Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/pr/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzania–fir., person., między.-I st. niestacjo. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kutera
Prowadzący grup: Sylwia Bąk, Małgorzata Kutera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Rozumie podstawowe rodzaje transakcji finansowych zachodzące między podmiotami gospodarczymi

[K_W06-2]

2. Ma podstawową wiedzę na temat zasad (standardów) regulujących system rachunkowości przedsiębiorstw

[K_W17-3]

3. Potrafi stosować elementy wiedzy teoretycznej z zakresu rachunkowości w obszarze dotyczącym spraw księgowo-podatkowych przedsiębiorstwa

[K_U01-3]

4. Potrafi samodzielnie analizować kluczowy element rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw (bilans)

[K_U08-2]

5. Potrafi posługiwać się podstawowymi standardami regulującymi system rachunkowości w przedsiębiorstwie

[K_U13-2]

6. Ma świadomość ciągłych zmian podstawowych aktów prawnych związanych z systemem rachunkowości i podatkowym, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie

[K_K09-2]

Wymagania wstępne:

Przedmioty: podstawy finansów, zarys prawa (szczególnie cywilnego i gospodarczego), mikroekonomia

Wstępne umiejętności: zagadnienia z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, podstawy mikroekonomii – rozumienie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w ekonomice przedsiębiorstw


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W06], [K_W17], [K_U01], [K_U08], [K_U13]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies w ramach ćwiczeń:

[K_W17], [K_U01], [K_U08], [K_U13]

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć:

[K_K09]


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• studia przypadków

• konsultacje

• warsztaty grupowe

• wnioskowanie przyczynowo-skutkowe prowadzące do wyjaśniania mechanizmów danego zjawiska ekonomicznego


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 53

• godziny niekontaktowe 47 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 33

• godziny niekontaktowe 67 (praca własna studenta)


Skrócony opis:

1. Rachunkowość finansowa jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa

2. Bilans podstawowym elementem rocznego sprawozdania finansowego

3. Podstawowe zasady ewidencji operacji gospodarczych

4. Klasyfikacja i ewidencja środków pieniężnych oraz kredytów

5. Główne zasady wyceny i ewidencji rozrachunków

6. Klasyfikacja, ewidencja i wycena zapasów

7. Wycena i ewidencja środków trwałych

8. Podstawowe zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji inwestycji

Pełny opis:

1. Rachunkowość finansowa jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa

2. Bilans podstawowym elementem rocznego sprawozdania finansowego

3. Podstawowe zasady ewidencji operacji gospodarczych

4. Klasyfikacja i ewidencja środków pieniężnych oraz kredytów

5. Główne zasady wyceny i ewidencji rozrachunków

6. Klasyfikacja, ewidencja i wycena zapasów

7. Wycena i ewidencja środków trwałych

8. Podstawowe zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji inwestycji

Literatura:

1. "Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne", M. Chodoń, K. Zasiewska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2017

2. "Zbiór zadań z podstaw rachunkowości - ujęcie praktyczne", M. Chodoń, K. Zasiewska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2015

3. „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania”, B. Gierusz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2016

4. "Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne", M. Chodoń, K. Zasiewska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kutera
Prowadzący grup: Sylwia Bąk, Małgorzata Kutera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Rozumie podstawowe rodzaje transakcji finansowych zachodzące między podmiotami gospodarczymi

[K_W06-2]

2. Ma podstawową wiedzę na temat zasad (standardów) regulujących system rachunkowości przedsiębiorstw

[K_W17-3]

3. Potrafi stosować elementy wiedzy teoretycznej z zakresu rachunkowości w obszarze dotyczącym spraw księgowo-podatkowych przedsiębiorstwa

[K_U01-3]

4. Potrafi samodzielnie analizować kluczowy element rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw (bilans)

[K_U08-2]

5. Potrafi posługiwać się podstawowymi standardami regulującymi system rachunkowości w przedsiębiorstwie

[K_U13-2]

6. Ma świadomość ciągłych zmian podstawowych aktów prawnych związanych z systemem rachunkowości i podatkowym, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie

[K_K09-2]

Wymagania wstępne:

Przedmioty: podstawy finansów, zarys prawa (szczególnie cywilnego i gospodarczego), mikroekonomia

Wstępne umiejętności: zagadnienia z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, podstawy mikroekonomii – rozumienie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w ekonomice przedsiębiorstw


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W06], [K_W17], [K_U01], [K_U08], [K_U13]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies w ramach ćwiczeń:

[K_W17], [K_U01], [K_U08], [K_U13]

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć:

[K_K09]


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• studia przypadków

• konsultacje

• warsztaty grupowe

• wnioskowanie przyczynowo-skutkowe prowadzące do wyjaśniania mechanizmów danego zjawiska ekonomicznego


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 53

• godziny niekontaktowe 47 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 33

• godziny niekontaktowe 67 (praca własna studenta)


Skrócony opis:

1. Rachunkowość finansowa jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa

2. Bilans podstawowym elementem rocznego sprawozdania finansowego

3. Podstawowe zasady ewidencji operacji gospodarczych

4. Klasyfikacja i ewidencja środków pieniężnych oraz kredytów

5. Główne zasady wyceny i ewidencji rozrachunków

6. Klasyfikacja, ewidencja i wycena zapasów

7. Wycena i ewidencja środków trwałych

8. Podstawowe zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji inwestycji

Pełny opis:

1. Rachunkowość finansowa jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa

2. Bilans podstawowym elementem rocznego sprawozdania finansowego

3. Podstawowe zasady ewidencji operacji gospodarczych

4. Klasyfikacja i ewidencja środków pieniężnych oraz kredytów

5. Główne zasady wyceny i ewidencji rozrachunków

6. Klasyfikacja, ewidencja i wycena zapasów

7. Wycena i ewidencja środków trwałych

8. Podstawowe zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji inwestycji

Literatura:

1. "Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne", M. Chodoń, K. Zasiewska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2017

2. "Zbiór zadań z podstaw rachunkowości - ujęcie praktyczne", M. Chodoń, K. Zasiewska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2015

3. „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania”, B. Gierusz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2016

4. "Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne", M. Chodoń, K. Zasiewska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.