Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening asertywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zl/trenas/WZ.IEZ-ZIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening asertywności
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania firmą- I stopnia zaoczne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania międzynarodowego - I stopnia zaoczne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania personelem - I stopnia zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dyląg
Prowadzący grup: Anna Dyląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

- wzrost wiedzy na temat asertywności, w kontekście zarządzania

- rozróżnianie zachowań asertywnych od nieasertywnych

- rozwój umiejętności i postaw asertywnych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność i aktywność na zajęciach

- egzamin testowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pre-test (pomiar wstępny)

Post-test (ocena wyników kształcenia - egzamin)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Pełny opis:

1. Istota pojęcia asertywność, ujęcia, definicje

2. Świadomość praw jednostki, granice w relacjach społecznych

3. Mapa asertywności - obszary zachowań asertywnych i nieasertywnych

4. Diagnoza asertywności testem psychologicznym

5. Rozwój wybranych technik obrony i autoekspresji emocji

Literatura:

Lindenfield G., Asertywność, Łódź, 1999

Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Warszawa, 2007

Townend A., Jak doskonalić asertywność: praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów, Poznań, 1996

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dyląg
Prowadzący grup: Anna Dyląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

- wzrost wiedzy na temat asertywności, w kontekście zarządzania

- rozróżnianie zachowań asertywnych od nieasertywnych

- rozwój umiejętności i postaw asertywnych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność i aktywność na zajęciach

- egzamin testowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pre-test (pomiar wstępny)

Post-test (ocena wyników kształcenia - egzamin)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Pełny opis:

1. Istota pojęcia asertywność, ujęcia, definicje

2. Świadomość praw jednostki, granice w relacjach społecznych

3. Mapa asertywności - obszary zachowań asertywnych i nieasertywnych

4. Diagnoza asertywności testem psychologicznym

5. Rozwój wybranych technik obrony i autoekspresji emocji

Literatura:

Lindenfield G., Asertywność, Łódź, 1999

Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Warszawa, 2007

Townend A., Jak doskonalić asertywność: praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów, Poznań, 1996

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.