Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Autoprezentacja, efektywne opracowanie i pokaz materiałów zawodowych w językach obcych (język niemiecki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: jcrk.jez-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Autoprezentacja, efektywne opracowanie i pokaz materiałów zawodowych w językach obcych (język niemiecki)
Jednostka: Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ
Grupy: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stawicka, Iwona Zembala-Bębenek
Prowadzący grup: Iwona Zembala-Bębenek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Jako efekt zajęć warsztatowych jego uczestnik zdobędzie wiedzę na temat:

- strategii projektowania prezentacji

- warunków i cech dobrej prezentacji ustnej

- celów i cech rozmowy kwalifikacyjnej o pracę

- projektowania poszczególnych elementów prezentacji, doboru treści prezentacji do jej celu, konstruowania prezentacji wraz z elementami graficznymi

- kryteriów autoewaluacji, ewaluacji koleżeńskiej oraz ewaluacji zewnętrznej wygłoszonej prezentacji autorskiej

- zasad używania środków językowych typowych dla prezentacji ustnej, w tym rozmowy o pracę

- zasad wykorzystania odpowiednich środków pozawerbalnych

- praw autorskich /plagiatu


W trakcie warsztatów kształtowane będą następujące umiejętności:

- umiejętność planowania autorskiej prezentacji

- umiejętność autoprezentacji

- umiejętność prezentacji materiału fachowego (w tym przetwarzanie tekstu pisanego na tekst mówiony)

- umiejętność używania środków językowych oraz

pozawerbalnych potrzebnych do wygłoszenia prezentacji

i prowadzenia rozmowy o pracę

- umiejętność samooceny i oceny koleżeńskiej


W założeniu, uczestnik warsztatów w wyniku pracy indywidualnej i grupowej otrzyma wsparcie do rozwoju kompetencji społecznych, które ułatwiają publiczne zabieranie głosu w języku obcym, radzenia sobie

z pytaniami, udział w działaniach projektowych, w tym otwartość na zmianę i alternatywne rozwiązania, gotowość do doskonalenia umiejętności.


Wymagania wstępne:

Umiejętności językowe na poziomie B1 (lub wyżej)

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w warsztatach, wykonywaniu zadań cząstkowych, wygłoszenia końcowej prezentacji oraz uczestnictwa w rozmowie o pracę.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ewaluacja formatywna - bieżąca, której celem jest udzielanie informacji zwrotnych dot. poprawności wykonywanych zadań, w tym poprawności językowej

Ewaluacja sumująca - końcowa na podstawie przedstawionej prezentacji (10-12 minut) i rozmowy kwalifikacyjnej (15-20 minut) obejmuje ocenę trenera, ocenę koleżeńską, samoocenę, oraz ocenę przedstawiciela działu HR.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

0

Skrócony opis:

Warsztaty obejmują 7 spotkań po 4 godziny lekcyjne

oraz 2 godziny konsultacyjne.

Tematyka zajęć:

1. Strategie planowania prezentacji ustnej (w tym autoprezentacji),

2. Warunki i cechy dobrej prezentacji ustnej opartej na materiale fachowym wybranym przez uczestnika warsztatów. 3. Struktura prezentacji.

4. Środki językowe i pozajęzykowe niezbędne

do wygłoszenia efektywnej prezentacji.

5. Formułowanie celów prezentacji. Dobór środków i metod do celów prezentacji i w odniesieniu do publiczności.

6. Rozmowa o pracę – rodzaje pytań i zachowań

7. Pisanie profilowanego CV i listu motywacyjnego/podania o pracę

8. Ewaluacja indywidualnych prezentacji i rozmów o pracę.

9. Ewaluacja warsztatów.

Literatura:

- materiały własne uczestników oraz prowadzącego

- rekomendowane zasoby internetowe:

http://t3n.de/news/10-tipps-ueberzeugende-praesentation-vortrag-619251/

http://karrierebibel.de/powerpoint-praesentation-tipps/

www.goethe.de/ins/gb/lon/pro/.../Lerntipp_Praesentation

https://spielraum.xing.com/2016/07/tipps-und-tricks-so-wird-ihre-praesentation-perfekt/

www.absolventa.de

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stawicka, Iwona Zembala-Bębenek
Prowadzący grup: Iwona Zembala-Bębenek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Jako efekt zajęć warsztatowych jego uczestnik zdobędzie wiedzę na temat:

- strategii projektowania prezentacji

- warunków i cech dobrej prezentacji ustnej

- celów i cech rozmowy kwalifikacyjnej o pracę

- projektowania poszczególnych elementów prezentacji, doboru treści prezentacji do jej celu, konstruowania prezentacji wraz z elementami graficznymi

- kryteriów autoewaluacji, ewaluacji koleżeńskiej oraz ewaluacji zewnętrznej wygłoszonej prezentacji autorskiej

- zasad używania środków językowych typowych dla prezentacji ustnej, w tym rozmowy o pracę

- zasad wykorzystania odpowiednich środków pozawerbalnych

- praw autorskich /plagiatu


W trakcie warsztatów kształtowane będą następujące umiejętności:

- umiejętność planowania autorskiej prezentacji

- umiejętność autoprezentacji

- umiejętność prezentacji materiału fachowego (w tym przetwarzanie tekstu pisanego na tekst mówiony)

- umiejętność używania środków językowych oraz

pozawerbalnych potrzebnych do wygłoszenia prezentacji

i prowadzenia rozmowy o pracę

- umiejętność samooceny i oceny koleżeńskiej


W założeniu, uczestnik warsztatów w wyniku pracy indywidualnej i grupowej otrzyma wsparcie do rozwoju kompetencji społecznych, które ułatwiają publiczne zabieranie głosu w języku obcym, radzenia sobie

z pytaniami, udział w działaniach projektowych, w tym otwartość na zmianę i alternatywne rozwiązania, gotowość do doskonalenia umiejętności.


Wymagania wstępne:

Umiejętności językowe na poziomie B1 (lub wyżej)

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w warsztatach, wykonywaniu zadań cząstkowych, wygłoszenia końcowej prezentacji oraz uczestnictwa w rozmowie o pracę.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ewaluacja formatywna - bieżąca, której celem jest udzielanie informacji zwrotnych dot. poprawności wykonywanych zadań, w tym poprawności językowej

Ewaluacja sumująca - końcowa na podstawie przedstawionej prezentacji (10-12 minut) i rozmowy kwalifikacyjnej (15-20 minut) obejmuje ocenę trenera, ocenę koleżeńską, samoocenę, oraz ocenę przedstawiciela działu HR.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

0

Skrócony opis:

Warsztaty obejmują 7 spotkań po 4 godziny lekcyjne

oraz 2 godziny konsultacyjne.

Tematyka zajęć:

1. Strategie planowania prezentacji ustnej (w tym autoprezentacji),

2. Warunki i cechy dobrej prezentacji ustnej opartej na materiale fachowym wybranym przez uczestnika warsztatów. 3. Struktura prezentacji.

4. Środki językowe i pozajęzykowe niezbędne

do wygłoszenia efektywnej prezentacji.

5. Formułowanie celów prezentacji. Dobór środków i metod do celów prezentacji i w odniesieniu do publiczności.

6. Rozmowa o pracę – rodzaje pytań i zachowań

7. Pisanie profilowanego CV i listu motywacyjnego/podania o pracę

8. Ewaluacja indywidualnych prezentacji i rozmów o pracę.

9. Ewaluacja warsztatów.

Literatura:

- materiały własne uczestników oraz prowadzącego

- rekomendowane zasoby internetowe:

http://t3n.de/news/10-tipps-ueberzeugende-praesentation-vortrag-619251/

http://karrierebibel.de/powerpoint-praesentation-tipps/

www.goethe.de/ins/gb/lon/pro/.../Lerntipp_Praesentation

https://spielraum.xing.com/2016/07/tipps-und-tricks-so-wird-ihre-praesentation-perfekt/

www.absolventa.de

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.