Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie procesami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dspwz/zarzp/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie procesami
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzania zasobami ludzkimi - II stopnia sta. sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzanie - PwZ - II st. stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baran
Prowadzący grup: Michał Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1.Znajomość przydatnych pojęć z zakresu zarządzania procesami.

K_W01 (2), K_W15 (2), K_K01 (3), K_K02 (2)


2.Znajomość metod i narzędzi przydatnych z perspektywy podejścia procesowego w zarządzaniu.

K_W09 (2), K_W13 (1), K_U06 (3)


3.Umiejętność modelowania procesów biznesowych z uwzględnieniem różnorodnych płaszczyzn opisu.

K_U01 (3), K_U02 (1), K_U04 (2), K_U13 (2)


4.Umiejętność przeprowadzania symulacji i doskonalenia przebiegu procesów biznesowych w organizacji.

K_W03 (1), K_W08 (2), K_U08 (2), K_U15 (2)


Wymagania wstępne:

Podstawy OiZ

Metody OiZ

Badania operacyjne


Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie modułu w oparciu o ocenę pisemnej pracy projektowej oraz jej ustnej obrony

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

praca projektowa oraz jej ustna obrona

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

4 pkt ECTS x 25 godzin = 100 godzin, w tym:

62 godziny kontaktowe

38 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Pełny opis:

Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu organizacją.

Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania.

Definicja i klasyfikacja rodzajowa procesów.

Modele i standaryzacja procesów.

Istota i cele zarządzania procesami.

Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi.

Metodyka zarządzania bezpieczeństwem procesów gospodarczych.

Identyfikacja i odwzorowywanie procesów.

Projektowanie procesów i wdrażanie zmian.

Kierowanie procesami.

Metody i techniki usprawniania procesów i zarządzania nimi.

Wdrożenie podejścia procesowego w organizacji.

Formy organizacji procesowej.

Kompleksowy model organizacji w ujęciu procesowym.

Znaczenie podejścia procesowego dla strategii organizacji i budowania jej pozycji konkurencyjnej

Literatura:

Matyniak Z. „Metody organizowania procesów pracy.” PWE Warszawa 1996

Mikołajczyk Z. „Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania”, PWN, W-wa 1995

Manganelli R.I. Klein M.M. „Reengineering”, PWE Warszawa 1998

„Badania operacyjne w przykładach i zadaniach”, red. K.Kukuła, Warszawa PWN 1996

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.