Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie ryzykiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/zarzr/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania firmą- I stopnia zaoczne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania międzynarodowego - I stopnia zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Bąk
Prowadzący grup: Sylwia Bąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Podstawowymi celami przedmiotu są:

1. zapoznanie słuchaczy ze znaczeniem i treścią funkcji zarządzania ryzykiem we współczesnych organizacjach,

2. poznanie przez słuchaczy zastosowań i wybranych narzędzi zarządzania ryzykiem.

Student po ukończeniu przedmiotu powinien posiąść wiedzę w zakresie:

1. podstaw teoretycznych problematyki niepewności i ryzyka jako uwarunkowań działalności współczesnych organizacji

2. narzędzi redukcji ryzyka w działalności gospodarczej

Student powinien nabyć umiejętności:

1. analizy ryzyka w działalności organizacji

2. doboru i zastosowania wybranych narzędzi ograniczania ryzyka w organizacji


Wymagania wstępne:

Przedmioty wprowadzające: Podstawy zarządzania

Kompetencje wymagane przed rozpoczęciem modułu:

znajomość koncepcji i uwarunkowań działalności współczesnych organizacji gospodarczych

Forma i warunki zaliczenia:

Suma punktów za uzyskane prace przejściowe i pracę końcową

Metody dydaktyczne:

• Wykład z elementami konwersatoryjnymi

• Prace grupowe

• Projekty

• Studia przypadków

Pełny opis:

1.Wprowadzenie w problematykę ryzyka. Ryzyko w badaniach naukowych. Analiza znaczeniowa pojęć niepewności i ryzyka. Teorie dyskontynuacyjne i ich rola w wyjaśnianiu ryzyka (teoria katastrof, teoria chaosu). Typologia ryzyka w działalności gospodarczej.

2.Koncepcja i metodyka zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Funkcjonalne i hierarchiczne aspekty ryzyka. Koncepcja słabych sygnałów, strategia czuwania, systemy wczesnego ostrzegania i rozpoznania. Podstawowe metody ograniczania ryzyka w działalności przedsiębiorstwa.

3.Wykorzystanie ubezpieczeń w kompensacji ryzyka działalności organizacji. Zakres ubezpieczalności ryzyka (analiza oferty rynku ubezpieczeniowego adresowanej do organizacji).

Zasady kształtowania ochrony ubezpieczeniowej organizacji i transferu ryzyka na ubezpieczyciela.

Formy organizacji ubezpieczenia organizacji (proste ubezpieczenie, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, wewnętrzne towarzystwa ubezpieczeniowe – captives)

4. Zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych. Typologia kryzysów. Przebieg i dynamika kryzysów. Zarządzanie kryzysowe i plany kontynuacji biznesu. Studia przypadków kryzysów polskich przedsiębiorstw (ZF Jelfa, ZPC Wawel)

5. Ryzyko w relacjach międzyorganizacyjnych. Zjawisko asymetrii informacji. Wywiad gospodarczy. Źródła informacji ekonomicznych oraz danych o wiarygodności partnerów biznesowych. Ocena wiarygodności finansowej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych w praktyce agencji ratingowych.

6. Przedsięwzięcia zwiększonego ryzyka. Motywacja podejmowania przedsięwzięć zwiększonego ryzyka. Podstawy rachunku opłacalności ryzyka. Ocena i finansowanie przedsięwzięć zwiększonego ryzyka w formie Venture Capital.

7. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Rodzaje zagrożeń systemu informacyjnego przedsiębiorstwa i ich potencjalne konsekwencje.

Rozwiązania znormalizowane w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji.

8.Nowo powstałe obszary ryzyka w globalnej gospodarce. Zdywersyfikowane ryzyko jako rezultat działalności korporacji transnarodowych. Ryzyko związane ze strukturami przestępczymi. Ryzyko w globalnym handlu międzynarodowym.

9. Projekt analizy i ograniczania ryzyka w działalności wybranej organizacji. Przedstawienie metodyki badań. Omówienie wyników grupowych prac projektowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2006.

2.Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. TNOIK. Bydgoszcz 1997

3.Jedynak P. Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo UJ, Kraków 1999.

Literatura uzupełniająca:

1.Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001

2.Grzybowski W., Ryzyko i sukcesy, UMCS, Lublin 1996

Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.