Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/teinf/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzania–firm., person., między.-I st. stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Lipińska
Prowadzący grup: Aneta Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne metody ilościowe a także narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych. K_W13 (3)

2. Ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach zawodowych. K_U02 (1)

3. Potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne oraz systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji K_U11 (3)

4. Jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych. K_K09 (2)

Wymagania wstępne:

Wymagane umiejętności / kompetencje: podstawowa znajomość z zakresu obsługi komputera i Internetu

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawa zaliczenia przedmiotu:

- Zaliczenie kolokwium i projektów praktycznych wykonywanych przy komputerze,

- Nieprzekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach.

Z kolokwium i projektów praktycznych student otrzymuje oceny cząstkowe. Średnia z ocen cząstkowych składa się, wraz z uwzględnieniem liczby nieobecności na ocenę końcową z przedmiotu.


Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Kolokwium weryfikujące wiedzę studenta z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych, odpowiadające egzaminowi z I i II modułu ECDL.

- Projekty praktyczne wykonywane przy komputerze z zakresu wykorzystania następujących narzędzi informatycznych: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji danych, baza danych, odpowiadające egzaminom z poszczególnych modułów ECDL.


Kryteria oceny podawane na początku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody programowane - z użyciem komputera
Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego

Metody dydaktyczne:

- Warsztaty grupowe

- Ćwiczenia w laboratorium komputerowym

- Projekty indywidualne i grupowe

- Prezentacje multimedialne

Bilans punktów ECTS:

3 pkt ECTS x 25 godzin = 75 godzin, w tym:

45 godzin kontaktowych

30 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia i urządzenia technik komputerowych.

2. Oprogramowanie komputerów.

3. Sieci komputerowe.

4. Bezpieczeństwo i regulacje prawne w wykorzystaniu technologii informacyjnych.

5. Praca z systemem MS Windows. Inne systemy operacyjne.

6. Tworzenie folderów, praca z plikami, wyszukiwanie, selekcja i sortowanie informacji.

7. Przetwarzanie tekstów w edytorach tekstów

8. Formatowanie dokumentów.

9. Korespondencja seryjna.

10. Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym.

11. Podstawy pracy z bazą danych.

12. Przetwarzanie grafiki w programach graficznych.

13. Tworzenie prezentacji. Nowoczesne metody prezentowania treści.

14. Przeglądanie i zasady tworzenia stron internetowych. Portal korporacyjny.

15. Komunikacja w Internecie.

16. Sieci lokalne.

17. Wykorzystanie multimediów w zarządzaniu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Żarowska – Mazur A., Węglarz W., ECDL Base na skróty. Edycja 2014, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Bickerton P., Bickerton M., Pardesi U., Marketing w Internecie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

2. Kiełtyka L., Multimedia w biznesie i zarządzaniu, Wydawnictwo Diffin, Warszawa, 2009

3. Olszak C. M., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Lipińska
Prowadzący grup: Aneta Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne metody ilościowe a także narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych. K_W13 (3)

2. Ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach zawodowych. K_U02 (1)

3. Potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne oraz systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji K_U11 (3)

4. Jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych. K_K09 (2)

Wymagania wstępne:

Wymagane umiejętności / kompetencje: podstawowa znajomość z zakresu obsługi komputera i Internetu

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawa zaliczenia przedmiotu:

- Zaliczenie kolokwium i projektów praktycznych wykonywanych przy komputerze,

- Nieprzekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach.

Z kolokwium i projektów praktycznych student otrzymuje oceny cząstkowe. Średnia z ocen cząstkowych składa się, wraz z uwzględnieniem liczby nieobecności na ocenę końcową z przedmiotu.


Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Kolokwium weryfikujące wiedzę studenta z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych, odpowiadające egzaminowi z I i II modułu ECDL.

- Projekty praktyczne wykonywane przy komputerze z zakresu wykorzystania następujących narzędzi informatycznych: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji danych, baza danych, odpowiadające egzaminom z poszczególnych modułów ECDL.


Kryteria oceny podawane na początku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody programowane - z użyciem komputera
Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego

Metody dydaktyczne:

- Warsztaty grupowe

- Ćwiczenia w laboratorium komputerowym

- Projekty indywidualne i grupowe

- Prezentacje multimedialne

Bilans punktów ECTS:

3 pkt ECTS x 25 godzin = 75 godzin, w tym:

45 godzin kontaktowych

30 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia i urządzenia technik komputerowych.

2. Oprogramowanie komputerów.

3. Sieci komputerowe.

4. Bezpieczeństwo i regulacje prawne w wykorzystaniu technologii informacyjnych.

5. Praca z systemem MS Windows. Inne systemy operacyjne.

6. Tworzenie folderów, praca z plikami, wyszukiwanie, selekcja i sortowanie informacji.

7. Przetwarzanie tekstów w edytorach tekstów

8. Formatowanie dokumentów.

9. Korespondencja seryjna.

10. Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym.

11. Podstawy pracy z bazą danych.

12. Przetwarzanie grafiki w programach graficznych.

13. Tworzenie prezentacji. Nowoczesne metody prezentowania treści.

14. Przeglądanie i zasady tworzenia stron internetowych. Portal korporacyjny.

15. Komunikacja w Internecie.

16. Sieci lokalne.

17. Wykorzystanie multimediów w zarządzaniu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Żarowska – Mazur A., Węglarz W., ECDL Base na skróty. Edycja 2014, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Bickerton P., Bickerton M., Pardesi U., Marketing w Internecie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

2. Kiełtyka L., Multimedia w biznesie i zarządzaniu, Wydawnictwo Diffin, Warszawa, 2009

3. Olszak C. M., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.