Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dsk/bada/WZ.IEZ-ZIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania operacyjne
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzania zasobami ludzkimi - II stopnia sta. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sierotowicz
Prowadzący grup: Tomasz Sierotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

K_W11(1)

K_U05 (2)

K_U06 (3)

K_U10 (3)


Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki i ekonomii na poziomie studiów I. stopnia

Forma i warunki zaliczenia:

Formą zaliczenia modułu jest egzamin pisemny,

warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzenie założonych efektów kształcenia realizowane jest poprzez ocenę wiedzy oraz umiejętności studentów [K_W11; K_U05; K_U06; K_U10], zdobytej w trakcie modułu w ramach zaliczenia pisemnego egzaminu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:Bilans punktów ECTS:

3ECTS tj (3x25 godz. = 75 godz.) w tym dla studiów stacjonarnych:

50 godzin kontaktowych i 25 godzin niekontaktowychPełny opis:

1. Geneza Badań Operacyjnych w naukach o zarządzaniu

2. Podstawowe działy Badań Operacyjnych oraz obszary ich zastosowań

3. Programowanie liniowe w przestrzeni dwu i wielowymiarowej

4. Metody wielokryterialne w procesie podejmowania decyzji

5. Teoria gier w realiach prowadzenia działalności gospodarczej

6. Budowanie portfela inwestycyjnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Sikora , Badania operacyjne, PWW, Warszawa 2008

K. Kukuła (red.), Badania operacyjne w przykładach

i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

W. Adamus, Metody wielokryterialne wspomagające proces zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Literatura uzupełniająca:

W. Adamus (red), The Analytic Hierarchy Process. Applications in Solving Multiple Criteria Decision Problems, Jagiellonian University Publications, Krakow, 2008

S. Krawczyk, Badania operacyjne dla menedżerów Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1996

T. Trzaskalik, Wprowadzenie do badań operacyjnych

z komputerem, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008

W. Adamus W. (red.), Nowe metody w zarządzaniu, Wydawnictwo KA Acta Academiae Modrevianae, Kraków 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.