Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stres i wypalenie zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dsk/strew/WZ.IEZ-ZIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stres i wypalenie zawodowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku zarządzania zasobami ludzkimi - II stopnia sta. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dyląg
Prowadzący grup: Anna Dyląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Przyrost wiedzy na temat stresu, w tym stresu pracy i wypalenia zawodowego

Znajomość najnowszych wyników badań związanych z konsekwencjami stresu, wypaleniem zawodowym, zdrowiem fizycznym i psychicznym

Nauka diagnozy stresu i wypalenia zawodowego

Rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie ze stresemForma i warunki zaliczenia:

Diagnoza stresu i wypalenia zawodowego (badania terenowe)

Egzamin pisemny (test)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pre-test (pomiar wstępny wiedzy)

Post-test (egzamin końcowy)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie zasobami ludzkimi

Pełny opis:

1.Wprowadzenie w problematykę stresu i wypalenia zawodowego, słowniczek pojęć, kluczowe terminy.

2.Klasyczne koncepcje stresu – ujęcia w paradygmacie inżynieryjnym, biologicznym i ewolucyjnym.

3.Współczesne teorie stresu (R. Lazarusa podejście interakcyjne, . S. Hobfolla teoria zachowania zasobów - COR).

4.Stres a zdrowie, osobowościowe uwarunkowania zdrowia i choroby w kontekście stresu, stres niszczący i ozdrowieńczy, najnowsze badania.

5.Praca i kariera jako źródło stresu, satysfakcja z pracy, stresory organizacyjne i pozaorganizacyjne, stres kierowniczy i stres pracowników.

6.Wypalenie zawodowe – historia badań, koncepcje, narzędzia pomiaru i przeciwdziałanie.

7.Wypalenie zawodowe – specyfika zjawiska w różnych grupach zawodowych (zajęcia z udziałem wyników badań studentów).

8.Radzenie sobie ze stresem – teoria i praktyka, programy prewencji i interwencji stresu, skuteczne zmaganie się ze stresem, nauka praktycznych technik od relaksacji i rozluźnienia, poprzez metody poznawcze, naukę planowania, podstaw asertywności i zarządzania czasem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Maslach, Ch., Leiter, M.P., Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawienia relacji z pracą (2010)

2. Maslach, Ch., Leiter, M.P., Prawda o wypaleniu zawodowym (2011)

3. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość, stres a zdrowie (2008)

4. Schuh H., Litzcke S., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe (2006)

Literatura uzupełniająca:

1.Ogińska - Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych (2006)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.