Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne koncepcje człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dspwz/pkcz/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne koncepcje człowieka
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzanie - PwZ - II st. stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dyląg
Prowadzący grup: Anna Dyląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami (z perspektywy komunikacji) [K_W05-1]

[S2A_W02-1], [S2A_W06-1]

2. Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu w odniesieniu do komunikacji i realnych problemów zarządzania [K_W08-3]

[S2A_W04-3], [S2A_W03-3], [S2A_W07-3],

[S2A_W05-3]

3. Zna podstawowe współczesne koncepcje pracy zespołowej [K_W09-3]

[S2A_W04-3]

4. Posiada umiejętność pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji (zachowań społecznych) oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych pojęć teoretycznych i metodycznych [K_U04-3]

[S2A_U01-3], [S2A_U02-3]

5. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych związanych z problematyką zarządzania (w kontekście zachowań społecznych) – w języku polskim i języku obcym [K_U19-3]

[S2A_U09-3]

6.Jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów społecznych podejmowanych działań [K_K01-3]

[S2A_K02-3], [S2A_K05-3], [S2A_K03-3], [S2A_K07-3]

7.Posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania wiedzy osobom nie będący specjalistami w zakresie zarządzania [K_K02-3]

[S2A_K01-3], [S2A_K04-3]


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W05], [K_W08], [K_W09]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies:

[K_U04], [K_U19]

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję i ćwiczenia podczas zajęć: [K_K01], [K_K02]


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• wykłady

• studia przypadków

• konsultacje

• warsztaty grupowe

• wnioskowanie przyczynowo-skutkowe prowadzące do wyjaśniania mechanizmów danego zjawiska społecznego


Bilans punktów ECTS:

3 ECTS = 75 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 41

• godziny niekontaktowe 34 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 20

• godziny niekontaktowe 55 (praca własna studenta)


Pełny opis:

1) Zajęcia wprowadzające: omówienie wymagań i formy prowadzenia oraz zaliczenia zajęć. Wskazówki dotyczące sposobu czytania literatury i przygotowywania referatów. Cele i metody badań psychologii, teorie w psychologii

2) Behawioryzm - podstawowe założenia, przedstawiciele, pojęcie warunkowania, uczenie się i oduczanie, przełożenie na dziedzinę zarządzania

3) Psychoanaliza i jej przedstawiciele (Freud, Jung, Fromm, Horney), świadomość i nieświadomość, kompleksy i nerwice – przełożenie na dziedzinę zarządzania

4) Psychologia Gestalt, praca nad integracją człowieka technikami Gestalt, przełożenie na dziedzinę organizacji i zarządzania

5) Teorie i procesy poznawcze, pamięć, uwaga, motywacja i emocje, temperament, inteligencja i twórczość

6) Psychologia humanistyczna i jej przedstawiciele (Maslow, Rogers), główne założenia (samorealizacja) przełożenie na dziedzinę zarządzania

7) Osobowość jako konstrukt naukowy w psychologii – najpopularniejsze teorie osobowości, sposoby pomiaru i przełożenie na dziedzinę zarządzania

8) Repetytorium, wielkie pytania i niewyjaśnione kwestie psychologii, kierunki badań w przyszłości

Literatura:

Kozielecki J. (1996). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa; Wydawnictwo Żak.

Strelau, J. (red., 2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom I-III . Gdańsk: GWP.

Zimbardo, Ph.G. (1999). Psychologia i życie . Warszawa: PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.