Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy polityki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dspwz/eps/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy polityki społecznej
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku psychologii w zarządzaniu - II stopnia sta. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bugdol
Prowadzący grup: Marek Bugdol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Szczegółowo opisane efekty osiągane przez moduł (przedmiot):

1. K_W01 – (3) – Zna znaczenie fundamentalnych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie


2. K_W04 – (2) – Posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych, społecznych, politycznych i środowiskowych różnic w zaawansowaniu gospodarczym wybranych państw i instytucji


3. K_U06 – (2) – Potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności


4. K_K01 – (2) – Jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działańWymagania wstępne:

Podstawy wiedzy o społeczeństwie

Forma i warunki zaliczenia:

Test pisemny

Aktywność na zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

Metody dydaktyczne – analiza przypadkówBilans punktów ECTS:

Wykazujemy godziny kontaktowe i niekontaktowe.

3 ECTS t.j (4 x 25 godz. = 75 godz.), w tym:


stacjonarne: 37 godzin kontaktowych i 38 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


niestacjonarne: 25 godzin kontaktowych i 50 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Omówienie elementów polityki społecznej

Pełny opis:

Realizowany przedmiot zapoznaje studentów z wybranymi elementami polityki społecznej ,a w szczególności z zagadnieniami dotyczącymi polityki społecznej w skali mikro, problemami demograficznymi, związkami polityki społecznej z polityką gospodarcza, bezrobociem , systemami ubezpieczeń społecznych. Głównym celem prowadzonych wykładów jest rozwój umiejętności krytycznego oceniania rzeczywistości społecznej, łączenia wiedzy z zakresu polityki społecznej z praktyką zarządzania.

Literatura:

Kuzynowski (red.), Polityka Społeczna. SGH. Warszawa, 2006.

G. Firlit-Fesnak (red.), M. Szylko-Skoczny (red.).Polityka Społeczna, PWN, Warszawa, 2016.

„Polityka Społeczna” –czasopismo, „The Economist”-tygodnik

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.