowości, finansów, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi

Forma i warunki zaliczenia:

Na ocenę końcową składają się punkty uzyskane za:

1. Aktywność na ćwiczeniach (suma obecności plus aktywny udział w zajęciach – analizach studiów przypadków, dyskusjach, projektach grupowych)

2. Indywidualną pracę zaliczeniową.


Zaliczenie uzyskuje się na podstawie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie oceny prac grupowych, studiów przypadków, projektów indywidualnych.

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie, prezentacja multimedialna;

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów;

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków.

Bilans punktów ECTS:

2 pkt ECTS x 25 godzin = 50 godzin, w tym:

30 godzin kontaktowych

20 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Praktyczne aspekty projektowania działalności gospodarczej - tworzenie biznesplanów.

Pełny opis:

1.Biznes plan- wyjaśnienie pojęcia.

2.Układ biznes planu – podstawowe elementy dokumentu.

3. Szczegółowe Wymagania adresatów Biznes Planu.

4. Budowanie koncepcji biznes planu na przykładzie praktycznym.

-Analiza rynku. Budowanie strategii marketingowej.

Budowanie koncepcji biznes planu na przykładzie praktycznym.

-Określenie zapotrzebowania na materiały. Wybór technologii. Określenie nakładów.

-Określenie zapotrzebowania na zasoby ludzkie.

-Projektowanie struktury organizacyjnej.

Ocena efektywności ekonomiczno- finansowej biznes planu. Ocena wykonalności.

Analiza wrażliwości i ocena ryzyka.

Literatura:

1. Gassmann O., Frankenberger K., Csik M., Nawigator modelu biznesowego, Helion, Gliwice 2017.

2. Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice 2012.

3. Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzanie biznesplanu, Difin, Warszawa 2014.

4. Skrzypek J.T., Biznesplan Model najlepszych praktyk. Nowe wydanie zaktualizowane i rozszerzone, Poltekst, Warszawa 2012.

5. Szukalski S. M., Procedury budowy planów biznesowych i ocena wiarygodności planów, Difin, Warszawa 2016.

6. Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Biznesplan w praktyce, CeDeWu, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.