Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zespołami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/ZZ/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zespołami
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wziątek-Staśko
Prowadzący grup: Anna Wziątek-Staśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z istotą zarządzania ludźmi wziąwszy pod uwagę kontekst pracy zespołowej, wskazanie wiodących zalet i wad pracy zespołowej oraz współczesnych wyzwań wobec tego rodzaju pracy.

Efekty kształcenia:

K_W08- Ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych (3).

K_W09- Zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia teorii motywacji (3).

K_W11- Zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w organizacji (3).

K_W19- Ma wiedzę na temat wybranych modeli zmian organizacyjnych oraz roli przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji (3).

K_U04- Posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych (2).

K_U09- Ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji (2).

K_U18- Posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie w określonym zakresie (3).

K_K01- Jest przygotowany do organizowania i kierowania (na poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim (3).

K_K03- Jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji (3).

K_K08- Rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych (3).


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

*Wykład: Egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

*Wykład: Egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h (stacjonarne), 15h (niestacjonarne)


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 15 h

• przygotowanie do egzaminu – 20 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 25 h


w sumie: 90h = 3 pkt. ECTS (stacjonarne)

75h = 3 pkt. ECTS (niestacjonarne)Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Pełny opis:

*Zarządzanie zespołem, czy zarządzanie różnorodnością- dylemat terminologiczny.

*Postawy i role przyjmowane przez członków organizacji.

*Menadżer a przywódca- kreatorzy sukcesu zespołu.

*Dysfunkcje w procesie efektywnego i skutecznego zarządzania członkami zespołu.

*Cechy sprawnego zespołu.

*Zespołowe podejmowane decyzji- korzyści i słabości.

*Zespół i jego różnorodność wobec wyzwań współczesności

Literatura:

Literatura podstawowa:

*Kożusznik B.: Kierowanie zespołem pracowniczym. PWE,

Warszawa 2005.

*Laloux F.: Pracować inaczej. Nowatorski model

organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej

świadomości,. Studio Emka, Warszawa 2015.

*Mackin D.: Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, REBIS,

Poznań 2011.

*Lencioni P., Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy

zespołowej, Praktyczny przewodnik dla liderów,

menedżerów, moderatorów, MT Biznes 2012, s. 10

*Czasopisma naukowe poświęcone problematyce

zarządzania kapitałem ludzkim.

Literatura uzupełniająca:

*Blanchard K.: Przywództwo wyższego stopnia.

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, wydanie II

poszerzone i zmienione.

*Blikle A.J.: Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym

zarządzaniu. Helion, Gliwice 2014.

*Belbin M.: Twoja rola w zespole. GWP, 2003.

*Oyster C.K.: Grupy. Wyd: Zysk i S-ka, 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wziątek-Staśko
Prowadzący grup: Anna Wziątek-Staśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z istotą zarządzania ludźmi wziąwszy pod uwagę kontekst pracy zespołowej, wskazanie wiodących zalet i wad pracy zespołowej oraz współczesnych wyzwań wobec tego rodzaju pracy.

Efekty kształcenia:

K_W08- Ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych (3).

K_W09- Zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia teorii motywacji (3).

K_W11- Zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w organizacji (3).

K_W19- Ma wiedzę na temat wybranych modeli zmian organizacyjnych oraz roli przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji (3).

K_U04- Posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych (2).

K_U09- Ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji (2).

K_U18- Posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie w określonym zakresie (3).

K_K01- Jest przygotowany do organizowania i kierowania (na poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim (3).

K_K03- Jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji (3).

K_K08- Rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych (3).


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

*Wykład: Egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

*Wykład: Egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h (stacjonarne), 15h (niestacjonarne)


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 15 h

• przygotowanie do egzaminu – 20 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 25 h


w sumie: 90h = 3 pkt. ECTS (stacjonarne)

75h = 3 pkt. ECTS (niestacjonarne)Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Pełny opis:

*Zarządzanie zespołem, czy zarządzanie różnorodnością- dylemat terminologiczny.

*Postawy i role przyjmowane przez członków organizacji.

*Menadżer a przywódca- kreatorzy sukcesu zespołu.

*Dysfunkcje w procesie efektywnego i skutecznego zarządzania członkami zespołu.

*Cechy sprawnego zespołu.

*Zespołowe podejmowane decyzji- korzyści i słabości.

*Zespół i jego różnorodność wobec wyzwań współczesności

Literatura:

Literatura podstawowa:

*Kożusznik B.: Kierowanie zespołem pracowniczym. PWE,

Warszawa 2005.

*Laloux F.: Pracować inaczej. Nowatorski model

organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej

świadomości,. Studio Emka, Warszawa 2015.

*Mackin D.: Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, REBIS,

Poznań 2011.

*Lencioni P., Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy

zespołowej, Praktyczny przewodnik dla liderów,

menedżerów, moderatorów, MT Biznes 2012, s. 10

*Czasopisma naukowe poświęcone problematyce

zarządzania kapitałem ludzkim.

Literatura uzupełniająca:

*Blanchard K.: Przywództwo wyższego stopnia.

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, wydanie II

poszerzone i zmienione.

*Blikle A.J.: Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym

zarządzaniu. Helion, Gliwice 2014.

*Belbin M.: Twoja rola w zespole. GWP, 2003.

*Oyster C.K.: Grupy. Wyd: Zysk i S-ka, 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.