Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/pragos/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mania
Prowadzący grup: Karolina Mania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

- zna i rozumie specyfikę regulacji dotyczącej podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej K_W10 (3)

- posiada wiedzę na temat podstawowych form prowadzenia działalności gospodarczej K_W16 (3)


Umiejętności:

- posiada umiejętność identyfikacji regulacji odnoszących się do działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy K_U014 (2)

- posiada umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów prawnych powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej K_U01 (2)

- posiada umiejętność doboru odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej K_U03 (2)


Kompetencje społeczne:

- rozumie konieczność ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego K_K09 (3)

- rozumie konieczność ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu prawa gospodarczego K_K09 (3)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena podsumowująca

Metody dydaktyczne:

Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Bilans punktów ECTS:

2 pkt ECTS = 50 h, w tym:


Studia wieczorowe i zaoczne:

Godziny kontaktowe – 17 h

Godziny niekontaktowe – 33 h (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne

Pojęcia podstawowe (gospodarka, rynek, system gospodarczy, podstawy ingerencji państwa w gospodarkę, ustrój gospodarczy)

Funkcje administracji gospodarczej i jej struktura

Narodowy Bank Polski

Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa.

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Umowy w obrocie gospodarczym

Spółki

Prawne instrumenty ochrony konkurencji i konsumentów

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Prawo handlowe dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2010,

• Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2011, wyd. 2

Literatura uzupełniająca:

* Polskie prawo handlowe, red. J. Ciszewski, Warszawa 2011,

* K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010, wyd. VI

* Tadeusz Włudyka, Instytucje gospodarki rynkowej, Wolters Kluwer Warszawa 2015

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mania
Prowadzący grup: Karolina Mania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

- zna i rozumie specyfikę regulacji dotyczącej podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej K_W10 (3)

- posiada wiedzę na temat podstawowych form prowadzenia działalności gospodarczej K_W16 (3)


Umiejętności:

- posiada umiejętność identyfikacji regulacji odnoszących się do działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy K_U014 (2)

- posiada umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów prawnych powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej K_U01 (2)

- posiada umiejętność doboru odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej K_U03 (2)


Kompetencje społeczne:

- rozumie konieczność ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego K_K09 (3)

- rozumie konieczność ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu prawa gospodarczego K_K09 (3)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena podsumowująca

Metody dydaktyczne:

Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Bilans punktów ECTS:

2 pkt ECTS = 50 h, w tym:


Studia wieczorowe i zaoczne:

Godziny kontaktowe – 17 h

Godziny niekontaktowe – 33 h (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne

Pojęcia podstawowe (gospodarka, rynek, system gospodarczy, podstawy ingerencji państwa w gospodarkę, ustrój gospodarczy)

Funkcje administracji gospodarczej i jej struktura

Narodowy Bank Polski

Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa.

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Umowy w obrocie gospodarczym

Spółki

Prawne instrumenty ochrony konkurencji i konsumentów

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Prawo handlowe dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2010,

• Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2011, wyd. 2

Literatura uzupełniająca:

* Polskie prawo handlowe, red. J. Ciszewski, Warszawa 2011,

* K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010, wyd. VI

* Tadeusz Włudyka, Instytucje gospodarki rynkowej, Wolters Kluwer Warszawa 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.