Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia projektowe z przetwarzanie informacji dla biznesu - programy graficzne i tekstowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: jcrk.inf-10 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia projektowe z przetwarzanie informacji dla biznesu - programy graficzne i tekstowe
Jednostka: Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ
Grupy: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Janiak
Prowadzący grup: Małgorzata Janiak, Dorota Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student zna podstawowe zasady efektywnego projektowania graficznego i multimedialnego wizualizacji, z uwzględnieniem zasad użyteczności i dostępności projektu, odwołując się do przykładów dobrych praktyk

• Rozumie znaczenie wizualizacji danych we współczesnej działalności gospodarczej


Umiejętności

• Potrafi wykonać infografikę, mapę myśli oraz wykresy różnego rodzaju, stosując dostępne, w tym darmowe oprogramowanie

• Zna powszechnie stosowany edytor tekstów i potrafi wykorzystać jego bardziej zaawansowane funkcje i polecenia


Kompetencje społeczne

• Student dba o jednoznaczność wizualizowanych informacji i rozumie odpowiedzialność za recepcję wizualizowanych treści


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz wykonanie, przedstawienie i zaliczenie projektu.

Zasady oceniania:

- obecność i aktywny udział w zajęciach: 50 punktów

- projekty wizualizacji informacji – 50 punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student jest oceniany na podstawie aktywności i obecności na zajęciach oraz wykonanego projektu


Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta postępów w przygotowaniu projektu podczas zajęć laboratoryjnych

- bieżąca ocena poziomu wiedzy niezbędnej do przygotowania prezentacji projektu podczas zajęć laboratoryjnych

oraz w ramach oceny podsumowującej:

- końcowa ocena wykonanego projektu.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny


Pełny opis:

• Zaawansowane możliwości edytora tekstów.

• Wprowadzenie do zagadnień wizualizacji informacji.

•Projektowanie infografiki. Wybrane narzędzia do tworzenia infografik.

• Wizualizacja procesów.

• Wybrane narzędzia do wizualizacji informacji, pozwalających na m. in. tworzenie diagramów, chmur tagów, osi czasu, map myśli.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Roam, Dan (2010). Wszystko można narysować! Wykorzystanie myślenia wizualnego w biznesie. Warszawa: Helion, 300 s.

2. Osińska, Veslava (2010). Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 183 s.

3. Osińska, Veslava (2016). WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 188 s.

Literatura uzupełniająca:

1. Bergström, Bo (2009). Komunikacja wizualna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 240 s.

2. Chen, Chaomei (2010). Information visualization [dok. elektr.] Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics Vol. 2, Issue 4, p. 387-403 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wics.89/full [odczyt: 4.12.2013]

3. Information is beautiful [dok. elektr.] http://www.informationisbeautiful.net/ [odczyt: 6.12.2013]

4. Plaisant, Catherine (2005). Information visualization and the challenge of universal usability [dok. elektr.] http://hcil2.cs.umd.edu/trs/2004-36/2004-36.html [odczyt: 4.12.2013]

5. Pulak, Irena; Wieczorek-Tomaszewska, Małgorzata (2011). Infografika – graficzne piękno informacji [dok. elektr.] http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/pulak.pdf [odczyt: 4.12.2013]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Janiak
Prowadzący grup: Małgorzata Janiak, Dorota Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student zna podstawowe zasady efektywnego projektowania graficznego i multimedialnego wizualizacji, z uwzględnieniem zasad użyteczności i dostępności projektu, odwołując się do przykładów dobrych praktyk

• Rozumie znaczenie wizualizacji danych we współczesnej działalności gospodarczej


Umiejętności

• Potrafi wykonać infografikę, mapę myśli oraz wykresy różnego rodzaju, stosując dostępne, w tym darmowe oprogramowanie

• Zna powszechnie stosowany edytor tekstów i potrafi wykorzystać jego bardziej zaawansowane funkcje i polecenia


Kompetencje społeczne

• Student dba o jednoznaczność wizualizowanych informacji i rozumie odpowiedzialność za recepcję wizualizowanych treści


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz wykonanie, przedstawienie i zaliczenie projektu.

Zasady oceniania:

- obecność i aktywny udział w zajęciach: 50 punktów

- projekty wizualizacji informacji – 50 punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student jest oceniany na podstawie aktywności i obecności na zajęciach oraz wykonanego projektu


Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta postępów w przygotowaniu projektu podczas zajęć laboratoryjnych

- bieżąca ocena poziomu wiedzy niezbędnej do przygotowania prezentacji projektu podczas zajęć laboratoryjnych

oraz w ramach oceny podsumowującej:

- końcowa ocena wykonanego projektu.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny


Pełny opis:

• Zaawansowane możliwości edytora tekstów.

• Wprowadzenie do zagadnień wizualizacji informacji.

•Projektowanie infografiki. Wybrane narzędzia do tworzenia infografik.

• Wizualizacja procesów.

• Wybrane narzędzia do wizualizacji informacji, pozwalających na m. in. tworzenie diagramów, chmur tagów, osi czasu, map myśli.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Roam, Dan (2010). Wszystko można narysować! Wykorzystanie myślenia wizualnego w biznesie. Warszawa: Helion, 300 s.

2. Osińska, Veslava (2010). Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 183 s.

3. Osińska, Veslava (2016). WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 188 s.

Literatura uzupełniająca:

1. Bergström, Bo (2009). Komunikacja wizualna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 240 s.

2. Chen, Chaomei (2010). Information visualization [dok. elektr.] Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics Vol. 2, Issue 4, p. 387-403 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wics.89/full [odczyt: 4.12.2013]

3. Information is beautiful [dok. elektr.] http://www.informationisbeautiful.net/ [odczyt: 6.12.2013]

4. Plaisant, Catherine (2005). Information visualization and the challenge of universal usability [dok. elektr.] http://hcil2.cs.umd.edu/trs/2004-36/2004-36.html [odczyt: 4.12.2013]

5. Pulak, Irena; Wieczorek-Tomaszewska, Małgorzata (2011). Infografika – graficzne piękno informacji [dok. elektr.] http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/pulak.pdf [odczyt: 4.12.2013]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.