Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia projektowe z wyszukiwania informacji o zewnętrznych źródłach finansowania działalności kulturalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: jcrk.inf-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia projektowe z wyszukiwania informacji o zewnętrznych źródłach finansowania działalności kulturalnej
Jednostka: Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ
Grupy: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paloma Korycińska, Katarzyna Leśkiewicz
Prowadzący grup: Aneta Januszko-Szakiel, Paloma Korycińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student/ka


w zakresie wiedzy

• zna główne krajowe źródła pozyskiwania środków na działalność kulturalną prowadzoną w różnej skali,

• wie, że istnieją zagraniczne źródła finansowania działalności kulturalnej w Polsce i potrafi je odnaleźć,

• zna podstawy prawne regulujące finansowanie działalności kulturalnej przez organy władzy publicznej,

• zna i rozumie podstawowe zasady wyszukiwania i przeglądania zasobów informacyjnych w środowisku sieciowym,


w zakresie umiejętności

• umie precyzyjnie formułować potrzebę informacyjną w zakresie wyszukiwania źródeł finansowania działalności kulturalnej,

• potrafi ocenić kompletność i wiarygodność znalezionej informacji o źródłach finansowania działalności kulturalnej w Polsce,


w zakresie kompetencji społecznych

• akceptuje ciążącą na nim odpowiedzialność za dokonanie poprawnej interpretacji oraz oceny wiarygodności i kompletności pozyskanej informacji o źródłach finansowania działalności kulturalnej w Polsce.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (każda nieobecność wymaga odpracowania np. w e-learningu), aktywny w nich udział (dyskusja, ćwiczenia i zadania praktyczne) oraz zaliczenie testu sprawdzającego. Ważna jest terminowość i poprawność wykonywania ćwiczeń i zadań, do zaliczenia obowiązuje wykonanie minimum 90% z nich.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach. Dodatkowymi kryteriami oceny są: (1) jakość i terminowość wykonania ćwiczeń i zadań oraz dostosowanie się do związanych z nimi zaleceń, (2) test sprawdzający.


Metody kształtujące:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań praktycznych wykonywanych w trakcie ćwiczeń.

Metody podsumowujące:

- test sprawdzający,

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań, w tym zgodności z zaleceniami.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Pełny opis:

1) Krajowe źródła finansowania działalności kulturalnej: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury

2) Europejskie źródła finansowania działalności kulturalnej: EEA Grants, Norway Grants, EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Service), Kreatywna Europa

3) Sponsoring działalności kulturalnej

4) Krajowe ustawodawstwo regulujące pozyskiwanie i wydatkowanie środków na działalność kulturalną, w tym obowiązki w zakresie sprawozdawczości i mechanizmy kontroli państwowej

Literatura:

Joanna Szulborska-Łukaszewicz (2012). Instytucje kultury w Polsce. Specyfika ich organizacji i finansowania. Zarządzanie w Kulturze nr 13, z. 4, s. 205-328, doi:10.4467/20843976ZK.12.021.0799s. 305–328.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paloma Korycińska, Katarzyna Leśkiewicz
Prowadzący grup: Aneta Januszko-Szakiel, Paloma Korycińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student/ka


w zakresie wiedzy

• zna główne krajowe źródła pozyskiwania środków na działalność kulturalną prowadzoną w różnej skali,

• wie, że istnieją zagraniczne źródła finansowania działalności kulturalnej w Polsce i potrafi je odnaleźć,

• zna podstawy prawne regulujące finansowanie działalności kulturalnej przez organy władzy publicznej,

• zna i rozumie podstawowe zasady wyszukiwania i przeglądania zasobów informacyjnych w środowisku sieciowym,


w zakresie umiejętności

• umie precyzyjnie formułować potrzebę informacyjną w zakresie wyszukiwania źródeł finansowania działalności kulturalnej,

• potrafi ocenić kompletność i wiarygodność znalezionej informacji o źródłach finansowania działalności kulturalnej w Polsce,


w zakresie kompetencji społecznych

• akceptuje ciążącą na nim odpowiedzialność za dokonanie poprawnej interpretacji oraz oceny wiarygodności i kompletności pozyskanej informacji o źródłach finansowania działalności kulturalnej w Polsce.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (każda nieobecność wymaga odpracowania np. w e-learningu), aktywny w nich udział (dyskusja, ćwiczenia i zadania praktyczne) oraz zaliczenie testu sprawdzającego. Ważna jest terminowość i poprawność wykonywania ćwiczeń i zadań, do zaliczenia obowiązuje wykonanie minimum 90% z nich.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach. Dodatkowymi kryteriami oceny są: (1) jakość i terminowość wykonania ćwiczeń i zadań oraz dostosowanie się do związanych z nimi zaleceń, (2) test sprawdzający.


Metody kształtujące:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań praktycznych wykonywanych w trakcie ćwiczeń.

Metody podsumowujące:

- test sprawdzający,

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań, w tym zgodności z zaleceniami.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Pełny opis:

1) Krajowe źródła finansowania działalności kulturalnej: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury

2) Europejskie źródła finansowania działalności kulturalnej: EEA Grants, Norway Grants, EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Service), Kreatywna Europa

3) Sponsoring działalności kulturalnej

4) Krajowe ustawodawstwo regulujące pozyskiwanie i wydatkowanie środków na działalność kulturalną, w tym obowiązki w zakresie sprawozdawczości i mechanizmy kontroli państwowej

Literatura:

Joanna Szulborska-Łukaszewicz (2012). Instytucje kultury w Polsce. Specyfika ich organizacji i finansowania. Zarządzanie w Kulturze nr 13, z. 4, s. 205-328, doi:10.4467/20843976ZK.12.021.0799s. 305–328.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.