Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia projektowe z przetwarzania informacji w programach kalkulacyjnych - konwersja między formatami danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: jcrk.inf-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia projektowe z przetwarzania informacji w programach kalkulacyjnych - konwersja między formatami danych
Jednostka: Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ
Grupy: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Deja
Prowadzący grup: Marek Deja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do korzystania z oprogramowania kalkulacyjnego w przyszłej pracy zawodowej lub działalności gospodarczej w zakresie technik analizy danych, big data, konwersji formatów i opracowania modeli danych oraz wsparcia procesów decyzyjnych i komunikacji biznesowej.


Wiedza:

• Student przedstawia podstawowe zasady i techniki przetwarzania informacji służące do analizy danych i opracowania raportów biznesowych.

• Student określa przydatność i funkcje podstawowych narzędzi informatycznych służących analizom i wsparciu podejmowania decyzji.Umiejętności:

• Student efektywnie posługuje się podstawowymi narzędziami przetwarzania informacji do różnych celów biznesowych, w szczególności potrafi przygotować raport typu business intelligence wspierający podejmowania decyzji.

• Student tworzy modele danych korzystając z wybranego oprogramowania.

• Student potrafi przetwarzać informację do celów prowadzenia sprofilowanej komunikacji wspomaganej oprogramowaniem biurowym.


Kompetencje społeczne:

• Student akceptuje konieczność samodzielnego, permanentnego rozwijania wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem zróżnicowanych narzędzi informatycznych i formatów w celu przetwarzaniem informacji.
Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Podstawa zaliczenia: obecność, aktywność na zięciach, poprawne wykonanie indywidualnych zadań na platformie e-learningowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są na podstawie uczestnictwa w zajęciach, aktywności oraz poprawnego wykonania zadań indywidualnych w programach kalkulacyjnych i bazodanowych.

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących:

- studenci, wykonując zadania indywidualne i instrukcje prowadzącego, mogą obserwować proces przetwarzania danych w programie kalkulacyjnym i ocenić jego przydatność w pracy zawodowej,

- w razie problemów z obsługą oprogramowania lub z wykonaniem zadań studenci mogą konsultować zagadnienia z prowadzącym w trakcie trwania zajęć laboratoryjnych,

- studenci zachęcani są do testowania możliwości programów kalkulacyjnych i dodatkowego oprogramowania analitycznego,


oraz metod podsumowujących:

- końcowa ocena poprawności zadań indywidualnych pod względem zgodności z materiałami wzorcowymi przygotowanymi przez prowadzącego.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody programowane - z użyciem komputera

Pełny opis:

• Przetwarzanie informacji – podstawowe pojęcia, oprogramowanie, metody, funkcje, możliwości zastosowania, konwersja formatów.

• PowerPivot: funkcje, język DAX, możliwości wykorzystania w obróbce big data.

• Praktyczne wykorzystanie narzędzi korespondencji seryjnej.

• Zasady opracowania modelu danych, analizy i dashboardów dla business intelligence.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ferrari, Alberto; Russo, Marco, Microsoft Excel 2013 Building Data Models with PowerPivot (Business Skills). [Redmond, Wash.] : Microsoft, 2013.

2. Ferrari, Alberto; Russo, Marco, Kompletny przewodnik po DAX : analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Excel, SQL Server analysis services i Power BI. Warszawa : APN Promise, 2016.

3. Collie, Rob, Power Pivot and Power BI: The Excel User's Guide to DAX, Power Query, Power BI & Power Pivot in Excel 2010-2016. Uniontown : Holy Macro! Books, 2016.

4. Grivin, Mike, Ctrl+shift+enter : mastering Excel array formulas. Uniontown : Holy Macro! Books, 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Deja
Prowadzący grup: Marek Deja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do korzystania z oprogramowania kalkulacyjnego w przyszłej pracy zawodowej lub działalności gospodarczej w zakresie technik analizy danych, big data, konwersji formatów i opracowania modeli danych oraz wsparcia procesów decyzyjnych i komunikacji biznesowej.


Wiedza:

• Student przedstawia podstawowe zasady i techniki przetwarzania informacji służące do analizy danych i opracowania raportów biznesowych.

• Student określa przydatność i funkcje podstawowych narzędzi informatycznych służących analizom i wsparciu podejmowania decyzji.Umiejętności:

• Student efektywnie posługuje się podstawowymi narzędziami przetwarzania informacji do różnych celów biznesowych, w szczególności potrafi przygotować raport typu business intelligence wspierający podejmowania decyzji.

• Student tworzy modele danych korzystając z wybranego oprogramowania.

• Student potrafi przetwarzać informację do celów prowadzenia sprofilowanej komunikacji wspomaganej oprogramowaniem biurowym.


Kompetencje społeczne:

• Student akceptuje konieczność samodzielnego, permanentnego rozwijania wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem zróżnicowanych narzędzi informatycznych i formatów w celu przetwarzaniem informacji.
Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Podstawa zaliczenia: obecność, aktywność na zięciach, poprawne wykonanie indywidualnych zadań na platformie e-learningowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są na podstawie uczestnictwa w zajęciach, aktywności oraz poprawnego wykonania zadań indywidualnych w programach kalkulacyjnych i bazodanowych.

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących:

- studenci, wykonując zadania indywidualne i instrukcje prowadzącego, mogą obserwować proces przetwarzania danych w programie kalkulacyjnym i ocenić jego przydatność w pracy zawodowej,

- w razie problemów z obsługą oprogramowania lub z wykonaniem zadań studenci mogą konsultować zagadnienia z prowadzącym w trakcie trwania zajęć laboratoryjnych,

- studenci zachęcani są do testowania możliwości programów kalkulacyjnych i dodatkowego oprogramowania analitycznego,


oraz metod podsumowujących:

- końcowa ocena poprawności zadań indywidualnych pod względem zgodności z materiałami wzorcowymi przygotowanymi przez prowadzącego.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody programowane - z użyciem komputera

Pełny opis:

• Przetwarzanie informacji – podstawowe pojęcia, oprogramowanie, metody, funkcje, możliwości zastosowania, konwersja formatów.

• PowerPivot: funkcje, język DAX, możliwości wykorzystania w obróbce big data.

• Praktyczne wykorzystanie narzędzi korespondencji seryjnej.

• Zasady opracowania modelu danych, analizy i dashboardów dla business intelligence.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ferrari, Alberto; Russo, Marco, Microsoft Excel 2013 Building Data Models with PowerPivot (Business Skills). [Redmond, Wash.] : Microsoft, 2013.

2. Ferrari, Alberto; Russo, Marco, Kompletny przewodnik po DAX : analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Excel, SQL Server analysis services i Power BI. Warszawa : APN Promise, 2016.

3. Collie, Rob, Power Pivot and Power BI: The Excel User's Guide to DAX, Power Query, Power BI & Power Pivot in Excel 2010-2016. Uniontown : Holy Macro! Books, 2016.

4. Grivin, Mike, Ctrl+shift+enter : mastering Excel array formulas. Uniontown : Holy Macro! Books, 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.