Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/komwoWZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w organizacji
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania firmą - I stopnia stacjonarne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania międzynarodowego I stopnia stacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dyląg
Prowadzący grup: Anna Dyląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza na temat procesu komunikacji w organizacji

Poznanie i przećwiczenie technik komunikacji w grupie i na forum

Diagnoza własnego stylu komunikowania się

Rozwój kompetencji w zakresie komunikacji społecznej

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (warunek dopuszczenia do egzaminu)

Egzamin testowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pre-test (wstępny test wiedzy)

Ćwiczenia sprawdzające

Post-test (egzamin)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

3 punkty

Skrócony opis:

Kurs dostarcza wiedzy o złożoności procesu komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w organizacjach. Słuchacze, oprócz wysłuchania wykładów, będą mieć też możliwość udziału w zajęciach aktywizujących oraz w ćwiczeniach praktycznych. Metody te dostarczają unikalnych możliwości zaobserwowania, opisu i zrozumienia zachowań społecznych.

Pełny opis:

Tematy poszczególnych zajęć:

1) Proces komunikowania się – znaczenie, złożoność, powszechność;

2) Przegląd teorii i koncepcji komunikowania społecznego (3 zajęcia);

3) Formalne i nieformalne struktury komunikacyjne w organizacjach;

4) Komunikowanie w zarządzaniu wg funkcji zarządzania, cykl komunikacyjny;

5) Sztuka prowadzenia prezentacji, wystąpień i zebrań;

6) Zespół i praca zespołowa a komunikacja, wybrane techniki komunikacji w grupie;

7) Komunikowanie nieefektywne, błędy w komunikowaniu;

8) Konflikt – komunikacja w konflikcie;

9) Zmiany organizacyjne a komunikacja;

10) Różnice kulturowe w komunikacji;

11) Rozwój kompetencji w zakresie komunikowania się;

12) Inteligencja emocjonalna a komunikowanie

Literatura:

Hartley P., Komunikacja w grupie, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wyd. Antykwa, Kraków 2000.

Rosenberg M., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Wyd. Santorski & Co, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.