Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/badma/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Klima
Prowadzący grup: Janina Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest ukazanie specyfiki badań marketingowych i zaznajomienie studentów z podstawowymi metodami i technikami badań wykorzystywanymi w tym obszarze.

Efekty kształcenia:

Student

– Zna podstawowe metody badań marketingowych[K_W14 (2)].

– Zna etapy projektowania badań marketingowych[K_W14 (2)].

– Potrafi opracować zapytanie ofertowe dotyczące zapotrzebowania na badania marketingowe [K_W14 (2); K_U05 (2); K_U06 (2)].

– Potrafi zaplanować badania marketingowe w dowolnym obszarze (np. badania efektywności reklamy) [K_U21(2); K_U05 (2); K_K02 (1)].

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Praca zaliczeniowa – badanie efektywności wybranej reklamy

Egzamin pisemny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• ocenę wiedzy i umiejętności wykazanych w ramach egzaminu pisemnego [K_W14; K_U05; K_U06; K_U21; K_K02]

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS = 75 godzin

– Godziny kontaktowe – 32

– Godziny niekontaktowe – 43Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do badań marketingowych

Informacja rynkowa – źródła, formy i nowe tendencje gromadzenia

Proces badań marketingowych

Gromadzenie marketingowych danych wtórnych w procesie badań rynkowych

Gromadzenie danych pierwotnych

Wykorzystanie badań w strategicznym planowaniu marketingowym

Pełny opis:

Wprowadzenie do badań marketingowych

– Informacja rynkowa – źródła, formy i nowe tendencje gromadzenia

– Klasyfikacja badań marketingowych

– Zakres badań marketingowych

Proces badań marketingowych

– Etapy procesu badawczego

– Charakterystyka źródeł pierwotnych i wtórnych

– Gromadzenie marketingowych danych wtórnych w procesie badań rynkowych

Gromadzenie danych pierwotnych

– Metody pośrednich pomiarów sondażowych

a. Ankieta jaki metoda pomiaru.

b. Rodzaje ankiet

c. Metoda delficka

d. Wywiad telefoniczny

– Metody bezpośrednich pomiarów sondażowych

e. Wywiad jako metoda pomiaru.

f. Rodzaje wywiadów.

g. Metody projekcyjne

h. Pomiar fizjologiczny

i. Obserwacja

– Pomiary w formie eksperymentu

Wykorzystanie badań w strategicznym planowaniu marketingowym

– Analiza sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa

– Badania produktu

– Badania systemu dystrybucji

– Badania reklamy

Literatura:

Literatura podstawowa

Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca

Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa, 1996.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Klima
Prowadzący grup: Janina Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest ukazanie specyfiki badań marketingowych i zaznajomienie studentów z podstawowymi metodami i technikami badań wykorzystywanymi w tym obszarze.

Efekty kształcenia:

Student

– Zna podstawowe metody badań marketingowych[K_W14 (2)].

– Zna etapy projektowania badań marketingowych[K_W14 (2)].

– Potrafi opracować zapytanie ofertowe dotyczące zapotrzebowania na badania marketingowe [K_W14 (2); K_U05 (2); K_U06 (2)].

– Potrafi zaplanować badania marketingowe w dowolnym obszarze (np. badania efektywności reklamy) [K_U21(2); K_U05 (2); K_K02 (1)].

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Praca zaliczeniowa – badanie efektywności wybranej reklamy

Egzamin pisemny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• ocenę wiedzy i umiejętności wykazanych w ramach egzaminu pisemnego [K_W14; K_U05; K_U06; K_U21; K_K02]

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS = 75 godzin

– Godziny kontaktowe – 32

– Godziny niekontaktowe – 43Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do badań marketingowych

Informacja rynkowa – źródła, formy i nowe tendencje gromadzenia

Proces badań marketingowych

Gromadzenie marketingowych danych wtórnych w procesie badań rynkowych

Gromadzenie danych pierwotnych

Wykorzystanie badań w strategicznym planowaniu marketingowym

Pełny opis:

Wprowadzenie do badań marketingowych

– Informacja rynkowa – źródła, formy i nowe tendencje gromadzenia

– Klasyfikacja badań marketingowych

– Zakres badań marketingowych

Proces badań marketingowych

– Etapy procesu badawczego

– Charakterystyka źródeł pierwotnych i wtórnych

– Gromadzenie marketingowych danych wtórnych w procesie badań rynkowych

Gromadzenie danych pierwotnych

– Metody pośrednich pomiarów sondażowych

a. Ankieta jaki metoda pomiaru.

b. Rodzaje ankiet

c. Metoda delficka

d. Wywiad telefoniczny

– Metody bezpośrednich pomiarów sondażowych

e. Wywiad jako metoda pomiaru.

f. Rodzaje wywiadów.

g. Metody projekcyjne

h. Pomiar fizjologiczny

i. Obserwacja

– Pomiary w formie eksperymentu

Wykorzystanie badań w strategicznym planowaniu marketingowym

– Analiza sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa

– Badania produktu

– Badania systemu dystrybucji

– Badania reklamy

Literatura:

Literatura podstawowa

Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca

Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa, 1996.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.