Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zs/sm3sem/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0202-2NO - Finanse i controlling, niestacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-0208-2NO - ZZL, niestacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla II roku finansów i controllingu - II st. niest. sem. zimowy (20/21)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku zarządzania zasobami ludzkimi - II st. niest. sem. zimowy (20/21)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 348 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kuźniarska
Prowadzący grup: Wiktor Adamus, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Justyna Bugaj, Natalia Dudzińska-Korczak, Anna Dyląg, Magdalena Jaworek, Piotr Jedynak, Janina Klima, Aneta Kuźniarska, Aneta Lipińska, Zbigniew Makieła, Aleksander Marcinkowski, Jerzy Rosiński, Izabela Stańczyk, Magdalena Stuss, Marta Tutko, Anna Wziątek-Staśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

- potrafi zaprojektować badanie naukowe, w tym umie: sformułować problem badawczy (w odniesieniu do nauk o Zarządzaniu), zaprojektować narzędzie badawcze, wybrać właściwe metody badawcze jak i analityczne [K_W10 (3), K_U05(3)]

- potrafi napisać pracę badawczą (jak i raport z badań w odniesieniu do studentów studiów stacjonarnych) [K_U05(3); K_U19(2)]


Wymagania wstępne:

Metodyka badań naukowych

Forma i warunki zaliczenia:

- pierwszy semestr - wybór tematu, opracowanie planu pracy oraz wstępnej bibliografii

- drugi semestr - złożenie jednego z rozdziałów

- trzeci semestr - oddanie całej wersji pracy


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ostatecznej wersji pracy magisterskiej, w tym ocena strony merytorycznej tekstu oraz poziomu opanowania wymogów formalnych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - seminarium

Bilans punktów ECTS:

20 pkt ECTS

Pełny opis:

1. Sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy

2. Dobór literatury

3. Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu

4. Przygotowanie konspektu pracy

5. Analiza literatury przedmiotu, gromadzenie danych empirycznych

6. Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy

7. Korekta językowa i merytoryczna pracy

8. Przyjęcie pracy przez promotora

Literatura:

W zależności od indywidualnie wybranego zakresu tematycznego

Literatura pomocnicza:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2005.

Frankfort-Nachmias C, Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk – S-ka, Poznań 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.