Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/społOP/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Fryzeł
Prowadzący grup: Barbara Fryzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zakłada sie, że w wyniku uczęszczana na zajecia oraz wykonanej przez studenta pracy indywidualnej/zespołowej student powinien:


- Umieć opisać współczesne wyzwania ekonomiczne i społeczne związane z rozwojem idei CSR

- Interpretować zjawiska społeczne i rynkowe w otoczeniu przedsiębiorstw z punktu widzenia ich znaczenia dla zarządzania

- Umieć krytycznie oceniać relacje między sektorem prywatnym a społeczeństwem, ze wskazaniem na dynamikę roli biznesu w społeczenstwie oraz towarzszącą ewolucję modeli biznesowych


Efekty kształcenia:

Wiedza:

1.Student potrafi omówić genezę koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa wskazując na jej podstawy teoretyczne oraz społeczne i cywilizacyjne (K_W07 (2),

2. Student umie omówić praktyczne korzyści wynikające z CSR oraz argumenty zaangazowania podmiotów w CSR (K_W05 (2), K_W14 (1), K_W24 (3),

3. Student potrafi opisać główne tendencje normalizacyjne i standaryzacyje w obszarze CSR (K_W19 (2), (K_W19 (2)


Umiejętności:

1. Student umie analizować otoczenie interesariuszy organizacji i posługiwac się w tym celu narzedziami takimi jak mapy interesariuszy (K_W18 (2), K_U12 (1), K_U15 (3), K_K02 (1), K_K06 (2)


Kompetencje:

1. Student potrafi analizować i krytycznie oceniać polityki w obszarze CSR (K_U02 (2), K_U03 (1), K_U15 (3), K_K06 (2)


Wymagania wstępne:

Podstawy organizacji i zarządzania (dodatkowo użyteczna może być podstawowa wiedza z zakresu zachowań organizacyjnych)


Forma i warunki zaliczenia:

• egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru zawierający także pytania opisowe

• zaliczenie prezentacji problemowej (projekt zespołowy) obowiązkowa obecność wszystkich członków zespołu


Obszary tematyczne prezentacji problemowych:

- Katastrofy przemysłowe jako ilustracja specyfiki sektorowej CSR (np. Bhopal, Rana Plaza, Deepwater Horizon, etc.)

- Finanse globalne – odpowiedzialność aktorów rynku finansowego za kształtowanie swojego otoczenia (np. SRI, finanse inkluzywne)

- Żywienie świata: produkcja żywności oraz zagadnienia pokrewne i łańcuch dostaw (np. Fairtrade)

- Odpowiedzialność konsumenta: etyczny konsumeryzm, etyczne zakupy, etc.

- Nowe paradygmaty odpowiedzialności biznesu: zrównoważony rozwój, ekonomia okrężna

- Nowe modele biznesowe: społeczna przedsiębiorczość, społeczne przedsiębiorstwa (e.g. B-corps)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru zawierający także pytania opisowe


Prezentacja problemowa


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja),

• metody eksponujące (film)

Bilans punktów ECTS:

Zarządzanie (stacj)

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 20 h

• przygotowanie do egzaminu – 20 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

• przygotowanie prezentacji – 10 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Zarządzanie (niestacj)

Udział w zajęciach:

wykład – 20 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 20 h

• przygotowanie do egzaminu – 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

• przygotowanie prezentacji – 10 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Wykład/film

• geneza społecznie odpowiedzialnego biznesu: zagadnienia środowiskowe, społeczno – cywilizacyjne, ekonomiczne

Wykład

• teoretyczne koncepcje i modele dla odpowiedzialnego biznesu

• Stosowana społeczna odpowiedzialność biznesu

• (efekty organizacyjne i behawioralne)

• (narzędzia i polityki; np. raportowanie, zachęty, normy)

• (trendy rynkowe, np. etyczny konsumeryzm)

• makro i mikro- aspekty odpowiedzialnego biznesu (gospodarka cyrkularna, zrównoważony rozwój, społeczne innowacje i przedsiębiorczość)

Studia przypadków/film:

• kontekst etyczny odpowiedzialnego biznesu (etyczne podejmowanie decyzji, dylematy etyczne)

• wybrane zagadnienia sektorowe

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gasparski, W. (2012). Biznes, etyka, odpowiedzialność. PWN, Warszawa, rozdz. 5,7,8

Literatura uzupełniająca:

Filek, J. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, Księgarnia Akademicka, Kraków, rozdz. II

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Fryzeł
Prowadzący grup: Barbara Fryzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zakłada sie, że w wyniku uczęszczana na zajecia oraz wykonanej przez studenta pracy indywidualnej/zespołowej student powinien:


- Umieć opisać współczesne wyzwania ekonomiczne i społeczne związane z rozwojem idei CSR

- Interpretować zjawiska społeczne i rynkowe w otoczeniu przedsiębiorstw z punktu widzenia ich znaczenia dla zarządzania

- Umieć krytycznie oceniać relacje między sektorem prywatnym a społeczeństwem, ze wskazaniem na dynamikę roli biznesu w społeczenstwie oraz towarzszącą ewolucję modeli biznesowych


Efekty kształcenia:

Wiedza:

1.Student potrafi omówić genezę koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa wskazując na jej podstawy teoretyczne oraz społeczne i cywilizacyjne (K_W07 (2),

2. Student umie omówić praktyczne korzyści wynikające z CSR oraz argumenty zaangazowania podmiotów w CSR (K_W05 (2), K_W14 (1), K_W24 (3),

3. Student potrafi opisać główne tendencje normalizacyjne i standaryzacyje w obszarze CSR (K_W19 (2), (K_W19 (2)


Umiejętności:

1. Student umie analizować otoczenie interesariuszy organizacji i posługiwac się w tym celu narzedziami takimi jak mapy interesariuszy (K_W18 (2), K_U12 (1), K_U15 (3), K_K02 (1), K_K06 (2)


Kompetencje:

1. Student potrafi analizować i krytycznie oceniać polityki w obszarze CSR (K_U02 (2), K_U03 (1), K_U15 (3), K_K06 (2)


Wymagania wstępne:

Podstawy organizacji i zarządzania (dodatkowo użyteczna może być podstawowa wiedza z zakresu zachowań organizacyjnych)


Forma i warunki zaliczenia:

• egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru zawierający także pytania opisowe

• zaliczenie prezentacji problemowej (projekt zespołowy) obowiązkowa obecność wszystkich członków zespołu


Obszary tematyczne prezentacji problemowych:

- Katastrofy przemysłowe jako ilustracja specyfiki sektorowej CSR (np. Bhopal, Rana Plaza, Deepwater Horizon, etc.)

- Finanse globalne – odpowiedzialność aktorów rynku finansowego za kształtowanie swojego otoczenia (np. SRI, finanse inkluzywne)

- Żywienie świata: produkcja żywności oraz zagadnienia pokrewne i łańcuch dostaw (np. Fairtrade)

- Odpowiedzialność konsumenta: etyczny konsumeryzm, etyczne zakupy, etc.

- Nowe paradygmaty odpowiedzialności biznesu: zrównoważony rozwój, ekonomia okrężna

- Nowe modele biznesowe: społeczna przedsiębiorczość, społeczne przedsiębiorstwa (e.g. B-corps)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru zawierający także pytania opisowe


Prezentacja problemowa


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja),

• metody eksponujące (film)

Bilans punktów ECTS:

Zarządzanie (stacj)

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 20 h

• przygotowanie do egzaminu – 20 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

• przygotowanie prezentacji – 10 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Zarządzanie (niestacj)

Udział w zajęciach:

wykład – 20 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 20 h

• przygotowanie do egzaminu – 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

• przygotowanie prezentacji – 10 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Wykład/film

• geneza społecznie odpowiedzialnego biznesu: zagadnienia środowiskowe, społeczno – cywilizacyjne, ekonomiczne

Wykład

• teoretyczne koncepcje i modele dla odpowiedzialnego biznesu

• Stosowana społeczna odpowiedzialność biznesu

• (efekty organizacyjne i behawioralne)

• (narzędzia i polityki; np. raportowanie, zachęty, normy)

• (trendy rynkowe, np. etyczny konsumeryzm)

• makro i mikro- aspekty odpowiedzialnego biznesu (gospodarka cyrkularna, zrównoważony rozwój, społeczne innowacje i przedsiębiorczość)

Studia przypadków/film:

• kontekst etyczny odpowiedzialnego biznesu (etyczne podejmowanie decyzji, dylematy etyczne)

• wybrane zagadnienia sektorowe

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gasparski, W. (2012). Biznes, etyka, odpowiedzialność. PWN, Warszawa, rozdz. 5,7,8

Literatura uzupełniająca:

Filek, J. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, Księgarnia Akademicka, Kraków, rozdz. II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.