Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty z kompetencji informacyjnych w miejscu pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: jcrk.inf-08 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z kompetencji informacyjnych w miejscu pracy
Jednostka: Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ
Grupy: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Remigiusz Sapa
Prowadzący grup: Monika Krakowska, Remigiusz Sapa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest kształcenie kompetencji informacyjnych przydatnych w miejscu pracy, w tym szczególnie kompetencji w zakresie zarządzania informacją i i innych form zachowań informacyjnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza


• Zna zasadniczy zakres i podstawowe zasady zarządzania informacją na poziomie indywidualnym i zespołowym w miejscu pracy


Umiejętności


• Wybiera i podejmuje optymalne kierunki działania w zakresie pozyskiwania, organizowania, porządkowania, opracowania, przechowywania i dzielenia się zasobami informacyjnymi w miejscu pracy.


Kompetencje społeczne


• Dostrzega wartość kompetencji niezbędnych do sprawnego zarządzania informacją na poziomie indywidulanym i zespołowym


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, poprawne wykonanie zalecanych zadań i projektów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- ocena zadań wykonywanych w trakcie warsztatów,

- ocena i konsultacje projektów zespołowych w trakcie ich realizacji,


oraz w ramach oceny podsumowującej:

- końcowa ocena projektów.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

nie dotyczy

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Krótkie wprowadzenie do problematyki indywidualnego (PIM) i grupowego zarządzania informacją (GIM). Podstawowe cele i zasady PIM i GIM.

• Indywidualna i grupowa przestrzeń informacyjna w miejscu pracy oraz procesy informacyjne - analiza wybranych przypadków (dyskusja moderowana).

• Projekty usprawniania indywidualnego zarządzania informacją w konkretnych miejscach pracy.

• Jednostka a grupa – projektowanie modeli zarządzania informacją w zespołach w konkretnych sytuacjach zawodowych.

• Możliwości narzędziowego wsparcia zarządzania informacją w miejscu pracy – przykłady i ćwiczenia.

• Reakcja na konkretną potrzebę informacyjną w miejscu pracy – projekt: operacjonalizacja potrzeby do poziomu pytań informacyjnych, dobór właściwych źródeł informacji, sformułowanie produktu informacyjnego zaspokajającego potrzebę informacyjną (rozwiązującego problem informacyjny przedsiębiorstwa), jego udostępnienie właściwym podmiotom i ewentualne zachowanie na przyszłość.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

• Harry W. Bruce, Abraham Wenning, Elisabeth Jones, Julia Vinson and William Jones, Seeking an ideal solution to the management of personal information collections, Information Research, 2011, vol. 16, no. 1, http://www.informationr.net/ir/16-1/paper462.html

• William P. Jones, The future of personal information management. Part I: Our information, always and forever. [San Rafael, Calif.]: Morgan & Claypool Publishers, 2012.

• Christopher S.G. Khoo, Brendan Luyt, Caroline Ee, Jamila Osman, Hui-Hui Lim, & Sally Yong, How users organize electronic files on their workstations in the office environment: a preliminary study of personal information organization behaviour. Information Research, 2007, vol. 11, no. 2, http://www.informationr.net/ir/12-2/paper293.html

• Katarzyna Materska, Wymiary zarządzania informacją indywidualną. W: Społeczeństwo i sieć informacyjna: problemy i technologie, red. Barbara Sosińska-Kalata i Ewa Chuchro. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.

• Personal information management. Eds. W. P. Jones, J. Teevan (dowolne wydanie), w tym m.in. Lutters, W. G., Ackerman, M. S., & Zhou, X., Group information management

• Madhu Reddy, Bernard J. Jansen, A model for understanding collaborative information behavior in context: a study of two healthcare teams. Information Processing & Management, 2008, Vol. 44(1), s. 256–273.

• Remigiusz Sapa, Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2016, t. 54, nr 1 (107), s. 7-20.

• Remigiusz Sapa, Projektowanie badań indywidualnego zarządzania informacją z zastosowaniem techniki oprowadzania (guided tour). W: Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii, red. Sabina Cisek. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2016, s. 95-108.

• Jacek Tomaszczyk, Zarządzanie informacją osobistą. W: Zarządzanie informacją w nauce. Red. D.Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2008, s. 134-146.

• Tara Whalen, Elaine Toms, James Blustein, File sharing and group information management. In: Personal Information Management: PIM 2008 Workshop. https://www.researchgate.net/profile/

James_Blustein/publication/229003552_

File_Sharing_and_Group_Information_Management/

links/0deec53c1d83a69df6000000.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Remigiusz Sapa
Prowadzący grup: Monika Krakowska, Remigiusz Sapa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest kształcenie kompetencji informacyjnych przydatnych w miejscu pracy, w tym szczególnie kompetencji w zakresie zarządzania informacją i i innych form zachowań informacyjnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza


• Zna zasadniczy zakres i podstawowe zasady zarządzania informacją na poziomie indywidualnym i zespołowym w miejscu pracy


Umiejętności


• Wybiera i podejmuje optymalne kierunki działania w zakresie pozyskiwania, organizowania, porządkowania, opracowania, przechowywania i dzielenia się zasobami informacyjnymi w miejscu pracy.


Kompetencje społeczne


• Dostrzega wartość kompetencji niezbędnych do sprawnego zarządzania informacją na poziomie indywidulanym i zespołowym


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, poprawne wykonanie zalecanych zadań i projektów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- ocena zadań wykonywanych w trakcie warsztatów,

- ocena i konsultacje projektów zespołowych w trakcie ich realizacji,


oraz w ramach oceny podsumowującej:

- końcowa ocena projektów.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

nie dotyczy

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Krótkie wprowadzenie do problematyki indywidualnego (PIM) i grupowego zarządzania informacją (GIM). Podstawowe cele i zasady PIM i GIM.

• Indywidualna i grupowa przestrzeń informacyjna w miejscu pracy oraz procesy informacyjne - analiza wybranych przypadków (dyskusja moderowana).

• Projekty usprawniania indywidualnego zarządzania informacją w konkretnych miejscach pracy.

• Jednostka a grupa – projektowanie modeli zarządzania informacją w zespołach w konkretnych sytuacjach zawodowych.

• Możliwości narzędziowego wsparcia zarządzania informacją w miejscu pracy – przykłady i ćwiczenia.

• Reakcja na konkretną potrzebę informacyjną w miejscu pracy – projekt: operacjonalizacja potrzeby do poziomu pytań informacyjnych, dobór właściwych źródeł informacji, sformułowanie produktu informacyjnego zaspokajającego potrzebę informacyjną (rozwiązującego problem informacyjny przedsiębiorstwa), jego udostępnienie właściwym podmiotom i ewentualne zachowanie na przyszłość.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

• Harry W. Bruce, Abraham Wenning, Elisabeth Jones, Julia Vinson and William Jones, Seeking an ideal solution to the management of personal information collections, Information Research, 2011, vol. 16, no. 1, http://www.informationr.net/ir/16-1/paper462.html

• William P. Jones, The future of personal information management. Part I: Our information, always and forever. [San Rafael, Calif.]: Morgan & Claypool Publishers, 2012.

• Christopher S.G. Khoo, Brendan Luyt, Caroline Ee, Jamila Osman, Hui-Hui Lim, & Sally Yong, How users organize electronic files on their workstations in the office environment: a preliminary study of personal information organization behaviour. Information Research, 2007, vol. 11, no. 2, http://www.informationr.net/ir/12-2/paper293.html

• Katarzyna Materska, Wymiary zarządzania informacją indywidualną. W: Społeczeństwo i sieć informacyjna: problemy i technologie, red. Barbara Sosińska-Kalata i Ewa Chuchro. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.

• Personal information management. Eds. W. P. Jones, J. Teevan (dowolne wydanie), w tym m.in. Lutters, W. G., Ackerman, M. S., & Zhou, X., Group information management

• Madhu Reddy, Bernard J. Jansen, A model for understanding collaborative information behavior in context: a study of two healthcare teams. Information Processing & Management, 2008, Vol. 44(1), s. 256–273.

• Remigiusz Sapa, Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2016, t. 54, nr 1 (107), s. 7-20.

• Remigiusz Sapa, Projektowanie badań indywidualnego zarządzania informacją z zastosowaniem techniki oprowadzania (guided tour). W: Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii, red. Sabina Cisek. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2016, s. 95-108.

• Jacek Tomaszczyk, Zarządzanie informacją osobistą. W: Zarządzanie informacją w nauce. Red. D.Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2008, s. 134-146.

• Tara Whalen, Elaine Toms, James Blustein, File sharing and group information management. In: Personal Information Management: PIM 2008 Workshop. https://www.researchgate.net/profile/

James_Blustein/publication/229003552_

File_Sharing_and_Group_Information_Management/

links/0deec53c1d83a69df6000000.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.