Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ds/sm4sem/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0202-2SO - Finanse i controlling, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla II roku finansów i controllingu - II st. stacjonarne sem. letni (20/21)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku zarządzania zasobami ludzkimi - II stopnia sta. sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla II roku zarządzanie - PwZ - II st. stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 132 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kutera
Prowadzący grup: Michał Baran, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Justyna Bugaj, Natalia Dudzińska-Korczak, Anna Dyląg, Magdalena Jaworek, Piotr Jedynak, Janina Klima, Zofia Łącała, Zbigniew Makieła, Aleksander Marcinkowski, Czesław Noworol, Izabela Stańczyk, Magdalena Stuss, Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę pozwalającą wskazać teoretyczne podstawy własnych badań [K_W01-3], [K_W02-3], [K_W03-3]

2. Umie sformułować problem badawczy (w odniesieniu do dyscypliny ekonomii), zaprojektować narzędzia badawcze, wybrać właściwe metody badawcze i analityczne [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U05-3], [K_U06-3], [K_U17-3],

3. Umie wykorzystać dorobek teoretyczny i empiryczny dyscypliny ekonomii w pracy magisterskiej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3]

4. Umie przygotować typowe prace z zakresu nauki ekonomii [K_U18-3]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium

Forma i warunki zaliczenia:

Studia stacjonarne i niestacjonarne


1. Pisemne opracowanie raportu z przeprowadzonych badań własnych

2. Prezentacja wyników

3. Udział w dyskusji

4. Zaakceptowanie przez promotora pracy pod względem formalnym i merytorycznym


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studia stacjonarne i niestacjonarne


Sprawdzenia założonych efektów polega na:

• ocenie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru problemu badawczego, postrzegania tematyki, której poświęcona jest praca (konceptualizowanie i operacjonalizacja problemu badawczego) [K_W01-3], [K_W02-3], [K_W03-3]

• ocenie kompetencji komunikacyjnych w dyskusji grupowej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U17-3]

• ocenie przedstawionej pracy dyplomowej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U05-3], [K_U06-3] [K_U18-3]

• ocenie umiejętności prezentacji wyników badań [K_U17-3]


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny, dyskusja grupowa, prezentacje multimedialne, ćwiczenia opisowe

Bilans punktów ECTS:

20 ECTS = 500 godzin, w tym:


Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 250

• godziny niekontaktowe 250

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 160

• godziny niekontaktowe 340


Pełny opis:

1. Sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy

2. Dobór literatury

3. Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu

4. Przygotowanie konspektu pracy

5. Analiza literatury przedmiotu, gromadzenie danych empirycznych

6. Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy

7. Korekta językowa i merytoryczna pracy

8. Przyjęcie pracy przez promotora

Literatura:

Literatura zgromadzona przez uczestników seminarium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 132 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kutera
Prowadzący grup: Michał Baran, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Justyna Bugaj, Natalia Dudzińska-Korczak, Anna Dyląg, Magdalena Jaworek, Piotr Jedynak, Janina Klima, Zofia Łącała, Zbigniew Makieła, Aleksander Marcinkowski, Czesław Noworol, Izabela Stańczyk, Magdalena Stuss, Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę pozwalającą wskazać teoretyczne podstawy własnych badań [K_W01-3], [K_W02-3], [K_W03-3]

2. Umie sformułować problem badawczy (w odniesieniu do dyscypliny ekonomii), zaprojektować narzędzia badawcze, wybrać właściwe metody badawcze i analityczne [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U05-3], [K_U06-3], [K_U17-3],

3. Umie wykorzystać dorobek teoretyczny i empiryczny dyscypliny ekonomii w pracy magisterskiej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3]

4. Umie przygotować typowe prace z zakresu nauki ekonomii [K_U18-3]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium

Forma i warunki zaliczenia:

Studia stacjonarne i niestacjonarne


1. Pisemne opracowanie raportu z przeprowadzonych badań własnych

2. Prezentacja wyników

3. Udział w dyskusji

4. Zaakceptowanie przez promotora pracy pod względem formalnym i merytorycznym


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studia stacjonarne i niestacjonarne


Sprawdzenia założonych efektów polega na:

• ocenie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru problemu badawczego, postrzegania tematyki, której poświęcona jest praca (konceptualizowanie i operacjonalizacja problemu badawczego) [K_W01-3], [K_W02-3], [K_W03-3]

• ocenie kompetencji komunikacyjnych w dyskusji grupowej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U17-3]

• ocenie przedstawionej pracy dyplomowej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U05-3], [K_U06-3] [K_U18-3]

• ocenie umiejętności prezentacji wyników badań [K_U17-3]


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny, dyskusja grupowa, prezentacje multimedialne, ćwiczenia opisowe

Bilans punktów ECTS:

20 ECTS = 500 godzin, w tym:


Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 250

• godziny niekontaktowe 250

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 160

• godziny niekontaktowe 340


Pełny opis:

1. Sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy

2. Dobór literatury

3. Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu

4. Przygotowanie konspektu pracy

5. Analiza literatury przedmiotu, gromadzenie danych empirycznych

6. Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy

7. Korekta językowa i merytoryczna pracy

8. Przyjęcie pracy przez promotora

Literatura:

Literatura zgromadzona przez uczestników seminarium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.